Công thức nghiệm thu gọn sbt

  -  

Dưới đây, tandk.com.vn sẽ giải đáp cho các bạn cách giải các bài tập trong vở bài bác tập toán 9 bài: "Công thức nghiệm thu gọn" trang 55. Hi vọng, trải qua các bài bác tập sgk và bài bác tập trong vở bài bác tập bên dưới đây để giúp đỡ các các bạn sẽ nắm bài xuất sắc hơn với làm bài có tác dụng hơn.
Bạn đang xem: Công thức nghiệm thu gọn sbt

*

Bài 27: trang 55 sbt Toán 9 tập 2

Xác định a, b’, c trong mỗi phương trình, rồi giải phương trình bởi công thức nghiệm thu sát hoạch gọn:

a) (5x^2 - 6x - 1 = 0)

b) ( - 3x^2 + 14x - 8 = 0)

c) (- 7x^2 + 4x = 3)

d) (9x^2 + 6x + 1 = 0)


Bài 28: trang 55 sbt Toán 9 tập 2

Với mọi giá trị như thế nào của x thì quý hiếm của nhị biểu thức bằng nhau:

a) (x^2 + 2 + 2sqrt 2 ) và (2left( 1 + sqrt 2 ight)x)

b) (sqrt 3 x^2 + 2x - 1) và (2sqrt 3 x + 3)

c) ( - 2sqrt 2 x - 1) và (sqrt 2 x^2 + 2x + 3)

d) (x^2 - 2sqrt 3 x - sqrt 3 ) và (2x^2 + 2x + sqrt 3 )

e) (sqrt 3 x^2 + 2sqrt 5 x - 3sqrt 3 ) và ( - x^2 - 2sqrt 3 x + 2sqrt 5 + 1)?


Bài 29: trang 55 sbt Toán 9 tập 2

Một di chuyển viên lượn lờ bơi lội nhảy cầu (xem hình 5). Lúc nhảy, chiều cao h từ bạn đó tới khía cạnh nước (tính bằng mét) phụ thuộc vào khoảng cách x từ bỏ điểm rơi cho chân mong (tính bởi mét) vị công thức:

(h = - left( x - 1 ight)^2 + 4)

Hỏi khoảng cách x bằng bao nhiêu

a) Khi vận tải viên ở chiều cao 3m?

b) Khi tải viên gặp mặt nước?

*


Bài 30: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Tính sấp xỉ nghiệm của phương trình (làm tròn mang đến chữ số thập phân sản phẩm công nghệ hai):

a) (16x^2 - 8x + 1 = 0)

b) (6x^2 - 10x - 1 = 0)

c) (5x^2 + 24x + 9 = 0)

d) (16x^2 - 10x + 1 = 0)


Bài 31: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Với quý giá nào của x thì giá trị của nhị hàm số bằng nhau:

a) (y = 1 over 3x^2)và (y = 2x - 3)

b) (y = - 1 over 2x^2)và (y = x - 8)?
Xem thêm: Bài Tập Câu Bị Đông Trong Tiếng Anh Lớp 7 Có Đáp Án, Ngữ Pháp, Bài Tập Câu Bị Động Lớp 7 Có Đáp Án

Bài 32: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Với giá trị nào của m thì:

a) Phương trình (2x^2 - m^2x + 18m = 0) tất cả một nghiệm $x = -3.$

b) Phương trình (mx^2 - x - 5m^2 = 0) có một nghiệm $x = -2?$


Bài 33: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Với cực hiếm nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

a) (x^2 - 2left( m + 3 ight)x + m^2 + 3 = 0)

b) (left( m + 1 ight)x^2 + 4mx + 4m - 1 = 0)


Bài 34: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Với giá trị nào của m thì phương trình tất cả nghiệm kép:

a) (5x^2 + 2mx - 2m + 15 = 0)

b) (mx^2 - 4left( m - 1 ight)x - 8 = 0)


Bài tập bổ sung

Bài 5.1: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Giả sử $x_1, x_2$là hai nghiệm của phương trình bậc nhị (ax^2 + bx + c = 0) có $Delta "= 0$.

Điều nào sau đây là đúng?

A) (x_1 = x_2 = b over 2a)

B) (x_1 = x_2 = - b" over a)

C) (x_1 = x_2 = - b over a)

D) (x_1 = x_2 = - b" over 2a)


Bài 5.2: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Tìm mối liên hệ giữa a, b, c nhằm phương trình (left( b^2 + c^2 ight)x^2 - 2acx + a^2 - b^2 = 0) có nghiệm.
Xem thêm: Trọng Tâm Của Tứ Diện Là Gì? Cách Xác Định Trọng Tâm Của Tứ Diện

Bài 5.3: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Chứng tỏ rằng phương trình (left( x - a ight)left( x - b ight) + left( x - b ight)left( x - c ight) + left( x - c ight)left( x - a ight) = 0) luôn có nghiệm.


Văn mẫu mã lớp 9Đề thi lên 10 ToánĐề thi môn Hóa 9Đề thi môn Địa lớp 9Đề thi môn thứ lí 9Tập bạn dạng đồ địa lí 9Ôn toán 9 lên 10Ôn Ngữ văn 9 lên 10Ôn tiếng Anh 9 lên 10Đề thi lên 10 chuyên ToánChuyên đề ôn tập Hóa 9Chuyên đề ôn tập Sử lớp 9Chuyên đề toán 9Chuyên đề Địa Lý 9Phát triển năng lượng toán 9 tập 1Bài tập phạt triển năng lực toán 9