ĐỀ CƯƠNG TOÁN 7 HỌC KÌ 1

     

Đề cương ôn tập Toán 7 học tập kì 1 năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kì hữu ích, nắm tắt toàn bộ các dạng bài tập Toán lớp 7 học tập kì 1.

Bạn đang xem: đề cương toán 7 học kì 1


Đề cưng cửng ôn tập Toán 7 học kì một năm 2021 - 2022


A. Ma trận đề thi học tập kì 1 lớp 7 môn Toán

Cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụng

Tổng

Vận dụng thấpVận dụng cao

1. Số thực. Số hữu tỉ.

TNTLTNTLTNTLTNTL

Nắm được qui tắc tiến hành các phép tính trên tập phù hợp R, nuốm được tư tưởng tỉ lệ thức, đặc điểm của tỉ lệ thức

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

2

1,0

2. Hàm số với đồ thị.

Nhận biết 2 đại lượng tỉ trọng thuận, 2đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch, hệ số tỉ lệ.Nắm được quan niệm hàm số với đồ thị.

Nắm được quan niệm đồ thị hàm số y=ax (a≠0)

Vẽ đồ thị hàm số

y=ax

Vận dụng đặc điểm của đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch để giải các dạng bài xích tập.

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

1a

2,0

1b

1,0

1

1,0

4

5,0

3. Đường trực tiếp vuông góc, đường thẳng song song.

Nhận biết các góc tạo vày 1 đường thẳng giảm 2 đương thẳng.

Biết phương pháp vẽ hình, ghi GT-KL. Biết minh chứng hai con đường thẳng vuông góc, tuy vậy song nhờ vào quan hệ thân vuông góc và tuy nhiên song.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

2

1,5

4. Tam giác.

Nắm được tổng 3 góc của một tam giác, góc bên cạnh tam giác.

Vận dụng những trường hợp đều nhau của 2 tam giác để minh chứng 2 tam giác đều nhau từ kia suy ra 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 góc bằng nhau.

Vận dụng tổng hợp các kiến thức để chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 góc bởi nhau.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

1

1,0

3

2,5

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:

7

5,0

50%

2

2,0đ

20%

2

2,0đ

20%

1

1,0đ

10%

15

10

100%


B. Phần lý thuyết ôn thi cuối kì 1 Toán 7

Học sinh cần nắm vững những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng như sau:

a. Văn bản Ôn tập chương I, Đại số 7 trang 46

b. Nội dung Ôn tập Chương II, Đại số 7 trang 76

c. Nội dung Ôn tập Chương I, Hình học 7, trang 102

d. Nội dung phần lý thuyết của các bài từ § 1 đến § 5, Hình học 7 Chương II

C. Phần bài tập ôn thi học kì 1 Toán 7

Học sinh yêu cầu nắm vững các dạng bài tập cơ phiên bản như sau:

1.Dạng 1: thực hiện phép tính:

*

*

*

*

Bài 2: Tính:

*

*

*

Bài 3: Tính:

*

*

*

*


*

*

*

*

*

*

2. Dạng 2: search x

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3. Dạng 3: Toán có lời:

a/ PHẦN ĐẠI SỐ:

Bài 1: Tính diện tích s của miếng khu đất hình chữ chữ nhật biết chu vi của chính nó là 70,4 m cùng hai cạnh tỉ trọng với 4 ; 7

Bài 2: Tính số cây cỏ của lớp 7A cùng 7B biết số cây trồng của 2 lớp tỉ lệ với 8:9 với số cây xanh của 7B hơn 7A là 20 cây.


Bài 3: Theo phù hợp đồng nhì tổ thêm vào chia lãi với nhau theo tỉ lệ thành phần là 3 : 5 . Hỏi từng tổ phân tách lãi bao nhiêu, trường hợp tổng số lãi là 12.800.000 đồng ?

Bài 4: Biết cha cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2 ; 3 ; 4 và chu vi của chính nó là 45cm. Tính những cạnh của tam giác đó.

Bài 5: phân tách số 150 thành cha phần tỉ lệ thành phần với 3 ; 4 cùng 13.

Bài 6: các bạn Minh đi xe đạp từ nhà mang lại trường với vận tốc trung bình 12 km/ h thì không còn nửa giờ. Nếu như khách hàng Minh đi với gia tốc 10 km/h thì hết từng nào thời gian?

Bài 7: Tìm bố số a, b, c biết

*
: cùng a – b + c = - 10,2.

Bài 8: Tìm nhị số x với y biết 7x = 3y và x – y = 16.

Bài 9: Tìm các số a, b, c, d biết rằng a : b : c : d = 2 : 3 : 4 : 5 cùng a + b + c + d = - 42

Bài 10: cho biết 2 đại lượng x với y tỉ lệ thuận với nhau cùng khi x = 5 thì y = 3

Tìm thông số tỉ lệ k của y đối với x.

Hãy trình diễn y theo x.

Tính quý hiếm của y lúc x = -5; x = 10.

Xem thêm: Xem Tuổi Sinh Con Năm 2023 ? Sinh Tháng Nào Là TốT NhấT Sinh Tháng Nào Là TốT NhấT

Bài 11: đến hàm số

a) Biết a = 2 tính

b) tìm a biết ; vẽ thứ thị hàm số lúc a = 2; a = -3.

c) trong số điểm sau điểm như thế nào thuộc trang bị thị của hàm số lúc a = 2

A( 1; 4)

B(-1; -2)

C(-2; 4)

D( -2; -4)

Bài 12. Mang lại hàm số

*
. Hãy khẳng định a biết f(3)=16. Tính f(2) ; f(-2) ; f(0) ; f(1) ; f(-1)

Bài 13.

a) đến hàm số

*
. Tính
*

b) mang đến hàm số

*
. Tính
*

Bài 14: Xác định những điểm sau cùng bề mặt phẳng tọa độ:

*

Bài 15: Vẽ trang bị thị hàm số sau:

a) y=3 x;

b) y=-3 x

*

*

B. Phần hình học

Bài 1: mang đến góc xOy khác góc bet.Ot là phân giác của góc đó. Qua điểm H thuộc tia Ot, kẻ con đường vuông góc với

*
, nó giảm Ôx với oy theo thiết bị tự là A cùng B.

a) chứng tỏ rằng OA = OB;

b) rước điểm C ở trong tia Ot, chứng minh rằng CA = CB với

*


Bài 2: Cho tam giác

*
bao gồm 3 góc các nhọn, con đường cao AH vuông góc cùng với BC tại H. Trên tia đối của tia HA rước điểm D làm thế nào để cho HA = HD.

a/ chứng tỏ BC với CB theo thứ tự là những tia phân giác của những góc ABD và ACD.

b/ minh chứng CA = CD cùng BD = BA.

c/ mang đến góc acb = 450.Tính góc ADC.

d/ Đường cao AH phải có thêm điều kiện gì thì AB // CD.

Bài 3: mang lại tam giác ABC cùng với AB = AC. đem I là trung điểm BC. Bên trên tia BC mang điểm N, bên trên tia CB đem điểm M làm thế nào cho CN = BM.

a/ chứng tỏ

*
cùng
*
là tia phân giác góc
*

b/ minh chứng AM = AN.

c) chứng minh

*

Bài 3: cho tam giác ABC bao gồm góc A bởi 900. Vẽ mặt đường thẳng AH vuông góc với

*
. Trên phố vuông góc cùng với BC tại B lấy điểm D không cùng nửa khía cạnh phẳng bờ BC với điểm A làm sao cho AH = BD

a. Minh chứng DAHB = DDBH

b. Hai tuyến đường thẳng AB và DH có tuy nhiên song không? bởi sao?

c. Tính góc ngân hàng á châu acb biết góc BAH = 350

Bài 4 mang đến góc nhọn xOy. Bên trên tia Ox mang điểm A, trên tia Oy đem điểm B làm thế nào cho OA = OB. Bên trên tia Ax lấy điểm C, bên trên tia By mang điểm D sao cho AC = BD.

a) hội chứng minh: AD = BC.

b) hotline E là giao điểm AD với BC. Triệu chứng minh: EAC = EBD.

c) chứng tỏ rằng tia OE là phân giác của góc xOy.

.................

D. Đề chất vấn cuối kì 1 Toán 7

Hãy viết vào bài thi chỉ một vần âm in hoa đứng trước đáp số đúng.

Câu 1. Xác định nào sau đây đúng:

*

*

*

*

Câu 2. Cách viết nào sau đấy là đúng:

A. |-0,25|=-0,25

B. -|-0,25|=-(-0,25)

C. -|-0,25|=-(-0,25)

D. |-0,25|=0,25

Câu 3. Cho mặt đường thẳng c cắt hai tuyến đường thẳng a với b và trong các góc tao thành bao gồm một căp góc so le trong bằng nhau thì:

A. A / / b

B. A giảm b

C. A perp b

D. A trùng với b

Câu 4. Điểm thuộc vật dụng thị hàm số

*
là:

A. (-1 ;-2)

B. (-1 ; 2)

C. (0 ; 2)

*

Câu 5. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và hai cặp giá chỉ trị tương xứng của chúng được mang đến trong bảng

x

-2

y

10

-4

Giá trị nghỉ ngơi ô trống trong bảng là:

A.-5

B. 0,8

C.-0,8

D.Một công dụng khác

Câu 6. mang đến

*
*
biết H=M ; I=N. Để
*
theo trường phù hợp góc - cạnh - góc thì nên cần thêm đk nào sau đây:

A. HI = MN

B. IK = MN

C. HK = MP

D. HI = NP

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7 (1,0 điểm). Thực hiện phép tính:

*


*

Câu 8 (1,0 điểm). search x biết:

*

*

Câu 9 (1,5 điểm).

Xem thêm: Những Lời Cảm Ơn Ngọt Ngào Nhất Trong Cuộc Sống, Những Câu Nói Cảm Ơn Tình Yêu Ngọt Ngào

Cho đồ vật thị của hàm số

*
(với m là hằng số,
*
) đi qua điểm
*

a) xác minh m;

b) Vẽ đồ thị của hàm số sẽ cho với cái giá trị m tìm được ở câu a.Tìm trên đồ gia dụng thi hàm số bên trên điểm gồm tung độ bởi 2 .