DẪN LUỒNG KHÍ CO ĐI QUA HỖN HỢP GỒM CUO VÀ FE2O3

     

Câu 360244: Dẫn luồng khí CO trải qua hỗn hợp gồm CuO cùng Fe2O3 nung nóng, sau một thời hạn thu được hóa học rắn X với khí Y. đến Y hấp thụ trọn vẹn vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư thu được 29,55 gam kết tủa. Hóa học rắn X phản nghịch ứng với hỗn hợp HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị ở đktc). Quý giá của V là:

A.

Bạn đang xem: Dẫn luồng khí co đi qua hỗn hợp gồm cuo và fe2o3

2,24

B. 4,48

C.

Xem thêm: Câu Hỏi Cấu Hình Electron Của Fe2+ + (Z = 26) Là: Hóa Học 10 Lớp 10

6,72

D.

Xem thêm: Top 20 Cách Vẽ Túi Xách Lớp 9, Cách Vẽ Túi Xách Gucci Đẹp Cho Học Sinh Lớp 9

3,36


Giải đưa ra tiết:

Ta thấy trong cả quá trình:

+ tinh thần đầu: Cu+2 (CuO); Fe+3 (Fe2O3); C+2 (CO); N+5 (HNO3)

+ tinh thần cuối: Cu+2 (Cu(NO3)2); Fe+3 (Fe(NO3)3); C+4 (BaCO3); N+2 (NO)

Như vậy chỉ gồm nguyên tố C và N biến hóa số oxi hóa.

Áp dụng bảo toàn electron cho tất cả quá trình:

- QT mang lại electron:

C +2 → C +4 + 2e

0,15 → 0,3 mol

- QT thừa nhận electron:

N +5 + 3e → NO

0,3 → 0,1 mol

→ VNO = 22,4.0,1 = 2,24 lít

Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát