Cô giáo chia kẹo cho các cháu

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

câu 8:Cô giáo phân tách kẹo cho những cháu. Nếu phân tách mỗi cháu 3 chiếc thì quá 5 cái. Nếu chia mỗi con cháu 4 loại thì 3 cháu không được chia. Hỏi cô giáo tất cả bao nhiêu chiếc kẹo?Trả lời : Cô giáo gồm cái kẹo.

Bạn đang xem: Cô giáo chia kẹo cho các cháu


*

*

Nếu phân chia mỗi cháu 3 dòng thì quá 5 cái. Nếu phân chia mỗi con cháu 4 mẫu thì thiếu thốn 12 cái

- ban sơ chia 3 dòng thì thừa 5, Khi phân chia mỗi cháu 4 mẫu thì 5 cái kẹo thừa mang lại được 5 bạn.

- thiếu hụt 12 cái tức tất cả 12 các bạn chưa thừa nhận đủ 4 chiếc kẹo

- Vậy tất cả 12+5=17 bạn làm việc sinh.

Xem thêm: Các Mã Code Play Together Mới Nhất Tháng 1 9/04/2022 Nhận Kim Cương Và Tiền Sao

- Số cái kẹo là: 17x3+5=56 (cái)


Câu 7:Cô giáo chia kẹo cho các cháu. Nếu chia mỗi cháu 3 chiếc thì vượt 5 cái. Nếu phân chia mỗi con cháu 4 cái thì 3 cháu không được chia. Hỏi cô giáo gồm bao nhiêu loại kẹo?Trả lời : cô giáo có.........cái kẹo


Cô giáo phân chia kẹo cho những cháu. Nếu chia mỗi cháu 3 cái thì thừa 5 cái. Nếu phân chia mỗi con cháu 4 dòng thì 3 con cháu không được chia. Hỏi cô giáo gồm bao nhiêu mẫu kẹo?Trả lời : Cô giáo gồm ... Cái kẹo.

Xem thêm: 24 Chữ Cái Kiểu Thư Pháp Hay Dùng, Mẫu Chữ Cái Thư Pháp Hay Dùng


Cô giáo chia kẹo cho những cháu. Nếu phân tách mỗi cháu 3 loại thì quá 5 cái. Nếu chia mỗi cháu 4 cái thì 3 cháu không được chia. Hỏi cô giáo tất cả bao nhiêu mẫu kẹo?Trả lời : Cô giáo bao gồm cái kẹo.


Cô giáo phân tách kẹo cho các cháu. Nếu phân tách mỗi con cháu 3 cái thì vượt 5 cái. Nếu phân chia mỗi con cháu 4 dòng thì 3 con cháu không được chia. Hỏi cô giáo bao gồm bao nhiêu mẫu kẹo?


cô giáo phân tách kẹo cho những cháu. Nếu phân tách mỗi cháu 3 loại thì quá 5 cái. Nếu phân chia mỗi con cháu 4 cái thì 3 con cháu không được chia. Hỏi cô giáo có bao nhiêu chiếc kẹo?


 

Câu 7:Cô giáo phân chia kẹo cho các cháu. Nếu phân chia mỗi cháu 3 dòng thì vượt 5 cái. Nếu chia mỗi con cháu 4 dòng thì 3 con cháu không được chia. Hỏi cô giáo có bao nhiêu mẫu kẹo? 


Cô giáo phân chia kẹo cho các cháu, nếu chia cho mỗi cháu 3 chiếc thì quá 5 chiếc kẹo, trường hợp chia cho từng cháu 4 mẫu thì thiếu 3 cái. Hỏi cô giáo bao gồm bao nhiêu loại kẹo ?

Trả lời chi tiết mình cùng với tick ạ ! Trả lời kết quả không thì mik hổng tick đến đâu >,

Cô giáo phân chia kẹo cho những cháu. Nếu chia mỗi cháu 3 cái thì vượt 5 cái. Nếu phân chia mỗi con cháu 4 cái thì 3 con cháu không được chia. Hỏi cô giáo bao gồm bao nhiêu loại kẹo?

Giải cụ thể nhé!


Cô giáo có một số kẹo nêu cô phân tách mỗi con cháu 3 chiếc kẹo thì thừa 5 cái kẹo nếu như cô phân tách mỗi cháu 4 dòng kẹo thì 3 cháu không được chia .Hỏi cô giáo có bao nhiêu mẫu kẹo