Cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa b mol hcl

     

Cho từ tốn từng giọt của dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3 thu được V lít khí CO2. Ngược lại, mang lại từ từ từng giọt của dung dịch chứa a mol Na2CO3 vào dung dịch chứa b mol HCl nhận được 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo thuộc điều kiện). Quan hệ giữa a và b là:
Bạn đang xem: Cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa b mol hcl

Xét thử nghiệm 1: mang lại từ trường đoản cú b mol HCl cùng dd a mol Na2CO3 => xẩy ra pư theo sản phẩm công nghệ tự

HCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO3

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

=> nCO2 = nHCl – nNa2CO3 = ? mol

Xét phân tích 2: cho từ trường đoản cú a mol Na2CO3 vào b mol HCl => chỉ xảy ra pư

Na2CO3 + 2HCl → NaCl + CO2 + H2O

=> nCO2 = một nửa nHCl = ? (mol)

Theo đề ta có: VCO2(TN2) = 2VCO2(TN1) => quan hệ a, b


Do 2 thí nghiệm thu được lượng khí CO2 không giống nhau nên cả hai thí nghiệm H+ đầy đủ phản ứng hết.

Xét xem sét 1: cho từ trường đoản cú b mol HCl với dd a mol Na2CO3 => xẩy ra pư theo sản phẩm tự

HCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO3

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

=> nCO2 = nHCl – nNa2CO3 = (b –a) mol

Xét thí điểm 2: đến từ từ a mol Na2CO3 vào b mol HCl => chỉ xẩy ra pư

Na2CO3 + 2HCl → NaCl + CO2 + H2O

=> nCO2 = 50% nHCl = 0,5b (mol)

Theo đề ta có: VCO2(TN2) = 2VCO2(TN1)

=> 0,5b = 2. (b –a)

=> 2a = 1,5b

=> a = 0,75b


*
*
*
*
*
*
*
*

Nhỏ rảnh 100 ml dung dịch Na2CO3 1M vào 200 ml hỗn hợp HCl 2M, sau bội phản ứng chiếm được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị V là.


Hoà tan trọn vẹn 19,2 láo hợp có CaCO3 cùng MgCO3 trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra V (lít) CO2 (đktc) cùng dung dịch sau làm phản ứng bao gồm chứa 21,4 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là


Cho 3,45 gam hỗn hợp muối natri cacbonat và kali cacbonat công dụng hết với dung dịch HCl nhận được V lít CO2 (đkc) cùng 3,78 gam muối clorua. Quý hiếm của V là


Cho đàng hoàng 100 ml dung dịch hỗn hợp có Na2CO3 0,2M với KHCO3 0,1M vào 100 ml hỗn hợp HCl 0,2M, khuấy phần lớn phản ứng hoàn toàn thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là


Thêm nhàn rỗi từng giọt của 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 1,2M cùng NaHCO3 0,6M vào 200 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng trọn vẹn thu được dung dịch X. Mang đến dung dịch nước vôi vào dư vào dung dịch X thì thu được từng nào gam kết tủa ?


250 ml hỗn hợp X đựng Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư đã tạo ra 2,24 lít CO2 (đktc). 500 ml dung dịch X với CaCl2 dư đã cho ra 16 gam kết tủa. độ đậm đặc mol của Na2CO3 với NaHCO3 trong hỗn hợp X thứu tự là


Cho 200 ml dung dịch HCl từ tốn vào 200 ml hỗn hợp Na2CO3 thấy thoát ra 2,24 lít CO2 (đktc). Thêm nước vôi vào dư vào thấy xuất hiện 10 gam kết tủa nữa. Vậy nồng độ mol/l của hỗn hợp HCl với dung dịch Na2CO3 khớp ứng là:


Nhỏ khôn xiết từ từ đến khi xong 200ml dung dịch X đựng đồng thời H2SO4 aM với HCl 0,15M vào 100ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 0,5M và Na2CO3 0,4M. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 0,448 lít khí (đktc). Quý giá của a là:
Xem thêm: Hương Xuất Hành Đầu Năm 2021 Để Cả Năm Gặp May Mắn, Chọn Giờ Đẹp Xuất Hành Đầu Năm Nhâm Dần 2022

X là hỗn hợp HCl mật độ xM, Y là hỗn hợp Na2CO3 độ đậm đặc yM. Nhỏ từ tự 100 ml X vào 100 ml Y, sau những phản ứng nhận được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ trường đoản cú 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng chiếm được V2 lít CO2 (đktc). Biết tỉ trọng V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ trọng x : y bằng


Cho ung dung 100 ml hỗn hợp HCl 2M vào m gam hỗn hợp X chứa NaHCO3 4,2% và Na2CO3. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y cùng 1,12 lít khí CO2 bay ra (đktc). Cho nước vôi vào dư vào hỗn hợp Y thu được về tối đa 20 gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho 20,7 gam tất cả hổn hợp CaCO3và K2CO3phản ứng hết với hỗn hợp HCl dư, chiếm được khí Y. Sục toàn bộ khí Y thư thả vào dung dịch chỉ đựng 0,18 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?


Cho trường đoản cú từ cho đến khi hết 250 ml dung dịch B tất cả NaHCO3 1M cùng Na2CO3 1M vào 120 ml hỗn hợp A gồm H2SO4 1M và HCl 1M, thu được V lít khí CO2 (đktc) cùng dung dịch X. đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp X thì được m gam kết tủa. Quý giá của m và V là


Cho 115,3 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối hạt MgCO3 với RCO3 vào hỗn hợp H2SO4 loãng, nhận được 4,48 lít khí CO2 đktc, chất rắn X với dung dịch Y đựng 12 gam muối. Nung X đến trọng lượng không đổi, thu được chất rắn Z cùng 11,2 lít khí CO2 đktc. Trọng lượng của Z là


Cho 34,9 gam láo lếu hợp gồm CaCO3, KHCO3 với KCl chức năng hết cùng với 400 ml hỗn hợp HCl 1M, thu được dung dịch Y cùng 4,48 lít khí Z (đktc). đến Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp AgNO3, chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Dung dịch X gồm KHCO3 aM và Na2CO3 1M. Dung dịch Y có H2SO4 0,25M và HCl 1,5M. Nhỏ dại từ từ cho đến khi xong 100 ml hỗn hợp X vào 100 ml dung dịch Y thấy bay ra 2,688 lít khí CO2 đktc. Nhỏ từ từ cho tới hết 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X thu được hỗn hợp E. Mang lại dung dịch Ba(OH)2 cho tới dư vào E, chiếm được m gam kết tủa. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của a và m lần lượt hoàn toàn có thể là


Cho rảnh từng giọt của dung dịch đựng b mol HCl vào dung dịch đựng a mol Na2CO3 thu được V lít khí CO2. Ngược lại, mang đến từ trường đoản cú từng giọt của dung dịch chứa a mol Na2CO3 vào dung dịch đựng b mol HCl chiếm được 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo thuộc điều kiện). Quan hệ giữa a cùng b là:


Hấp thụ không còn 6,72 lít CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa x mol NaOH cùng y mol Na2CO3 chiếm được 300 ml dung dịch X. Mang đến từ từ đến khi hết 200 ml hỗn hợp X vào 100 ml dung dịch Y bao gồm HCl 1,0M và H2SO4 1,0M, chiếm được 5,376 lít khí. Mặt khác, 100 ml dung dịch X chức năng với dung dịch BaCl2 dư thu được 7,88 gam kết tủa. Quý hiếm của (x + y) là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: 417 Món Nhậu Miền Bắc Ngon Miệng Dễ Làm Từ Các Món Nhậu Bình Dân Miền Bắc

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.