Đề kiểm tra 1 tiết tin học 11

  -  

- nhằm kiểm tra tiến công giá hiệu quả học tập của học sinh sau lúc học chương I, II, III.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết tin học 11

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Con kiến thức

- nhằm mục đích kiểm tra đánh giá kiến thức thực hành của học viên về ngữ điệu lập trình Pasacl.

Xem thêm: Cách Sửa Máy Tính Không Lên Màn Hình Do Đâu Và Cách Khắc Phục

- Biết một số khái niệm về thiết kế và ngữ điệu lập trình

- biết phương pháp viết một chương trình đơn giản

- Biết và thực hiện được các câu lệnh rẽ nhánh với lặp

2. Kỹ năng

- Rèn tài năng tư duy, so sánh đánh giá tổng hợp

- Rèn khả năng làm việc với ngữ điệu lập trình Pasacl

- Biết viết lịch trình Pascal dễ dàng và đơn giản có sử dụng những câu lệnh rẽ nhánh cùng lặp vào Pascal.

Xem thêm: Cách Rang Thịt Ba Chỉ Ngon "Chuẩn Vị Miền Bắc", Cách Làm Thịt Ba Chỉ Rang Cháy Cạnh Đơn Giản

3. Thái độ

- Giáo dục học sinh thái độ từ giác, nghiêm túc, độc lập, sáng chế trong quy trình làm bài.

 


*
3 trang
*
quocviet
*
18225
*
10Download
Bạn đã xem tư liệu "Đề chất vấn 1 tiết kim chỉ nan môn: Tin học – Lớp 11", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên

đề soát sổ 1 tiết lý thuyếtMôn: tin học tập – lớp 11i. Kim chỉ nam đánh giá- nhằm mục đích kiểm tra tiến công giá kết quả học tập của học viên sau lúc học chương I, II, III.II. Mục tiêu bài học1. Kiến thức- nhằm mục tiêu kiểm tra reviews kiến thức thực hành thực tế của học sinh về ngữ điệu lập trình Pasacl.- Biết một số trong những khái niệm về lập trình sẵn và ngôn từ lập trình- biết phương pháp viết một chương trình đối kháng giản- Biết và triển khai được những câu lệnh rẽ nhánh cùng lặp2. Kỹ năng- Rèn năng lực tư duy, so sánh đánh giá tổng hợp- Rèn khả năng làm việc với ngữ điệu lập trình Pasacl- Biết viết công tác Pascal đơn giản dễ dàng có sử dụng các câu lệnh rẽ nhánh và lặp trong Pascal.3. Thái độ- Giáo dục học viên thái độ từ giác, nghiêm túc, độc lập, trí tuệ sáng tạo trong quá trình làm bài.IiI. Ma trận đềMức độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổngTNKQTNTLTNKQTNTLTNKQTNTLChương I: một số khái niệm về lập trình cùng NNLT10.510.5Chương II: Chương trình solo giản421210.51276.5Chương III: kết cấu rẽ nhánh và lặp1313Tổng52.51235.5910 iv. đề kiểm traĐề BàII. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)(Hãy khoanh tròn vào giải pháp đúng)Câu 1: tên nào đặt đúng theo qui tắc đánh tên của Pascal?A. TIN
HOCB. G_25 C. 25_GD. 25GCâu 2: biến chuyển a chỉ nhận các giá trị nguyên phía trong phạm vi từ bỏ 30.. 450. Khai báo biến chuyển nào sau đây không hòa hợp lệ?A. Var a: Byte;B. Var a: Word;C. Var a: Integer;D. Var a: Longint;Câu 3: vào một chương trình, phần duy nhất thiết phải gồm làA. Phần khai báo thương hiệu chương trình.B. Phần khai báo hằng.C. Phần khai báo biến.D. Phần thân chương trình.Câu 4: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để khai báo hằng ta cần sử dụng từ khoá A. ProgramB. Var C. ConstD. UsesCâu 5: Để nhập dữ liệu vào trường đoản cú bàn phím, trong Pascal ta có thể dùng thủ tục nào?A. ReadB. Readln C. WriteD. Cả A cùng B đa số đúng.Câu 6: mang đến đoạn chương trình sau:a: = 2;b: = a;a: = b * a + a;Write(‘a = ‘, a);Kết quả in lên screen là:A. A = 2B. A = 6C. A = 4D. Cả A, B, C hầu như sai.II. Trắc nghiệm từ bỏ luận: (7 điểm).Câu 7: Tính giá bán trị của những biểu thức sau: (2 điểm)a) (3 + 35 Div 2) + (50 mod 9 * 2) b) (23 hack 3 + 12 > 12 Div 3 +2) và (7 - 3 12 Div 3 +2) & (7 - 3 4 + 2) & (4 GTC thì thoát khỏi vòng lặp. Nếu như BD