Cách Khai Triển Nhị Thức Newton: Tìm Hệ Số, Số Hạng Trong Khai Triển Cực Hay

     

Các bài xích tập về nhị thức Newton là bài toán đặc biệt trong đề thi trung học rộng rãi Quốc Gia. Chăm đề này giúp học viên nắm chắc chắn dạng bài bác tập về: tính tổng, rút gọn biểu thức, tìm hệ số và số hạng trong triển khai lũy thừa trải qua các ví dụ.

Bạn đang xem: Cách khai triển nhị thức newton: tìm hệ số, số hạng trong khai triển cực hay


NHỊ THỨC NEWTON

I)KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Hoán vị:

(P_n = n.(n - 1).(n - 2)...3.2.1)

2. Chỉnh hợp:

(A_n^k = fracleft( n - k ight)!k! = n.(n - 1)...(n - k + 1))

3. Tổ hợp:

(C_n^k = fracn!k!(n - k)! = fracn.(n - 1)...(n - k + 1)k!)

*) Tính chất: (C_n^k = C_n^n - k)

(C_n^k + C_n^k + 1 = C_n + 1^k + 1)

4. Phương pháp Newton:

(left( a + b ight)^n = sumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n + C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 + ... + C_n^nb^n)

(left( a - b ight)^n = left( - 1 ight)^nsumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n - C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 - ... + left( - 1 ight)^nC_n^nb^n)

II) CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Phương trình, bất phương trình chỉnh hợp tổ hợp.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Phương Thức Biểu Đạt Và Dấu Hiệu Nhận Biết Lớp 6, Lớp 10, Lớp 12

*
*
*

Dạng 2: Rút gọn gàng đẳng thức, chứng minh biểu thức.

Xem thêm: 7 Cây Thuốc Xông Mũi Trị Viêm Xoang Mũi Hiệu Quả Từ Lá Cây, Cách Thực Hiện

*
*
*

Dạng 3: khẳng định hệ số, số hạng trong khai triển lũy thừa.

*
*
*
*

 III)BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

 

*
*
*
*

 

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - xem ngay