Công Thức Đơn Giản Nhất

     

Công thức phân tử đơn giản nhất là công thức bộc lộ tỉ lệ về tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố vào phân tử. Vậy làm cho sao khẳng định được phương pháp phân tử này.

Bạn đang xem: Công thức đơn giản nhất


Bài này để giúp các em hiểu khái niệm về cách làm phân tử dễ dàng và đơn giản nhất, cách tùy chỉnh thiết lập công thức phân tử đơn giản nhất tự đó biết cách lập cách làm phân tử hợp chất hữu cơ.

I. Công thức dễ dàng nhất

1. Định nghĩa công thức dễ dàng và đơn giản nhất

Công thức dễ dàng và đơn giản nhất là công thức biểu lộ tỉ lệ buổi tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố trong phân tử.

2. Cách tùy chỉnh công thức dễ dàng nhất

Thiết lập công thức dễ dàng nhất của hợp hóa học hữu cơ CxHyOz là kiếm tìm tỉ lệ:

 

*

dưới dạng tỉ trọng giữa các số nguyên về tối giản.

Trong thực tế, ta thường khẳng định công thức dễ dàng nhất phụ thuộc phần trăm trọng lượng các nhân tố như sau:

*

Sau đó biến đổi về tỉ lệ giữa các số nguyên về tối giản.

* Ví dụ: kết quả phân tích nhân tố hợp chất X cho biết thêm %C = 40%; %H = 6,67%, còn sót lại là oxi. Lập công thức dễ dàng nhất của X.

> Lời giải:

- Gọi phương pháp phân tử của X là CxHyOz (với x, y, z nguyên dương).

%O = 100% - (%C + %H) = 100% - (40% + 6,67%) = 53,33%

Từ đây ta lập được hệ thức và biến hóa thành tỉ lệ thành phần giữa các số nguyên buổi tối giản.

 

*
*

 

*

Vậy công thức đơn giản và dễ dàng nhất của X là CH2O. 

II. Bí quyết phân tử

1. Định nghĩa cách làm phân tử

Công thức phân tử là công thức bộc lộ số lượng nguyên tử của từng nguyên tố vào phân tử.

2. Quan hệ giữa phương pháp phân tử với công thức dễ dàng nhất

- Số nguyên tử của từng nguyên tố trong phương pháp phân tử là số nguyên lần số nguyên tử của nó trong công thức đơn giản dễ dàng nhất.

- trong không ít trường hợp, phương pháp phân tử cũng chính là công thức dễ dàng và đơn giản nhất.

Xem thêm: Cách Để Pha Màu Đỏ Với Xanh Lam Ra Màu Gì, Hướng Dẫn Cách Pha Màu Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

* Ví dụ: Ancol etylic C2H6O, metan CH4,...

- một số trong những chất có công thức phân tử khác nhau nhưng tất cả cùng một công thức đơn giản dễ dàng nhất.

* Ví dụ: Axetilen C2H2 và benzen C6H6; axit axetic C2H4O2 và glucozơ C6H12O6,...

3. Cách tùy chỉnh thiết lập công thức phân tử hợp hóa học hữu cơ

a) Lập phương pháp phân tử nhờ vào thành phần phần trăm trọng lượng các nguyên tố

Xét sơ đồ: CxHyOz → xC + yH + zO

Khối lượng: M(g) 12x 1y 16z(g)

% khối lượng: 100% %C %H %O

Suy ra: 

*

Ta có: 

*
*
*
 

* Ví dụ: Phenolphtalein - chất thông tư màu dùng phân biệt dung dịch bazơ - bao gồm phần trăm khối lượng C, H với O lần lượt bởi 75,47%, 4,35% với 20,18%. Khối lượng mol phân tử của phenolphtalein bởi 318,0 g/mol. Hãy lập bí quyết phân tử của phenolphtalein.

> Lời giải:

- Ta thấy %C + %H + %O = 100%

⇒ Thành phần phân tử phenolphtalein gồm cha nguyên tố C, H, O bắt buộc ta đặt phương pháp phân tử là CxHyOz (với x, y, z nguyên dương).Ta có: 

*

 

*
*

Vậy phương pháp phân tử của phenolphtalein là C20H14O4.

b) Lập công thức phân tử trải qua công thức đơn giản dễ dàng nhất

* Ví dụ: chất hữu cơ X tất cả công thức dễ dàng nhất CH2O và có cân nặng mol phân tử bằng 60(g/mol). Xác minh công thức phân tử của X.

> Lời giải:

- cách làm phân tử của X là (CH2O)n hay CnH2nOn.

 Từ MX = (12 + 2.1 + 16).n = 60 ⇒ n=2Vậy phương pháp phân tử của X là C2H4O2.

c) Lập phương pháp phân tử băng tính thẳng theo khối lượng sản phẩm đốt cháy

* Ví dụ: Hợp hóa học Y chứa các nguyên tố C, H, O. Đốt cháy trọn vẹn 0,88 gam Y chiếm được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Tỉ khối tương đối của Y so với không khí xê dịch 3,04. Xác minh công thức phân tử của Y.

> Lời giải:

- Theo bài xích ra, ta có: dMy/kk = My/29 = 3,04 nên

⇒ MY= 29.3,04 ≈ 88,0 (g/mol);

- Đặt phương pháp phân tử của Y là CxHyOz (với x, y, z nguyên dương).

Xem thêm: Xsmb 1/9/2021, Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Mùng 1 Tháng 9 /2021, Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc Ngày 28/04/2022

- Phương trình bội nghịch ứng cháy:

 

*

 1(mol) x(mol) y/2 (mol)

 0,01 0,04 0,04(mol)

Từ tỉ lệ: 

*


Ta được: x = 4; y = 8

Từ MX = 12.4 + 1.8 + 16.z =88 ⇒ z = 2

Vậy phương pháp phân tử của Y là C4H8O2

Trên đây tandk.com.vn đã ra mắt với các em về Cách tùy chỉnh công thức đơn giản dễ dàng nhất và phương pháp phân tử hợp hóa học hữu cơ. Hy vọng bài viết giúp các em làm rõ hơn. Giả dụ có thắc mắc hay góp ý các em hãy nhằm lại bình luận dưới bài viết, chúc những em thành công.