Đề kiểm tra thực hành tin 7 học kì ii

  -  
Bạn vẫn xem tư liệu "Đề kiểm tra thực hành thực tế giữa học kỳ II - Môn: Tin học tập 7", để cài tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Bạn đang xem: đề kiểm tra thực hành tin 7 học kì ii

Tài liệu gắn thêm kèm:

*
de_kiem_tra_thuc_hanh_giua_hoc_ky_ii_mon_tin_hoc_7.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra thực hành thực tế giữa học kỳ II - Môn: Tin học 7

TRƯỜNG thcs BẮC LỆNH MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH GIỮA HỌC KỲ II Năm học 2020 – 2021 Môn: Tin học 7 (Thời gian làm bài bác 90 phút không kể thời hạn giao đề) áp dụng Chủ đề tổng mức độ thấp Mức độ dài - Viết được hàm thống kê giám sát thích hợp - sử dụng được những hàm cơ phiên bản đã học: Sử dụng các hàm để Sum, Average, Max, đo lường và thống kê Min để đo lường và thống kê trên trang tính 1 câu 2 1 câu (Câu1) 3 đ 3 đ - triển khai được thao tác tạo bảng, nhập dữ liệu định dạng cho Định dạng trang tính trang tính 1 câu 1 câu (Câu 1) 4đ 4 đ - triển khai được thao - tiến hành được các tác sắp xếp và thanh lọc dữ thao tác làm việc lọc quý hiếm liệu trung bình bố trí và lọc tài liệu 3 câu 1 câu 4 câu (Câu 3a,c,d) (Câu 3b) 2đ 1đ 3 đ 5 câu 1 câu 6 câu Tổng 9 điểm 1 điểm 10 điểmTRƯỜNG thcs BẮC LỆNH KIỂM TRA THỰC HÀNH GIỮA HỌC KỲ II Năm học 2020 - 2021 Môn: Tin học 7 (Thời gian làm bài bác 90 phút không kể thời hạn giao đề) Đề tất cả 01 trang, 03 câu Đề 1 Câu 1. (4 điểm). Soạn thảo trang tính với định dạng như hình sau: Câu 2. (3 điểm) Hãy lập phương pháp hoặc thực hiện hàm thích hợp hợp: a) Tính điểm vừa đủ cho học sinh tại ô F4 sau đó xào nấu công thức tới các ô F5:E13 b) khẳng định giá trị điểm toán phệ nhất, điểm toán nhỏ tuổi nhất Câu 3. (3 điểm). A) thanh lọc ra hầu hết bạn được điểm 9 môn Toán và 8 điểm Văn b) thanh lọc ra 3 cực hiếm điểm vừa phải thấp nhất c) bố trí điểm vừa phải theo chiều tăng mạnh d) thu xếp điểm Toán theo chiều bớt dần. HếtTRƯỜNG trung học cơ sở BẮC LỆNH KIỂM TRA THỰC HÀNH GIỮA HỌC KỲ II Năm học tập 2020 - 2021 Môn: Tin học 7 (Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề) Đề tất cả 01 trang, 03 câu Đề 2 Câu 1.

Xem thêm: Đầu Số 028 Là Mạng Gì - 0282, 0283, 0286, 0287, 0289 Là Số Mạng GìXem thêm: Top 16 Bài Văn Tả Con Lợn Lớp 4 Hay Nhất, 10 Bài Văn Tả Con Lợn Hay Nhất

(4 điểm). Soạn thảo trang tính với định dạng như hình sau: Câu 2. (3 điểm) Hãy lập cách làm hoặc thực hiện hàm mê say hợp: a) Tính điểm mức độ vừa phải cho học viên tại ô F4 sau đó xào nấu công thức tới các ô F5:F13 b) xác minh giá trị điểm toán to nhất, điểm toán nhỏ nhất Câu 3. (3 điểm). A) thanh lọc ra số đông bạn được điểm 9 môn Toán với 7 điểm Văn b) thanh lọc ra 3 giá trị điểm trung bình cao nhất c) sắp xếp điểm vừa đủ theo chiều bớt dần d) sắp xếp điểm Toán theo chiều tăng dần. HếtTRƯỜNG thcs BẮC LỆNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH GIỮA HỌC KỲ II Năm học 2020 - 2021 Môn: Tin học tập 7 (Hướng dẫn chấm tất cả 01 trang) ĐỀ 1: Câu Nội dung đề xuất đạt Điểm lịch trình 1 - Mở được trang tính 0,5 - Mở được trang tính (4đ) - biên soạn thảo trang tính như mẫu mã 2,0 - biên soạn thảo trang tính như mẫu (Mỗi cái được 0,2đ) (Mỗi dòng được 0,2đ) - Định dạng được như chủng loại 1,5 - Định dạng được như mẫu (Mỗi thao tác làm việc định dạng được (Mỗi thao tác làm việc định dạng được 0,5đ) 0,5đ) 2 a) Lập được cách làm hoặc sử a) Lập được bí quyết hoặc sử (3đ) dụng hàm thích hợp tính điểm dụng hàm phù hợp tính điểm trung trung bình cho học sinh tại ô bình cho học sinh tại ô F4 sau đó F4 sau đó xào nấu công thức 1,5 xào luộc công thức tới những ô F5:F13 tới các ô F5:F13 (Mỗi ô CT được 0,15đ) (Mỗi ô CT được 0,15đ) b) – sử dụng hàm khẳng định được 0,75 b) – cần sử dụng hàm khẳng định được giá giá trị điểm toán béo nhất, 0,75 trị điểm toán khủng nhất, - cần sử dụng hàm khẳng định được - cần sử dụng hàm khẳng định được điểm điểm toán bé dại nhất toán nhỏ dại nhất 3 a) - thanh lọc được ra những chúng ta đạt 1,0 a) - lọc được ra những bạn đạt (3đ) điểm 9 môn Toán với 7 điểm điểm 9 môn Toán với 7 điểm Văn Văn b) thanh lọc ra 3 quý giá điểm vừa phải b) lọc ra 3 giá trị điểm trung 1,0 cao nhất bình tối đa c) thu xếp điểm trung bình theo c) thu xếp điểm vừa phải 0,5 chiều giảm dần theo chiều sút dần d) thu xếp điểm Toán theo hướng d) thu xếp điểm Toán theo 0,5 tăng dần. Chiều tăng dần. NGƯỜI RA ĐỀ TỔ TRƯỞNG DUYỆT LĐ NHÀ TRƯỜNG DUYỆT Nguyễn Thị Huệ