TOP 15+ CHO 14 2 GAM P2O5 VÀO 300ML HAY NHẤT

     

Cho 14,2 gam P2O5 vào 200 gam dung dịch NaOH 8% thu được dung dịch A. Muối hạt thu được và nồng độ % tương xứng là
Bạn đang xem: Top 15+ cho 14 2 gam p2o5 vào 300ml hay nhất

+) nH3PO4 = 2.nP2O5

+) (dfracn_NaOHn_H_3PO_4 = dfrac21)( Rightarrow ) sản phẩm tạo thành là Na2HPO4

+) Bảo toàn yếu tố P: (n_Na_2HPO_4 = n_H_3PO_4)

+) trọng lượng dung dịch sau phản ứng là : (m = m_ mdd,,NaOH + m_P_2O_5)


(n_P_2O_5 = dfrac14,2142 = 0,1,,mol;,,n_NaOH = dfrac200.8\% 40 = 0,4,,mol)

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (1)

 0,1 → 0,2 mol

Tỉ lệ (dfracn_NaOHn_H_3PO_4 = dfrac21)( Rightarrow ) sản phẩm tạo thành là Na2HPO4

Bảo toàn nguyên tố P: (n_Na_2HPO_4 = n_H_3PO_4 = 0,2,,mol Rightarrow m_Na_2HPO_4 = 142.0,2 = 28,4,,gam)

Khối lượng dung dịch sau phản bội ứng là : (m = m_ mdd,,NaOH + m_P_2O_5 = 200 + 14,2 = 214,2,,mol)

=> (C\% _Na_2HPO_4 = dfrac28,4214,2.100 = 13,26\% )


Đáp án phải chọn là: c


...

Bài tập có liên quan


Bài tập hợp hóa học của photpho Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi reviews năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên và

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa tung 142 gam P2O5 vào 500 gam dung dịch H3PO4 24,5%. Mật độ % của H3PO4 trong hỗn hợp thu được là


Hoà tung 100 gam P2O5 vào m gam dung dịch H3PO4 48% ta được hỗn hợp H3PO4 60%. Quý hiếm của m là :


Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, muối hạt thu được có cân nặng là


Cho 14,2 gam P2O5 vào 200 gam hỗn hợp NaOH 8% thu được dung dịch A. Muối bột thu được và nồng độ % tương ứng là


Cho 1,32 gam (NH4)2SO4 chức năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng thu được một thành phầm khí. Hấp thụ trọn vẹn lượng khí bên trên vào dung dịch cất 3,92 gam H3PO4. Muối hạt thu được là:
Xem thêm: Top 10 Các Ngành Khối Xã Hội Gồm Những Ngành Nào 2021 ? Nghề Nào Hot Nhất Hiện Nay

Cho 200 ml hỗn hợp NaOH 2M tính năng với 100 ml dung dịch H3PO4 aM thu được 25,95 gam hai muối. Giá trị của a là:


Đốt cháy trọn vẹn 3,1 gam photpho bằng oxi dư rồi cho sản phẩm tạo thành tính năng vừa đầy đủ với m gam hỗn hợp NaOH 32%, thu được muối bột Na2HPO4. Giá trị của m là :


Để trung hoà trọn vẹn dung dịch thu được khi thuỷ phân 4,5375 gam một photpho trihalogenua đề nghị dùng 55 ml dung dịch NaOH 3M. Hiểu được phản ứng thuỷ phân tạo nên hai axit, trong các số đó có axit H3PO3 là axit nhị nấc. Phương pháp của photpho trihalogenua đó là


Từ quặng photphorit, rất có thể điều chế axit photphoric theo sơ đồ sau :

$Quặng -photphoritxrightarrowt^0,SiO_2,CPxrightarrowt^0P_2O_5 o H_3PO_4$

Biết năng suất chung của quá trình là 90%. Để điều chế được 1 tấn dung dịch H3PO4 49%, cần khối lượng quặng photphorit đựng 73% Ca3(PO4)2 là


Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được hỗn hợp X. Cô cạn X, thu được 8,56 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn khan. Quý hiếm của m là


Cho 4,26 gam P2O5 vào dung dịch cất x mol KOH với 0,04 mol K3PO4. Sau khoản thời gian các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được dung dịch cất 16,64 gam hai chất tan. Cực hiếm của x là


Cho m gam P2O5 chức năng với 400 ml dung dịch NaOH 0,3M, sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X thu được 1,55m gam hóa học rắn. Giá trị của m sớm nhất với:


Cho 17,04 gam P2O5 vào 200 ml dung dịch NaOH độ đậm đặc aM thu được dung dịch bao gồm tổng khối lượng các hóa học tan bằng 30,12 gam. Quý hiếm của a là:


Hòa tan không còn 17,94 gam một kim loại kiềm vào một trong những lượng nước dư thu được hỗn hợp X. Mang lại dung dịch X tính năng với 36,92 gam P2O5 thì thu được dung dịch Y chỉ đựng hai muối gồm nồng độ mol bởi nhau. Kim loại kiềm là:


Trộn 100 ml dung dịch bao gồm Na3PO4 1M cùng Na2HPO4 1,5M cùng với 200 ml dung dịch H3PO4 1M phản bội ứng ngừng thu được hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X thu được cân nặng chất rắn khan là:


Trộn 200 ml hỗn hợp Ca(H2PO4)2 1M cùng với 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Cân nặng kết tủa chiếm được là:


Hòa rã 3,82 gam hỗn hợp X bao gồm NaH2PO4, Na2HPO4 với Na3PO4 vào nước dư thu được dung dịch Y. Trung hòa trọn vẹn Y đề nghị 50 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp Z. Trọng lượng kết tủa chiếm được khi mang đến Z tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư là


Đốt cháy hoàn toàn m gam p bằng oxi rồi hòa tan hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch đựng 0,1 mol H2SO4 thu được hỗn hợp X. Mang đến 0,5 mol KOH vào X, sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn hỗn hợp thu được 943m/62 gam chất rắn. Quý hiếm của m là:
Xem thêm: Tìm Từ Đồng Nghĩa Với Phát Triển, Tìm Từ Đồng Nghĩa Với Từ Phát Triển

Đun nóng hỗn hợp Ca và p đỏ (trong điều kiện không tồn tại không khí). Hoà tan sản phẩm thu được vào hỗn hợp HCl dư thu được 28 lít khí làm việc đktc. Đốt cháy khí này thành P2O5. Lượng oxit thu được chức năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH tạo ra thành dung dịch chỉ đựng 142g Na2HPO4. Xác định thành phần % về khối lượng mỗi hóa học trong tất cả hổn hợp đầu. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn.


khi chuột ăn uống phải thuốc diệt con chuột (kẽm photphua) thì hóa học này đi vào dạ dày và bước đầu quá trình phân hủy với vận tốc rất nhanh khiến cho tình trạng mất nước xảy ra tức thì. Càng khát và uống những nước, hóa chất diệt chuột photphin tạo ra càng nhiều, một vòng tái diễn tiếp tục tính đến khi các bạn nhìn thấy xác của bọn chúng thường nằm kề bên những quanh vùng có đựng nước.