Đề Cương Ôn Tập Lịch Sử 10 Học Kì 2 Trắc Nghiệm

     
... Hiền đức Lớp : 10 …… KIỂM TRA TIẾT Họ & Tên:………………………………………… Đề : 03 SỬ 10 – KHTN Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu trả lời : Câu 10 11 12 ... Nhân từ Lớp : 10 …… KIỂM TRA TIẾT Họ và Tên:………………………………………… Đề : 02 SỬ 10 – KHTN Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu trả lời : Câu 10 11 12 ... đạo nho D tất CÂU 2: Nối câu chữ lịch sử sau mang đến ( 1,0 đ ) thời gian Thành Ba-bi-lon tạo ra Vạn Lí ngôi trường thành tạo Kim trường đoản cú Tháp kiến tạo Đền Pác-tê-nông thành lập Sự kiện A Ở Ai Cập B...

Bạn đang xem: đề cương ôn tập lịch sử 10 học kì 2 trắc nghiệm

Bạn sẽ xem: Đề cương cứng ôn tập lịch sử vẻ vang 10 học kì 2 trắc nghiệm
*

*

... Nước ta D nam Việt Câu 23: đơn vị Lý thành lập tồn khoảng thời hạn nào? A 101
0 - 1209 B 101 0 - 1 210 C 101 0 - 1138 D 101 0 - 1225 Câu 24: Vị vua cuối bên Lý ai? A Lý Cao Tông B Lý Chiêu Hoàng C ... Liêu, Hạ Câu 7: Lê Hoàn vào khoảng thời gian nào? A Năm 100 5 B Năm 100 7 C Năm 100 4 D Năm 100 6 Câu 8: Ai fan huy tao loạn chống quân xâm lược công ty Tống vào năm 107 5 - 107 7? A Lê trả B Lý thường xuyên Kiệt C è ... Loạn Câu 16: nhà Tiền Lê ra đời tồn khoảng thời hạn nào? A Năm 980 - 100 9 B Năm 981 - 101 0 C Năm 980 - 100 8D Năm 979 - 100 9 Câu 17: Vị vua bên Tiền Lê ai? A Lê Đại Hành B Lê Thái Tổ C Lê Thánh...

Xem thêm: Lắp Mạch Điện Bảng Điện Lớp 9, Thực Hành: Lắp Mạch Điện Bảng Điện


*

... Câu 1:
trình diễn hiểu biết em văn hoá Đại Việt (X – XV) Câu 2: Em đánh giá công lao trào lưu Tây sơn KI M TRA MỘT TIẾT Môn: lịch sử vẻ vang Họ Tên: Lớp: 10 A1 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(4đ) Câu 1: Cơ ... KI M TRA MỘT TIẾT Môn: lịch sử vẻ vang Họ Tên: Lớp: 10 A1 ĐỀ I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(4đ) Câu 1: đại lý hình thành vương quốc cổ chuyên Pa: A Đông sơn B Sa Huỳnh C Đồng Nai D Óc Eo Câu 2: nho giáo ... LUẬN(6đ) Câu 1: Em tiến công công lao tiêu giảm Vương triều Nguyễn? Câu 2: minh chứng rằng: “ Đặc trưng truyền thống cuội nguồn yêu nước vn thời phong ki n loạn lạc chống giặc ngoại xâm” KI M TRA MỘT TIẾT...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Sung Muối Sả Ớt, Cách Muối Sung Riềng Sả


*

... Không nên Câu
22: Năm 105 4, vua Lý Thánh Tông thay đổi lại tên nước thành: A Đại phái mạnh B Đại Việt C việt nam D phái mạnh Việt Câu 23: công ty Lý thành lập tồn khoảng thời gian nào? A 101 0 - 1209 B 101 0 - 1 210 C 101 0 ... 100 5 B Năm 100 7 C Năm 100 4 D Năm 100 6 Câu 8: Ai tín đồ huy đao binh chống quân xâm lược đơn vị Tống vào năm 107 5 - 107 7? A Lê hoàn B Lý thường xuyên Kiệt C è cổ Hưng Đạo D Lý Công Uẩn Câu 9: trong lịch ... Xtra-bôn D Ê-xin Câu 32: Ai người sáng tác "Lịch sử cuộc chiến tranh Pê-lô-pô-ne"? A Hê-rô-đôt B Ta-xit C Tu-xi-đít D Xtra-bôn Câu 33: "Lịch sử Rô-ma" "Phong tục bạn Giec-man" thắng lợi lịch sử giờ đồng hồ ai? A...
*