Cho phương trình cos5x

  -  
*

Chọn mônTất cả ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!
*

(Leftrightarrowfrac12cos6x+frac12cos4x=frac12cos6x+frac12cos2x+3cos^2x-1)(Leftrightarrow cos4x-cos2x-6cos^2x+2=0)(Leftrightarrow2cos^22x-1-cos2x-3left(cos2x+1 ight)+2=0)(Leftrightarrow2cos^22x-4cos2x-2=0)(Rightarrowleft<eginmatrixcos2x=1+sqrt2>1left(l ight)\cos2x=1-sqrt2endmatrix ight.)Bạn coi lại đề, nghiệm xấu quá, biện luận thì cũng khá được thôi nhưng chắc chẳng ai mang đến đề như vọc bao giờ...

Bạn đang xem: Cho phương trình cos5x


(Leftrightarrowfrac12cos6x+frac12cos4x=frac12cos6x+frac12cos2x+3cos^2x-1)

(Leftrightarrow cos4x-cos2x-6cos^2x+2=0)

(Leftrightarrow2cos^22x-1-cos2x-3left(cos2x+1 ight)+2=0)

(Leftrightarrow2cos^22x-4cos2x-2=0)

(Rightarrowleft<eginmatrixcos2x=1+sqrt2>1left(l ight)\cos2x=1-sqrt2endmatrix ight.)

Bạn coi lại đề, nghiệm xấu quá, biện luận thì cũng được thôi nhưng chắn chắn chẳng ai cho đề như vầy lúc nào cả


Cho phương trình cos5x.cosx = cos4x.cos2x +3cos2x + 1. Các nghiệm thuộc khoảng (-π;π)của phương trình là: A. B. C....

Cho phương trình cos5x.cosx = cos4x.cos2x +3cos2x + 1. Các nghiệm thuộc khoảng chừng (-π;π)của phương trình là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*


1) kiếm tìm m để phương trình 2sinx+mcosx=1-m tất cả nghiệm x ở trong (left<-fracpi2;fracpi2 ight>)2) search nghiệm của phương trình : (sinx^24x+3.sin4x.cos4x-4.cos^24x=0) khoảng chừng (left(0;fracpi2 ight))3) tìm toàn bộ các nghiệm của phương trình cos5x.cosx= cos4x.cos2x+ (3cos^2x+1) thuộc khoảng chừng (left(-pi;pi ight))4) tìm tất cả các nghiệm trong tầm ((frac2pi5;frac6pi7)) của phương trình:...

1) kiếm tìm m nhằm phương trình 2sinx+mcosx=1-m tất cả nghiệm x ở trong (left<-fracpi2;fracpi2 ight>)

2) tìm kiếm nghiệm của phương trình : (sinx^24x+3.sin4x.cos4x-4.cos^24x=0) khoảng tầm (left(0;fracpi2 ight))

3) tìm tất cả các nghiệm của phương trình cos5x.cosx= cos4x.cos2x+ (3cos^2x+1) thuộc khoảng tầm (left(-pi;pi ight))

4) tìm toàn bộ các nghiệm trong vòng ((frac2pi5;frac6pi7)) của phương trình: (sqrt3sin7x-cos7x=sqrt2)


1:cho phương trình sau: (sinx+fracsinx+cos3x1+2sinx=frac3+cos2x5).

Xem thêm: {Bánh Trung Thu} Cách Nấu Nước Đường Bánh Nướng, Bánh Dẻo Gabi

tìm các nghiệm thuộc khoảng từ (left(0,2pi ight))

2:cho phương trình sau: (cos5x.cosx=cos4x.cos2x+3cos2x+1).

tìm các nghiệm thuộc khoảng chừng từ (left(-pi;pi ight))


Câu 1: Phương trình lượng giác: sin^2 x - 3cos x - 4 = 0 gồm nghiệm là: A. X=- pi 2 +k 2 pi B. X=- pi+k2 pi C. X = pi/6 + k*pi D.Vô nghiệm

*


Cho phương trình (1-Sinx)(Cos2x + 3mSinx+Sinx-1)=(mCos^2x) (m là tham số). Tìm các giá trị thực của m để phương trình bao gồm 6 nghiệm khác nhau thuộc khoảng(left(-dfracPi2;2Pi ight))


(Leftrightarrowleft(1-sinx ight)left(cos2x+3msinx+sinx-1 ight)=mleft(1-sinx ight)left(1+cosx ight))(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx=1Rightarrow x=dfracpi2\cos2x+3m.sinx+sinx-1=mleft(1+sinx ight)left(1 ight)endmatrix ight.)Bài toán vừa lòng khi (1) có 5 nghiệm khác biệt trên khoảng tầm đã cho thỏa mãn(sinx e1)Xét (1):(Leftrightarrow1-2sin^2x+3msinx+sinx-1=m+m.sinx)(Leftrightarrow2sin^2x-sinx-2m.sinx+m=0)(Leftrightarrow...

(Leftrightarrowleft(1-sinx ight)left(cos2x+3msinx+sinx-1 ight)=mleft(1-sinx ight)left(1+cosx ight))

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx=1Rightarrow x=dfracpi2\cos2x+3m.sinx+sinx-1=mleft(1+sinx ight)left(1 ight)endmatrix ight.)

Bài toán thỏa mãn nhu cầu khi (1) gồm 5 nghiệm khác biệt trên khoảng chừng đã mang lại thỏa mãn(sinx e1)

Xét (1):

(Leftrightarrow1-2sin^2x+3msinx+sinx-1=m+m.sinx)

(Leftrightarrow2sin^2x-sinx-2m.sinx+m=0)

(Leftrightarrow sinxleft(2sinx-1 ight)-mleft(2sinx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(2sinx-1 ight)left(sinx-m ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx=dfrac12Rightarrow x=dfracpi6;dfrac5pi6\sinx=mleft(2 ight)endmatrix ight.)

(Rightarrowleft(2 ight))có 3 nghiệm khác biệt trên(left(-dfracpi2;2pi ight))

(Leftrightarrow-1


Đúng(0)
Quỳnh Bùi

thầy ơi, sao (1 - sinx)(1 + cosx) = cos2x vậy thầy


Đúng(0)

1. Tập hợp tất cả các nghiệm trực thuộc <-pi;pi> của pt 2sin^2x + 2sin2x=3-3cos^2x là

2. Phương trình 2cos^x-3√3sin2x-4sin^2=-4 có số nghiệm nằm trong (0;2pi) là ?

Giúp mik/em với ạ


#Toán lớp 11
2
Nguyễn Việt LâmGiáo viên
2.Chắc đề là (2cos^2x-3sqrt3sin2x-4sin^2x=-4)(Leftrightarrow2cos^2x-6sqrt3sinx.cosx+4left(1-sin^2x ight)=0)(Leftrightarrow2cos^2x-6sqrt3sinx.cosx+4cos^2x=0)(Leftrightarrow6cos^2x-6sqrt3sinx.cosx=0)(Leftrightarrow6cosxleft(cosx-sqrt3sinx ight)=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\tanx=frac1sqrt3endmatrix ight.)(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=fracpi2+kpi\x=fracpi6+kpiendmatrix ight.)Các...
Đọc tiếp

2.

Chắc đề là (2cos^2x-3sqrt3sin2x-4sin^2x=-4)

(Leftrightarrow2cos^2x-6sqrt3sinx.cosx+4left(1-sin^2x ight)=0)

(Leftrightarrow2cos^2x-6sqrt3sinx.cosx+4cos^2x=0)

(Leftrightarrow6cos^2x-6sqrt3sinx.cosx=0)

(Leftrightarrow6cosxleft(cosx-sqrt3sinx ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\tanx=frac1sqrt3endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=fracpi2+kpi\x=fracpi6+kpiendmatrix ight.)

Các nghiệm nằm trong đoạn đang cho: (left\fracpi2;frac3pi2;fracpi6;frac7pi6 ight\) tất cả 4 nghiệm thỏa mãn


Đúng(0)
Nguyễn Việt LâmGiáo viên
1.(2sin^2x+4sinx.cosx=3-3cos^2x)Nhận thấy (cosx=0) ko nên nghiệm, phân tách 2 vế mang đến (cos^2x)(Rightarrow2tan^2x+4tanx=3left(1+tan^2x ight)-3)(Leftrightarrow2tan^2x+4tanx=3tan^2x)(Leftrightarrow tan^2x-4tanx=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixtanx=0\tanx=4endmatrix ight.) (Rightarrowleft<eginmatrixx=kpi\x=arctanleft(4 ight)+kpiendmatrix ight.)Các nghiệm vừa lòng là:...
Đọc tiếp

1.

Xem thêm: Listen And Read Unit 14: Wonders Of The World, Giáo Án Tiếng Anh 8 Unit 14: Wonders Of The World

(2sin^2x+4sinx.cosx=3-3cos^2x)

Nhận thấy (cosx=0) ko đề nghị nghiệm, phân chia 2 vế mang lại (cos^2x)

(Rightarrow2tan^2x+4tanx=3left(1+tan^2x ight)-3)

(Leftrightarrow2tan^2x+4tanx=3tan^2x)

(Leftrightarrow tan^2x-4tanx=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixtanx=0\tanx=4endmatrix ight.) (Rightarrowleft<eginmatrixx=kpi\x=arctanleft(4 ight)+kpiendmatrix ight.)

Các nghiệm thỏa mãn nhu cầu là: (left-pi;0;pi;arctanleft(4 ight)-pi;arctanleft(4 ight) ight\)

Có 5 nghiệm bên trên đoạn đang cho


Đúng(0)

Cho phương trình(left(cosx+1 ight)left(4cos2x-mcosx ight)=msin^2x). Số các giá trị nguyên của m nhằm phương trình tất cả đúng 2 nghiệm thuộc(left<0;dfrac2pi3 ight>)là


#Toán lớp 11
1
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên
(Leftrightarrowleft(cosx+1 ight)left(4cos2x-m.cosx ight)=mleft(1-cosx ight)left(1+cosx ight))(Leftrightarrow4cos2x-m.cosx=mleft(1-cosx ight))(Leftrightarrow4cos2x=m)(Rightarrow cos2x=dfracm4)Pt bao gồm đúng 2 nghiệm ở trong đoạn đã cho khi và chỉ còn khi:(-1 dfracm4le-dfrac12Leftrightarrow-4 mle-2)Có 2 quý giá nguyên của m thỏa...
Đọc tiếp

(Leftrightarrowleft(cosx+1 ight)left(4cos2x-m.cosx ight)=mleft(1-cosx ight)left(1+cosx ight))

(Leftrightarrow4cos2x-m.cosx=mleft(1-cosx ight))

(Leftrightarrow4cos2x=m)

(Rightarrow cos2x=dfracm4)

Pt gồm đúng 2 nghiệm ở trong đoạn đã cho khi và chỉ còn khi:

(-1

Có 2 giá trị nguyên của m thỏa mãn


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm

tandk.com.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng