Đề Cương Ôn Tập Hóa 8 Học Kì 1

  -  

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 Hóa 8 là tài liệu vô cùng quan trọng đặc biệt giúp cho chúng ta học sinh có thể ôn tập xuất sắc cho kì thi học kì một năm 2021.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập hóa 8 học kì 1


Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 môn hóa học lớp 8 năm 2021


I. Ma trận đề thi học tập kì 1 môn hóa học 8

Chủ đề 1: Chất, nguyên tử, phân tử.

Chủ đề 2: bội nghịch ứng hóa học.

Chủ đề 3: Mol và giám sát hóa học.

Chương

Chủ đề

Biết

Hiểu

VD thấp

VD cao

1

1. Hóa học (tinh khiết, láo lếu hợp, tách bóc chất, đồ dùng thể)

TN

2. Nguyên tử (khái niệm, cấu tạo)

TN

3. Nguyên tố chất hóa học (khái niệm, KHHH, NTK)

TN

4. Đơn chất – hợp chất – phân tử (k/n, đặc điểm)

TN

5. CTHH (ý nghĩa của CTHH, CT của đơn chất)

TN

6. Hóa trị

TN

2

1. Phân biệt hiện tượng lạ vật lý / Hóa học

TN

2. PƯHH (đ/n; diễn biến, khi nào xảy ra, nbiet)

TN

3. Định chính sách bảo toàn khối lượng

TN

4. Lập PTHH (cách lập + ý nghĩa)

TN

TL

3

1. Mol (đ/n, M, V?)

TN

2. Biến hóa giữa m, V với n

TN

3. Tỉ khối

TN

4. Tính theo CTHH

TN

5. Tính theo PTHH

TN+TL

6TN

6TN

3TN+2TL


II. Phần định hướng ôn thi HK1 lớp 8 môn Hóa học

1. Tư tưởng nguyên tử, phân tử, nguyên tử khối, phân tử khối.

2. Chũm nào là đơn chất , đúng theo chất. Cho ví dụ?

3. Cách làm hóa học tập dùng biểu diễn chất :

4. Phát biểu quy tắc hóa trị . Viết biểu thức.

Vận dụng :

+ Tính hóa trị chưa biết

+ Lập công thức hóa học lúc biết hóa trị

5. Định quy định bảo toàn trọng lượng : A + B → C + D

- Định cơ chế : trong một phản nghịch ứng hóa hoc, tổng cân nặng của các thành phầm bằng tổng trọng lượng của các chất gia nhập phản ứng.

Biếu thức : mA + mB = mC + mD

6. Phương trình hóa học : biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.

- cha bước lập phương trình chất hóa học : Viết sơ trang bị phản ứng,Cân bằng phương trình, Viết phương trình hóa học

- Phương trình hóa học cho thấy tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp hóa học trong bội phản ứng.

7. Những công thức chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.

m = n × M (g) ⇒

*

- Thể tích khí hóa học khí : + Ở điều kiện tiêu chuẩn :

*

8. Tỉ khối của chất khí.

- Khí A đối với khí B

*


III. Thắc mắc trắc nghiệm thi học kì 1 hóa học 8

Câu 1: Thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm các loại hạt là

A. Proton, nơtron

B. Proton, electron

C. Proton, nơtron, electron

D. Nơtron, electron

Câu 2: Dãy hóa học nào dưới đây chỉ bao gồm công thức hóa học của những hợp chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, NaCl

B. FeCO3, NaCl, H2SO4, NaOH

C. NaCl, H2O, H2, NaOH

D. HCl, NaCl, O2 , CaCO3

Câu 3: cân nặng của 0,1 mol khí H2S là:

A. 3,4 g

B. 4,4 g

C. 2,2 g

D. 6,6 g

Câu 4: Dãy các chất khí đều nặng hơn không khí là:

A. SO2, Cl2, H2S

B. N2, CO2, H2

C. CH4, H2S, O2

D. Cl2, SO2, N2

Câu 5: Một mol nguyên tử Nhôm có chứa bao nhiêu nguyên tử nhôm:

A. 56 nguyên tử

B. 3.1023nguyên tử

C. 12 nguyên tử

D. 6.1023nguyên tử

Câu 6: Hợp hóa học X tạo bởi 2 thành phần Fe với O, trong các số đó nguyên tố oxi chỉ chiếm 30% về khối lượng trong hợp chất. Công thức hóa học tập của X là

A. Fe3O4

B. Fe2O3

C. FeO

D. Cả A, B và C mọi sai

Câu 7: Dãy hóa học nào sau đây chỉ có công thức hóa học của những đơn chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, H2

B. FeCO3, NaCl, H2SO4 , H2O

C. NaCl, H2O, H2 , N2

D. H2 , na , O2 , N2 , Fe

Câu 8: cân nặng của 0,01 mol khí SO2 là

A. 3,3 g

B. 0,35 g

C. 6,4 g

D. 0,64 g

Câu 19: Dãy những chất khí đều nhẹ hơn không khí là:

A. CO2, O2, H2S, N2

B. N2, CH4, H2, C2H2

C. CH4, H2S, CO2, C2H4

D. Cl2, SO2, N2, CH4

Câu 10: 0,25 mol nguyên tử sắt bao gồm chứa từng nào nguyên tử sắt:

A. 56 nguyên tử

B. 3.1023nguyên tử

C. 12 nguyên tử

D. 1,5.1023nguyên tử

Câu 11: Hợp hóa học X tạo vì chưng 2 yếu tắc C với H, trong số ấy nguyên tố H chỉ chiếm 25% về khối lượng trong hòa hợp chất. Công thức hóa học tập của X là

A. C2H2


B. C2H4

C. CH4

D. C2H6

Câu 12: Phân tử khối của H2SO4 và H3PO4 lần lượt sẽ là:

A. 94 đvC ; 98 đvC

B. 98 đvC ; 98 đvC

C. 96 đvC ; 98 đvC

D. 98 đvC ; 100 đvC

Câu 13: Biết Al có hóa trị III, chọn công thức hóa học đúng trong các công thức sau:

A. Al3(SO4)2

B. AlSO4

C. Al2SO4

D. Al2(SO4)3

Câu 14: khi phân hủy trọn vẹn 24,5g Kaliclorat chiếm được 9,6g khí oxi cùng Kaliclorua. Khối lượng của Kaliclorua thu được là:

A. 13g

B. 14g

C. 14,9g

D. 15,9g

Câu 15: cho sơ thiết bị phản ứng sau: Al + CuSO4 Alx(SO4)y + Cu

Các chỉ số x, y lần lượt là:

A. 3, 2

B. 2, 3

C. 1, 2

D. 1,1

Các hệ số cân đối trong phương trình thứu tự là:

A. 1,2,1,2

B. 3,2,1,2

C. 1,1,1,1

D. 2,3,1,3

Câu 16: Điều kiện chuẩn chỉnh là điều kiện:

A, 20oC; 1atm

B. 0oC; 1atm

C. 1oC; 0 atm

D. 0oC; 2 atm

Câu 17: Ở đkc, 1 mol của bất kì chất khí nào các chiếm nhân tiện tích là:

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 24,2 lít

D. 42,4 lít

Câu 18: Số Avôgađrô có mức giá trị là:

A. 6.1022

B. 6.1023

C. 6.1024

D. 6.1025

Câu 19: Ở cùng đk nhiệt độ với áp suất, đối chiếu thể tích của 4g CH4 với 1g H2 ta có:

A. Thể tích của CH4 béo hơn

B. Thể tích của H2 béo hơn

C. Bởi nhau

D. Không thể so sánh được

Câu 20: Hóa trị II của sắt ứng với CTHH như thế nào sau đây:

A. FeO

B. Fe3O2

C. Fe2O3

D.Fe3O4

...............

IV. Thắc mắc tự luận ôn thi cuối kì 1 môn chất hóa học 8

Dạng bài bác tập 1: Hóa trị

Câu 1:

Xác định hóa trị của nguyên tử Nitơ trong số hợp chất sau đây: NO ; NO2 ; N2O3 ; N2O5; NH3

Câu 2: Lập CTHH của không ít hợp chất sau tao bởi:

P ( III ) và O; N ( III )và H; sắt (II) với O; Cu (II) và OH; Ca với NO3; Ag cùng SO4, cha và PO4; sắt (III) với SO4, Al với SO4; NH4 (I) với NO3

Dạng bài tập 2: Định hình thức bảo toàn khối lượng

Câu 1: có thể thu được sắt kẽm kim loại sắt bằng phương pháp cho khí cacbon monoxit CO chức năng với hóa học sắt (III) oxit . Trọng lượng của kim loại sắt thu được là từng nào khi mang đến 16,8 kg CO công dụng hết cùng với 32 kilogam sắt (III) oxit thì gồm 26,4 kg CO2 sinh ra.

Câu 2: lúc nung lạnh quặng đồng malachite, chất này bị phân hủy thành đồng II oxit CuO, hơi nước cùng khí cacbonic.

Tính trọng lượng của khí cacbonic hiện ra nếu khối lượng malachite với nung là 2,22g, chiếm được 1,60 g đồng II oxit cùng 0,18 g nước.


Nếu thu được 6 g đồng II oxit; 0,9 g nước với 2,2 g khí cacbonic thì trọng lượng quặng đem nung là bao nhiêu?

...................

V. Đề thi minh họa học kì 1 Hóa 8

I- TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào hầu như đáp án nhưng mà em cho rằng đúng nhất:

1. Hạt nhân nguyên tử được tạo ra bởi?

A. Proton, nơtron.

B. Proton, electron.

C. Electron.

D. Electron, nơtron.

2. Tính chất nào sau đây cho ta biết đó là hóa học tinh khiết?

A. Không màu, không mùi.

B. Có vị ngọt, mặn hoặc chua.

C. Ko tan trong nước.

D. Lúc đun thấy sôi ở nhiệt độ xác định

3. Cho những chất tất cả công thức chất hóa học sau: Na, O3, CO2, Cl2, NaNO3, SO3. Hàng công thức gồm cáchợp chất là?

A. Na,O3,Cl2.

B. CO2, NaNO3, SO3.

c. Na,Cl2,CO2.

D. Na, Cl2, SO3.

4. Biết Ca (II) cùng PO4(III) vậy công thức hóa học đúng là

A. CaPO4.

B.Ca3PO4.

C.Ca3(PO4)2.

D. Ca(PO4)2.

5. Hiện tượng nào là hiện tượng vật lí?

A. Đập đá vôi sắp tới vàolònung.

B. Làm sữa chua.

C. Muối dưa cải.

D. Fe bị gỉ.

6. Cho phương trình chất hóa học sau SO3+ H2O àH2SO4. Chất tham gia là?

A,. SO3,H2SO4.

B.H2SO4.

C. H2O, H2SO4.

D. SO3, H2O.

7. Đốt cháy 12,8 g bột đồng trong ko khí, thu được 16g đồng (II) oxit CuO. Khối lượng củaoxi thâm nhập phản ứng là?

A. 1,6g.

Xem thêm: Bài 10 Trang 76 Sgk Toán 9 Tập 1, Giải Bài 10 Trang 76 Sgk Toán Lớp 9

B. 3,2 g.

C. 6,4 g.

D. 28,8 g.

8. Khí lưu hoàng đioxit SO2nặng hay nhẹ hơn khí oxi từng nào lần?

A. Nặng hơn 2 lần.

B. Nặng hơn 4 lần.

C. Nhẹ nhàng hơn 2 lần.

D. Nhẹ nhàng hơn 4 lần.

9. Phản ứng nào tiếp sau đây được cân bằng chưađúng?

A. CaO + H2O→Ca(OH)2.

B. S + O2 → SO2.

C. NaOH + HCl →NaCl+ H2O.

D. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + H2O.

10. Số mol của 11,2g Felà

A. 0,1mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,21 mol.

D. 0,12 mol.

11. Để chỉ 3 phân tử Oxi ta viết?

A. 3O.

B.O3.

C. 3O2.

D. 2O3.

12. Dãy chất nào dưới đây chỉ kim loại?

A. Đồng, Bạc,Nhôm,Magie.

B. Sắt, lưu huỳnh, Cacbon, Nhôm.

C. Cacbon, giữ huỳnh,Photpho,Oxi.

D. Bạc, Oxi, Sắt, Nhôm.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Nối cột A với ngôn từ ở cột B làm sao để cho phù hợp.

A

B

Trả lời

1. Hễ để trong lọ không kín bị cất cánh hơi.

a. Chất tinh khiết.

………

2. Đốt than trong ko khí.

b. 170 đvC.

………

3. AgNO3 có phân tử khối bằng

c. Hiện tượng kỳ lạ vật lí.

………..

4. Nước chứa là

d. Hiện tượng lạ hóa học.

………

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học những phản ứng sau:

A. Ba+ O2 →BaO.

B. KClO3 →KCl + O2.

C. Fe3O4 + co →Fe + CO2.

D. Al+ CuSO4 →Al2(SO4)3 + Cu.

Câu 3 (3 điểm): đến 4,8 g sắt kẽm kim loại Magie công dụng hết với hỗn hợp axit clohiđric HCl theo phương trình:

Mg + HCl →MgCl2 + H2.

a. Lập phương trình hóa học của làm phản ứngtrên.

b. Tính cân nặng Magie clorua MgCl2 chế tạo thành.

c, Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc).

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 10 Unit 2 Writing, Unit 2: Writing (Trang 21 Sgk Tiếng Anh 10 Mới)


Câu 4 (1 điểm): Một oxit của lưu huỳnh gồm thành xác suất của sulfur là một nửa và Oxi là 50%. Biết oxit này có trọng lượng mol phân tử là 64 g/mol. Hãy tìm công thức hóa học tập của oxit đó.