Công thức tính hình hộp chữ nhật

     

Hình vỏ hộp chữ nhật là một trong những hình thường gặp gỡ trong thực tế và vào Toán học? Vậy bí quyết tính thể tích khối vỏ hộp chữ nhật như vậy nào? phương pháp tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhật ra sao. Mời các bạn hãy thuộc tandk.com.vn theo dõi bài viết dưới đây để biết được toàn cục kiến thức về Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật nhé.

Bạn đang xem: Công thức tính hình hộp chữ nhật


1. Hình vỏ hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là 1 trong những hình trong không gian 3 chiều, trong những số đó mọi phương diện của nó đều là hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật bao gồm 6 mặt, 8 đỉnh, với 12 cạnh. Nếu hotline 2 mặt bất kì đối diện nhau là khía cạnh đáy, thì 4 mặt sót lại mà mặt bên của hình hộp chữ nhật.


2. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bởi tích của chiều dài nhân chiều rộng lớn nhân độ cao của hình.

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không khí mà hình chiếm, được tính bằng tích của diện tích s đáy cùng chiều cao:

V = a x b x h

Trong đó:

V là thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.a là chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.h là độ cao hình hộp chữ nhật.

3. Diện tích hình hộp chữ nhật

- diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật:

*

- diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật:

*

Trong đó:

S là diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậta là chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.h là độ cao hình hộp chữ nhật.

- nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp hình vỏ hộp chữ nhật:

*

4. Các bước tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bất kì, bạn cần xác định các đại lượng tất cả trong bí quyết tính. Ví dụ, bạn có nhu cầu tính thể tích đựng nước của một cái hồ nước có mẫu thiết kế hộp chữ nhật, các bạn cần thực hiện công việc sau:

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật bất kì, các bạn cần khẳng định các đại lượng có trong cách làm tính. Ví dụ, bạn muốn tính thể tích chứa nước của một chiếc hồ nước có bề ngoài hộp chữ nhật, các bạn cần thực hiện các bước sau:

Áp Dụng: Tính thể tích nước hoàn toàn có thể chứa trong ao nước (trên hình)

a. Xác định chiều lâu năm của hình hộp chữ nhật

Chiều dài là cạnh nhiều năm nhất của mặt phẳng hình chữ nhật nằm phía trên hoặc phía bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Chúng ta cũng có thể dùng thước dây nhằm đo cạnh nhiều năm nhất của mặt hồ nước, ví dụ: chiều dài = 5 m.

b. Khẳng định chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều rộng là cạnh ngắn tuyệt nhất của mặt phẳng hình chữ nhật nằm bên trên hay dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Bạn cũng có thể dùng thước dây để đo cạnh ngắn độc nhất của mặt hồ nước nước, ví dụ: chiều rộng lớn = 3 m.

c. Khẳng định chiều cao của hình hộp chữ nhật


Chiều cao là cạnh đứng vuông góc với chiều dài và chiều rộng lớn của hình hợp chữ nhật. Chúng ta cũng có thể do chiều cao của ao nước bằng thước dây, ví dụ: chiều cao = 1,5 m.

Xem thêm: Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Bằng Phương Pháp Electron Co Dap An

d. Tính tích số của ba đơn vị chức năng chiều dài, chiều rộng cùng chiều cao.

Bạn hoàn toàn có thể nhân 3 đại lượng chiều rộng, chiều nhiều năm và chiều cao tùy ý, ko cần để ý đến thứ tự trước, sau. Áp dụng bí quyết tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật cho ao nước trên, ta có:

V = a.b.h = 5 (m) x 3 (m) x 1,5 (m) = 22,5 (m3)

Kết luận: hồ nước nước rất có thể chứa được thể tích nước là 22,5 (m3).

5. Lấy ví dụ như tính thể tích khối vỏ hộp chữ nhật

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật có chiều lâu năm 8 m, chiều rộng lớn 5 m và độ cao 6 m. Tính đường chéo của hình hộp chữ nhật.

Giải:

Đường chéo của khối hộp chữ nhật là:

*

Bài 2:

Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ bao gồm chiều lâu năm cạnh lòng là 7 cm, chiều rộng cạnh lòng là 3 cm, chiều cao cạnh đáy là 6 cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Lời giải:

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là V = abh

Ta hoàn toàn có thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là: V = 7.3.6 = 126 cm³

Bài 3: Một hồ chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích là 3000 m3, chiều rộng là 10 m và độ cao của hồ nước là 12 m. Tính chiều nhiều năm của hồ.

Giải:

Chiều dài của hồ đựng nước là:

*

Bài 4: Cho hình vỏ hộp chữ nhật cùng với chiều nhiều năm là 2,5cm, chiều rộng là 1,8 centimet và độ cao là 2cm. Hãy tính thể tích, diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật kia đó.

Xem thêm: Top 7 Thế Cây Bon Sai Hoa Trinh Nữ Bonsai Đẹp Nhất 2022, Hội Quán Bonsai Hoa Trinh Nữ


Giải:

Theo đề bài cho thì a = 2,5; b = 1,8 cùng h= 2. Do đó khi áp dụng các công thức tính ta vẫn có:

Thể hình hình hộp chữ nhật là:

V = 2.1,8.2,5 = 9 (cm3)

Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2.2.(2,5 + 1,8) = 17,2 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2ab = 17,2 + 2.2,5.1,8 = 26,2 (cm2)

6. Bài bác tập trắc nghiệm thể tích khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 1: mang đến hình lập phương có diện tích s 1 mặt mặt 36cm2. Tính thể tích của hình lập phương?

A. 216cm 3B. 144cm 3C. 125cm 3D.108cm 3

Câu 2: diện tích s toàn phần của hình lập phương là 294 cm2. Tính thể tích của nó?

A. 300cm 3B. 343 cm 3C. 280cm 3D. 320 cm 3

Câu 3: đến hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Lựa chọn phát biểu đúng?

A. CC" ⊥ (AA"B"B)B. A"D" ⊥ (BCC"B")C. DC ⊥ (ADD"A")D. CD ⊥ (A"B"C"D")

Câu 4: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. MNPQ có AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình hộp là 240cm3. Tính AA’

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 5: mang đến hình lập phương rất có thể tích là: 64cm3. Tính diện tích 1 khía cạnh của hình lập phương?

A. 16cm 2B. 8cm 2C. 12cm 2D. 64cm 2

Câu 6: mang đến hình lập phương có các cạnh tất cả độ nhiều năm là 5cm. Thể tích của hình lập phương đó là?

A. 100 centimet 3B.125/3 cm 3C. 125 cm 3 D. 115 cm 3

Câu 7: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau:

A. ( ABCD ) ⊥ ( A"B"C"D" )B. ( ADD"A" ) ⊥ ( BCC"B" )
C. ( ABB"A" ) ⊥ ( BCC"B" )D. ( ABB"A" ) ⊥ ( CDD"C" )

Câu 8: đến hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ gồm AB = 6cm; BC = 8cm cùng thể tích của hình hộp là 240cm3. Tính AA’.

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 9: cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" có diện tích s đáy SABCD = 24cm2 và có thể tích V = 84 cm3. Chiều cao của hình hộp chữ nhật có độ lâu năm là?

A. H = 5cmB. H = 3,5cmC. H = 4cmD. H = 2cm

Chia sẻ bởi: Hồng Linh
tải về