Chữ vương trong tiếng hán

     
• Biện hà dạ hành - 汴河夜行 (Trịnh Giải)• Biệt trặc thập tứ trứ tác - 別蔡十四著作 (Đỗ Phủ)• Di tô tuý ca - 夷山醉歌 (Uông Nguyên Lượng)• Đề Trình xử sĩ vân oa đồ gia dụng - 題程處士雲窩圖 (Nguyễn Trãi)• Đình tiền trì ngẫu hứng - 庭前池偶成 (Ngô Thì Nhậm)• Kỳ 12 - 其十二 (Vũ Phạm Hàm)• Ngô Giang trở vũ quá Hoát Nhiên những thứ Chu Liêm Ngạn vận kỳ 2 - 吳江阻雨過豁然閣次周廉彥韻其二 (Thẩm Dữ Cầu)• khuyến mãi đặc tiến Nhữ Dương vương nhị thập vận - 贈特進汝陽王二十韻 (Đỗ Phủ)• tặng tú tài nhập quân kỳ 14 - 贈秀才入軍其十四 (Kê Khang)• Tức sự - 即事 (Trần Hiệu Khả)
1. (Danh) Vua, thống trị thiên hạ bên dưới thời quân chủ. ◇Thư gớm 書經: “Thiên tử tác dân phụ mẫu, dĩ vi cõi tục vương” 天子作民父母, 以為天下王 (Hồng phạm 洪範) Bậc thiên tử như là phụ huynh của dân, làm cho vua thiên hạ.2. (Danh) tước đoạt “vương”, tước lớn nhất trong xóm hội phong kiến thời xưa.3. (Danh) Thủ lĩnh (do đồng loại tôn vinh cầm đầu). ◇Tây du kí 西遊記: “Na độc nhất cá hữu bổn sự đích, toản tiến khứ trung bình cá nguyên đầu xuất lai, bất yêu quý thân thể giả, bửa đẳng tức bái tha vi vương” 那一個有本事的, 鑽進去尋個源頭出來, 不傷身體者, 我等即拜他為王 (Đệ tuyệt nhất hồi) Nếu gồm một (con khỉ) nào xuyên thẳng qua (thác nước) kiếm được ngọn nguồn, mà không biến thành thương tích thân thể, thì (các nhỏ khỉ) họ lập tức tôn vinh làm vua.4. (Danh) Chỉ người có tài nghề khôn cùng quần bạt chúng. ◎Như: “ca vương” 歌王 vua ca hát, “quyền vương” 拳王 vua đấu quyền.5. (Danh) giờ đồng hồ tôn xưng ông bà. ◎Như: “vương phụ” 王父 ông, “vương mẫu” 王母 bà.6. (Danh) họ “Vương”.7. (Động) Chầu thiên tử (dùng đến chư hầu). ◇Thi tởm 詩經: “Mạc cảm bất lai hưởng, Mạc cảm bất lai vương” 莫敢不來享, 莫敢不來王 (Thương tụng 商頌, Ân vũ 殷武) Chẳng ai dám không đến dâng cống, Chẳng ai dám chưa tới chầu.8. (Tính) To, lớn. ◎Như: “vương hủy” 王虺 rắn lớn.9. Một âm là “vượng”. (Động) ách thống trị cả thiên hạ. ◎Như: “Dĩ đức hành nhân giả vượng” 以德行仁者王 rước đức làm cho nhân ấy được đến ngôi trị cả thiên hạ.10. (Tính) Thịnh vượng, hưng thịnh. § Thông “vượng” 旺. ◇Trang Tử 莊子: “Trạch bệnh trĩ thập cỗ nhất trác, tản bộ nhất ẩm, bất cứ súc hồ phiền trung, thần mặc dù vương, bất thiện dã” 澤雉十步一啄, 百步一飲, 不蘄畜乎樊中, 神雖王, 不善也 (Dưỡng sanh chủ 養生主) bé trĩ ngơi nghỉ chằm, mười bước một lần mổ, trăm bước một lần uống (coi bộ đau khổ quá), (nhưng nó) đâu ước ao được nuôi vào lồng, (vì sống trong lồng) mặc dù thần thái khoẻ khoắn (hưng thịnh) cơ mà nó không ham mê vậy.

Bạn đang xem: Chữ vương trong tiếng hán


① Vua.② tước vương.③ giờ đồng hồ gọi các tổ tiên, như call ông là vương vãi phụ 王父, bà là vương mẫu 王母, v.v.④ Chư hầu đời đời lại chầu điện thoại tư vấn là vương.⑤ To, lớn.⑥ Một âm là vượng. Thống trị cả thiên hạ, như dĩ đức hành nhân mang vượng 以德行仁者王 lấy đức làm cho nhân ấy được mang lại ngôi trị cả thiên hạ.⑦ Thịnh vượng.

Xem thêm: Đồ Thị Hàm Số Lớp 9 - Đồ Thị Hàm Số Y= Ax + B (A &Ne 0)


① Vương, vua, chúa: 國王 Quốc vương; 王位 Ngôi vua; 帝王將相 Đế vương vãi khanh tướng; 蜂王 Ong chúa; 花中之王 Vua các loài hoa; ② tước đoạt vương; ③ (văn) to (tôn xưng hàng ông bà): 王父 Ông nội; 王母 Bà nội; ④ (văn) Đi mang lại để triều kiến (nói về những nước chư hầu hoặc những dân tộc làm việc ngoài khoanh vùng trung nguyên trung quốc thời xưa): 四夷來王 Rợ ở tứ phương mang đến triều kiến (Thượng thư: Đại Vũ mô); ⑤ (Họ) Vương.

Xem thêm: Top 10 Bài Viết Tiếng Anh Về Thói Quen Hằng Ngày Bằng Tiếng Anh (16 Mẫu)


Người mở màn một vùng đất — Ông vua. Td: Quốc vương, Đế vương — To to — chúng ta người. Đoạn ngôi trường tân thanh : » tất cả nhà viên ngoại họ Vương « — Một âm khác là Vượng. Xem Vượng.

an dương vương 安陽王 • phúc lợi vương 安生王 • bá vương 霸王 • bách hoa vương vãi 百花王 • cha cái đại vương 布蓋大王 • vậy tặc nuốm vương 擒賊擒王 • phải vương 勤王 • chu mục vương vãi 周穆王 • diêm vương vãi 閻王 • bệ hạ 大王 • đế vương vãi 帝王 • giác vương vãi 覺王 • hùng vương vãi 雄王 • hưng đạo hoàng thượng 興道大王 • ko vương 空王 • gớm dương vương 經陽王 • lê triều đế vương trung hưng công nghiệp thực lục 黎朝帝王中興功業實錄 • ma vương vãi 魔王 • minh đô vương 明都王 • mộc vương 木王 • nhân vương 仁王 • nhượng vương 讓王 • thanh nữ vương 女王 • pháp vương 法王 • phong vương vãi 封王 • phong vương 蜂王 • quân vương 君王 • quốc vương 国王 • quốc vương 國王 • táo vương 竈王 • thân vương 親王 • tiên vương vãi 先王 • tùng thiện vương vãi 從善王 • tuy lí vương 綏理王 • vương vãi chiêu quân 王昭君 • vương vãi công 王公 • vương cung 王宮 • vương đạo 王道 • vương mang 王者 • vương trả hương 王者香 • vương vãi hầu 王侯 • vương vãi hậu 王后 • vương hoá 王化 • vương khí 王氣 • vương mệnh 王命 • vương nghiệp 王業 • vương pháp 王法 • vương tủ 王府 • vương vãi phụ 王父 • vương sư 王師 • vương vãi thành 王城 • vương thần 王臣 • vương thất 王室 • vương tôn 王孫 • vương tước 王爵 • vương tường 王嬙 • vương vãi vị 王位 • xưng vương 稱王
• Châu Giang kỷ kiến - 珠江紀見 (Phạm Phú Thứ)• Hỉ văn đạo tặc phiên khấu tổng thoái khẩu hào kỳ 4 - 喜聞盜賊蕃寇總退口號其四 (Đỗ Phủ)• Hoài cổ thập thủ kỳ 10 - Tuỳ cung - 懷古十首其十-隋宮 (Trần Cung Doãn)• ký kết ngự sử vương Bá Tuần - 寄御史王伯循 (Tát Đô Lạt)• Mạn thành ngũ chương kỳ 1 - 漫成五章其一 (Lý mến Ẩn)• Mạt Lăng khẩu hào - 秣陵口號 (Ngô Vĩ Nghiệp)• Ngô thành lãm cổ - 吳城覽古 (Trần Vũ)• Thu nhật gớm Nam thuật hoài tam thập vận - 秋日荊南述懷三十韻 (Đỗ Phủ)• Vô đề tứ thủ kỳ 2 (Táp táp đông phong tế vũ lai) - 無題四首其二(颯颯東風細雨來) (Lý yêu mến Ẩn)• Vô y 2 - 無衣 2 (Khổng Tử)