Đề cương hóa 11 học kì 1

  -  

Đề cương ôn thi học kì 1 môn hóa học lớp 11 năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kì hữu ích giới hạn những kiến thức trọng tâm, cấu tạo đề thi và một số trong những dạng bài tập trắc nghiệm kèm theo.

Bạn đang xem: đề cương hóa 11 học kì 1

Đề cưng cửng ôn tập cuối kì 1 Hóa 11 là tài liệu vô cùng quan trọng giúp cho các bạn học sinh gấp rút hệ thống được con kiến thức, có tác dụng quen với các dạng bài xích tập để đạt được tác dụng cao trong kì thi học kì 1. Đề cưng cửng ôn thi HK1 Hóa 11 được soạn rất chi tiết, rõ ràng với phần đa dạng bài, định hướng và cấu tạo đề thi được trình diễn một bí quyết khoa học. Tự đó chúng ta dễ dàng tổng thích hợp lại kiến thức, luyện giải đề. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể đề cương, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát và tải tại đây.


Đề cưng cửng ôn thi học kì 1 môn hóa học lớp 11


I. Kiến thức và kỹ năng trọng trung ương thi học tập kì 1 Hóa 11

1. Sự năng lượng điện li

- Viết phương trình điện li.

- định nghĩa axit, bazơ, lưỡng tính, muối cùng sự thủy phân của muối. Mang ví dụ và phân tích và lý giải .

- Giải các bài tập về pH.

- Viết phương trình ion rút gọn cùng giải những bài tập liên quan.

2. Team nitơ với nhóm cacbon

- những phương trình làm phản ứng nêu tính chất, giải pháp điều chế và quan hệ giữa những đơn chất, hòa hợp chất đặc biệt quan trọng của nitơ, phopho, cacbon, silic.

- các dạng bài bác tập vào SGK, sách bài bác tập với đề thi thpt Quốc Gia.

II. Cấu trúc đề chất vấn học kì 1 Hóa 11

1, Trắc nghiệm: 7 điểm gồm 21 câu (kiến thức cơ phiên bản trong những chương: sự điện li, team nitơ – cacbon, đại cương hữu cơ)

2, tự luận: 3 điểm gồm 2 câu (sơ đồ dùng phản ứng và bài xích tập tổng vừa lòng về HNO3 và câu hỏi về cacbon)

III. Bài xích tập thi học tập kì 1 lớp 11 môn Hóa

1. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Dẫn nhàn hạ V lít khí NH3 (đktc,) vào lượng dư dung dịch AlCl3 cho đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được 3,9g kết tủa. Quý hiếm của V?


A.2,8 lít

B.2,24 lít

C.3,36 lít

D.1,792 lít

Câu 2: Số thoái hóa của Nitơ trong các chất: NO, NO2, HNO3, NH3 là:

A.+2,+4,+5,-3

B.+1,+2,+5,-3

C.+1,+4,+5,-3

D.+2,+4,+5,+3

Câu 3: mang lại hai dung dịch: dung dịch A chứa H2SO4 0,1M với HCl 0,2M với dung dịch B cất NaOH 0,2M với KOH 0,3M. Trộn 100ml hỗn hợp A cùng với V ml dung dịch B thu được hỗn hợp C tất cả pH=7. Tính quý giá V

A.60ml

B.120ml

C.100ml

D.80ml

Câu 4: hàng nào dưới đây chỉ gồm các chất năng lượng điện li mạnh

A.HNO2, Cu(NO3)2, H3PO4

B.KCl, CH3COONa, HF

C.H2SO4, KNO3, NaHCO3

D.HNO3, CuSO4, H2S

Câu 5: cho dãy những chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có đặc thù lưỡng tính là:

A.1

B.2

C.4

D.3

Câu 6: Dung dịch bao gồm pH > 7, công dụng với hỗn hợp K2SO4 sinh sản kết tủa

A.BaCl

B. NaOH

C.Ba(OH)2

D.H2SO4

Câu 7: Phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42- BaSO4 biểu diễn bản chất của phản ứng

A.Ba(OH)2+2HNO3 Ba(NO3)2+2H2O

B.Ba(OH)2+H2SO4 BaSO4+2H2O

C.Ba(OH)2+CuSO4 BaSO4+Cu(OH)2

D.Ba(OH)2+Na2SO4 BaSO4+2NaOH

Câu 8: Để phân biệt khí amoniac ta dùng….., hiện tượng……

A.Giấy quỳ tím ẩm, chuyển sang màu đỏ

B.Giấy quỳ tím, chuyển sang color đỏ

C.Giấy quỳ tím, đưa sang màu sắc xanh

D.Giấy quỳ tím ẩm, gửi sang color xanh

Câu 9: mang đến dung dịch Ba(OH)2 0,0005M, pH của dung dịch có giá trị là


A.12

B.11,7

C.3,3

D. 10,7

Câu 10: Phương trình điện li nào đúng?

A.AlCl3 Al3+ + 3Cl2-

B.CaCl2 Ca2+ + 2Cl-

C.Al2(SO4)3 2Al3+ + 3SO42-

D.Ca(OH)2 Ca2+ + 2OH-

Câu 11: hài hòa hết 4,59g Al bởi dung dịch HNO3 dư thu được các thành phần hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi so với H2 bởi 16,75 (không còn sp khử làm sao khác). Thể tích NO với N2O (dktc) thu được lần lượt là

A. 2,24 lít với 6,72 lít

B. 2,016 lít và 0,672 lít

C. 0,672 lít với 2,016 lít

D. 1,972 lít cùng 0,448 lít

Câu 12: cho các nhận xét sau:

(a) Nitơ là chất khí, color trắng, tan ít trong nước

b) Nitơ chiếm khoảng tầm 80% thể tích ko khí

(c) Nitơ lỏng dùng để bảo quản máu

(d) Amoniac là hóa học khí không màu, mùi hương khai

(e) dung dịch amoniac có môi trường thiên nhiên bazơ yếu

(f) Amoniac tính oxi hóa cùng tính khử.

Số dấn xét đúng là

A.5

B.3

C.4

D.6

Câu 13: mang lại 1,35g các thành phần hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với dung dịch HNO3 chiếm được 1,12 lít (dktc) tất cả hổn hợp khí NO với NO2 bao gồm tỉ khối so với H2 bởi 20. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là

A. 66,75g

B. 33,35g

C. 6,775g

D. 3,335g

Câu 14: tính chất hóa học của N2 là:

A.Lưỡng tính

B.Tính khử cùng tính bazơ yếu

C.Tính oxi hóa cùng tính axit

D.Tính khử với tính oxi hóa

Câu 15: Các tính chất hóa học tập của HNO3 là:

A. Tính axit mạnh, tính oxi hóa táo bạo và tính khử mạnh

B. Tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh dạn và bị phân hủy

C. Tính thoái hóa mạnh, tính axit khỏe khoắn và tính bazơ mạnh

D. Tính lão hóa mạnh, tính axit yếu và bị phân hủy

Câu 16: hóa học nào dưới đây không phân li thành ion lúc tan vào nước

A. HNO3

B.Ca(OH)2

C.C2H5OH

D.MgCl2

Câu 17: hỗn hợp A chứa 0,2 mol SO42-; 0,3 mol Cl-; 0,1 mol Mg2+ với x mol K+. Cô cạn hỗn hợp thu được cân nặng muối khan là:


A. 36,15g

B. 57,15g

C.32,25g

D.51,75g

Câu 19: Trong phản nghịch ứng tổng thích hợp ammoniac: N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k); H 2O. Làm phản ứng hóa học nào dưới đây có cùng phương trình ion rút gọn gàng với bội nghịch ứng trên?

A. 2KOH + FeCl2→ Fe(OH)2+ 2KCl

B. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

C. NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O

D. KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

Câu 21:Dãy gồm các ion rất có thể cùng vĩnh cửu trong một dung dịch là:

A. NH4+, NO3-, HCO3-, OH-

B. K+, H+, SO42-, OH-

C. Na+, NH4+, H+,CO32-

D. Ca2+, Fe2+, NO3-, Cl-

Câu 22. Cho các dung dịch sau: (1) dung dịch NaOH, (2) dung dịch HCl, (3) hỗn hợp NaCl, (4) hỗn hợp NaNO3, (5) dung dịch CH3COOH. Gồm bao nhiêu dung dịch gồm pH >7?

A. 1.

B.2.

C.3.

D. 4.

Câu 23: Tính hóa học vật lý nào sau đây không phù phù hợp với N2 ở điều kiện thường?

A. Chất khí.

B. Nhẹ nhàng hơn không khí.

C. Tan nhiều trongnước.

D. Ko màu.

Câu 24. Thành phần thiết yếu của supephotphat kép là

A. Ca(H2PO4)2.

B. Ca(H2PO4)2;CaSO4.

C. Ca3(PO4)2.

D. CaHPO4.

Câu 25: Công sản phẩm c phân tử của amoniac là

A. HNO3.

B.CH4.

C.NH4Cl.

D. NH3.

Câu 26. Nguyê n tử nitơ (7N) có thông số kỹ thuật electron là

A. 1s22s22p2.

B.1s22s22p3.

C.1s22s22p4.

D. 1s22s22p5.

Câu 27. Ở đk thường N2 tương đối trơ về mặt hóa học là do

A. Có liên kết ba trongphântử.

B. Gồm số oxi hóa bởi 0.

Xem thêm: Bí Mật Cách Làm Nước Chấm Thịt Nướng Hàn Quốc Đơn Giản Tại Nhà

C. Bao gồm 5 electron sinh hoạt lớpngoàicùng.

D. N2 là hóa học khí.

Câu 28. Nhúng giấy quỳ tím vào bình đựng dd NH3, giấy quỳ tím sẽ gửi sang màu

A. Xanh.

B.đỏ.

C. Vàng.

D. Hồng.

Câu 29: Khi nhiệ t phân muối AgNO3 thu được thành phầm gồm:

A. Ag;NO;O2.

B. Ag2O; NO; O2.

C. Ag2O; NO2; O2.

D. Ag; NO2; O2.

Câu 30: Cho phả n ứng sau: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. Trong bội nghịch ứng trên, HNO3 nhập vai trò là

A. Chất khử vàmôitrường.

B. Chất oxi hóa.

C. Axit.

D. Hóa học oxi hóa và môitrường.

Câu 32. Thành phần thiết yếu của thủy tinh trong lỏng gồm

A. Na2SiO3vàK2SiO3.

B. Na2SiO3.KOH.


C. Na2CO3vàSiO2.

D. K2CO3 cùng SiO2.

Câu 33. Dẫn khí CO trải qua CuO nung lạnh thu được thành phầm gồm

A. Cu vàCO2.

B. Cu với C.

C. Cu2O và

C. D. Cu cùng CO.

Câu 34. Cho phản ứng sau: 2NaOH + đắm đuối + H2O → Na2SiO3 + 2H2. Trong làm phản ứng trên

A. Mê mệt đóng vai trò hóa học khử

B. Ham mê đóng vai trò chất oxi hóa.

C. Si là 1 trong những axit

D. Vừa là chất oxi hóa vừa là hóa học khử.

Câu 35: Hấp thụ không còn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 300ml hỗn hợp NaOH độ đậm đặc 0,5M thu được hỗn hợp X. Thành phần hóa học tan trong dung dịch X là

A. NaHCO3.

B. Na2CO3.

C. Na2CO3và NaHCO3.

D. NaOH với Na2CO3.

Câu 36. Hòa tan trọn vẹn m (g) các thành phần hỗn hợp X bao gồm CaCO3 cùng KHCO3 trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít (ở đktc) khí CO2. Cực hiếm m là

A. 10 .

B.20.

C.8.

Xem thêm: Em Hãy Trình Bày Bốn Cách Xác Định Cực Âm Dương Của Tụ Điện, Cách Nhận Biết Cực Âm Cực Dương Của Nguồn Điện

D. 12.

Câu 37. Khử 23,2 gam hỗn hợp những oxit sắt bằng khí CO, thu được đôi mươi gam hỗn hợp rắn. Thể tích khí co (ở đktc) đã phản ứng là