Cuộc Vận Động Duy Tân

     

Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Người khởi xướng cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất (1898) ở Trung Quốc là?” kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Lịch sử 11 hay và hữu ích do Top lời giải tổng hợp và biên soạn dành cho các bạn học sinh ôn luyện tốt hơn.

Bạn đang xem: Cuộc vận động duy tân

Trắc nghiệm: Người khởi xướng cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất (1898) ở Trung Quốc là? 

A. Hồng Tú Toàn và Lương Khải Siêu

B. Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu

C. Từ Hi Thái hậu và Khang Hữu Vi

D. Khang Hữu Vi và Tôn Trung Sơn

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu

Người khởi xướng cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất (1898) ở Trung Quốc là Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu

Kiến thức tham khảo về cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất (1898) ở Trung Quốc


1. Vài nét về Khang Hữu Vi

- Khang Hữu Vi sinh 1858, là người ở huyện Nam Hải, tỉnh Quảng Đông. Cũng vì vậy, sau này người đời còn gọi ông là Khang Nam Hải. Ông là con trưởng trong một gia đình quan lại mấy đời nổi tiếng về cựu học. Cha ông là Khang Đạt Sơ, làm quan tri huyện trong tỉnh Giang Tây.

- Tháng 6 năm 1882, ông đến Bắc Kinh dự kỳ thi Hương. Thi hỏng, ông về Quảng Đông rồi qua Thượng Hải tham quan các tô giới nước ngoài. Sau đó, ông về quê mở trường dạy học. Năm 1888, vừa tròn 30 tuổi, Khang Hữu Vi lên Bắc Kinh dự thi Hương lần nữa, nhưng vẫn không đỗ. Trong lần thi Hương đó, ông dân thư lên Hoàng đế Quang Tự xin phát triển chủ nghĩa tư bản trên cơ sở bảo tồn chế độ quân chủ.

- Tháng 6/1896, Khang Hữu Vi (lúc này đã được phân công về làm ở bộ Công) và Lương Khải Siêu lại dâng thư đề nghị biến pháp. Lần này nhờ có thầy dạy Hoàng đế là Trạng nguyên Ông Đồng Hòa giúp đỡ nên thư mới đến tay hoàng đế.

- Ngày 11 tháng 6 năm năm Mậu Tuất (1898), công cuộc biến pháp bắt đầu bằng hàng loạt các sắc lệnh của hoàng đế, như mở trường học, làm đường sắt, cải cách chế độ thi cử, giảm biên chế các tổ chức hành chính, luyện tập quân đội theo lối mới...

- Năm 1911, cách mạng Tân Hợi thành công tại Trung Quốc. Khang Hữu Vi trở về nước, lại đề xướng chủ trương bảo hoàng, tức định khôi phục ngôi vua cho phế đế Phổ Nghi. Sử gọi đây là cuộc vận động "Phục tịch". Năm 1913, Khang cho ra tạp chí Bất Nhẫn ở Thượng Hải, và làm Hội trưởng hội Khổng giáo.

- Năm 1917, Khang Hữu Vi làm quân sư cho Trương Huân. Khi Lê Nguyên Hồng thoái vị, Trương Huân bèn đưa Phổ Nghi trở lại ngôi. Bị Đoàn Kỳ Thụy mang quân về đánh, Trương Huân thua phải trốn vào sứ quán Hà Lan.

- Cuộc “Phục tịch” của Khang Hữu Vi chưa được mười ngày đã chấm dứt. Kể từ sau thất bại lần đó, Khang Hữu Vi đi chu du khắp nước truyền bá Khổng giáo, ngồi viết thơ văn và đóng vai trò "di lão triều Thanh", được lĩnh một số trợ cấp nhỏ của chính phủ. Ông mất năm 1927 tại Thanh Đảo, Sơn Đông.

*

2. Vài nét về Lương Khải Siêu


Lương Khải Siêu (1873-1929) là một nhà hoạt động chính trị và văn hóa nổi tiếng vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Ông có gặp nhà cách mạng Phan Bội Châu tại Nhật Bản năm 1905, hai bên đã bút đàm suốt ngày. Lương Khải Siêu cùng với thầy là Khang Hữu Vi giúp hoàng đế Quang Tự tạo ra cuộc chính biến năm Mậu Tuất (1898) nhằm lật đổ Từ Hi Thái Hậu, cải cách mọi mặt cho Trung Quốc, nhưng thất bại vì sự phản bội của Viên Thế Khải. Hai thầy trò phải trốn sang Nhật Bản, làm báo, hô hào cải cách chính trị.

Sau Cách Mạng Tân Hợi (1911), hai ông trở về nước tiếp tục hoạt động chính trị. Từ năm 1919, Lương Khải Siêu rời bỏ chính trường, chuyên dạy học, viết sách, hoạt động văn hóa tại Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, đến khi qua đời. Tác phẩm của ông bao gồm nhiều lĩnh vực : Triết học, Tông giáo, Sử học, Tiểu thuyết, Tuồng, Thơ văn.

Xem thêm: Sinh Năm 2022 Là Con Giáp Gì, Mệnh Gì, Con Giáp Nào May Mắn?

*

3. Cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất (1898) ở Trung Quốc

a. Hoàn cảnh 

- Nửa sau thế kỉ XIX nhà Thanh kí nhiều hiệp ước bất bình đẳng với nhiều nước đế quốc... Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé và chia cắt.

- Thái độ ươn hèn của nhà Thanh và tình trạng lạc hậu của Trung Quốc là nguyên nhân xuất hiện trào lưu tư tưởng mới muốn cải cách đất nước để thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào đế quốc bên ngoài.

- Khang Hữu Vi (1858-1927), Lương Khải Siêu (1873-1929) khởi xướng phong trào Duy Tân (1898)

b. Nội dung

- Về kinh tế: Lập ngân hàng, xây dựng đường sắt, khai mỏ, khuyến khích tư nhân kinh doanh, công khai công bố dự án xuất nhập của nhà nước.

- Về chính trị: Sửa đổi hiến pháp, cho nhân dân quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản sách báo, lập hội học, thủ tiêu một số đặc quyền của tầng lớp quý tộc người Mãn.

- Về văn hóa giáo dục: Sửa đổi lại chế độ thi cử, lập nhiều trường học, mở trường Đại học Bắc Kinh.

- Về quân sự: Trang bị và huấn luyện theo kiểu phương Tây.

c. Nguyên nhân then chốt dẫn đến sự thất bại

Cuộc Duy tân Mậu Tuất phát triển chủ yếu trong các tầng lớp quan lại, sĩ phu có ý thức tiếp thu tu tưởng tiến tiến mà không dựa vào lực lượng nhân dân. Vì vậy. cuộc vận động này đã nhanh chóng thất bại khi vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của phái thủ cựu trong giai cấp phong kiến do Thái hậu Từ Hi cầm đầu. Đây chính là nguyên nhân then chốt dẫn đến thất bại của cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất (1898).

d. Ý nghĩa

- Cuộc vận động Duy Tân có ý nghĩa đã khơi dậy tư tưởng tiến bộ, tấn công mạnh mẽ vào hệ tư tưởng phong kiến bảo thủ, lạch hậu nhằm làm thay đổi chế độ phong kiến Trung Quốc, đưa Trung Quốc phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.

Xem thêm: Dân Ca Thanh Hóa: Đi Cấy Dân Ca Thanh Hóa : Đi Cấy, Đi Cấy (Trích Tổ Khúc Múa Đèn

- Mang tính thời đại, góp phần giải quyết yêu cầu cấp bách của Trung Quốc lúc bấy giờ.