CHO 9 2 GAM HỖN HỢP X GỒM MG FE

     
: Cho 9,2 gam hỗn hợp X bao gồm Mg cùng Fe vào dung dịch tất cả hổn hợp AgNO3 với Cu(NO3)2, thu được hóa học rắn Y (gồm bố kim loại) và dung dịch Z. Hòa hợp hết Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), nhận được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử của S+6, ngơi nghỉ đktc). Mang lại dung dịch NaOH dư vào Z, chiếm được kết tủa T. Nung T trong không khí đến cân nặng không đổi, thu được 8,4 gam các thành phần hỗn hợp rắn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng của sắt trong X là


Bạn đang xem: Cho 9 2 gam hỗn hợp x gồm mg fe

Đáp án A

Giải: nhận thấy 9,2 gam oxit > 8,4 gam X → nên Ag+, Cu2+ phản nghịch ứng hết 9,2 gam (left{eginarrayl Mg : x mol\Fe : y + z molendarray ight.) (xrightarrow< AgNO_3>Cu(NO_3)_2,) Y (left{eginarrayl Cu\Ag\ fe duendarray ight.) + Z (left{eginarrayl Mg(NO_3)_2 : x mol\Fe(NO_3)_2: y molendarray ight.)(xrightarrow<>NaOH, t^0) 8,4 (left{eginarrayl MgO: x mol\Fe_2O_3: y/2 molendarray ight.) điện thoại tư vấn số mol fe tham gia phản bội ứng là y mol, số mol fe dư là x mol → nO2 pư để tạo thành thành Fe2O3 = (dfracy4) mol Ta bao gồm (left{eginarrayl 24x + 56(y + z) = 9,2\2x + 3. ( y+ z) = dfracy4. 4 + 0,285. 2\ 40x + 80y = 8,4endarray ight.) → (left{eginarrayl x = 0,15\ y = 0,03\ z = 0,07endarray ight.) % fe = (dfrac56. ( 0,03+ 0,07)9,2). 100% ≈ 60,87%. ⇒ lựa chọn A
*

*
Thầy Phạm Hùng Vương test coment
U Orangee Viết phương trình Fe(OH)3 + O2 rồi cân đối là ra các bạn ơi


Xem thêm: Cách Nấu Lá Tía Tô Với Bia Trị Nám Bằng Lá Tía Tô, Bài Thuốc Dân Gian Trị Nám Bằng Lá Tía Tô

em của ngày hôm qua sắt dù tác dụng hết vs 2 dd -> Fe(NO3)2Mà Mg táo bạo hơn Fe cho nên nó sẽ đẩy fe ra và chuyển hết thành dd muối bột -> sắt dư
Trần Thị Thúy An Tại vì chưng chất rắn bao gồm 3 kim loại.. đề xuất Mg tan hết
*
Nguyễn Ngọc Ngân Sao biết sắt dư vậy ạ


Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Lý 8 Học Kì 1 Vật Lý 8 Năm 2020, Đề Cương Ôn Tập Học Kì I Vật Lý 8

*
Cấm không nên Ngu Mg và Fe vào dung dịch các thành phần hỗn hợp AgNO3 với Cu(NO3)2, thu được chất rắn Y (gồm 3 kim loại) => Y gồm : Ag, Cu , Fe cơ mà Fe dư minh chứng Ag+ , Cu2+ hết
kimsa88
cf68