Đề Kiểm Tra Toán Hình Lớp 7 Học Kì 2

     

Đề đánh giá học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 đem lại cho các bạn 7 đề thi gồm đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Thông qua đó giúp các bạn lớp 7 có thêm nhiều gợi ý tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức làm quen với kết cấu đề thi học tập kì 2.

Bạn đang xem: đề kiểm tra toán hình lớp 7 học kì 2


Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 Toán 7

Cấp độ nhà đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Vận dụngVận dụng cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Thống kê.

- xác định dấu hiệu.

- Lập bảng tần số.

- kiếm tìm mốt, tìm cực hiếm trung bình của vệt hiệu.

Số câu 3 3
Số điểm 1,5 1,5
Tỉ lệ % 15% 15%

2. Biểu thức đại số.

- nhận thấy đơn thức đồng dạng, nghiệm của đa thức, giá trị của nhiều thức.

- Biết search bậc của đối kháng thức, đa thức, nhiều thức thu gọn.

- Thu gọn nhiều thức.

- Cộng, trừ hai đa thức.

- tìm nghiệm của nhiều thức.

- cùng đa thức.

Số câu3 3 33 113
Số điểm0.75 0.75 0,751,5 14,75
Tỉ lệ %7.5% 7,5% 7,5%15% 10%47,5%

3. Tam giác

- Tam giác cân.

- Định lí Pitago.

- các trường hợp cân nhau của tam giác vuông.

Nhận biết một tam giác là tam giác đều.

Xác định độ nhiều năm 1 cạnh của tam giác vuông.

Chứng minh hai tam giác bởi nhau, tam giác vuông.

Số câu

1

1

2

4

Số điểm

0.25

0,25

2

2,5

Tỉ số %

2,5%

2,5%

20%

25%

4. Quan hệ giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác.

Biết khoảng cách từ giữa trung tâm đến đỉnh tam giác.

Vận dụng đặc thù của đường vuông góc và mặt đường xiên.

Số câu 1 12
Số điểm 0.25 11,25
Tỉ số % 2.5% 10%12,5%

Tổng số câu

4

1

10%

5

1.25

12,5%

9

3,75

37,5%

4

4

40%

22

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề soát sổ học kì 2 Toán 7

Câu 1: Đơn thức nào tiếp sau đây đồng dạng với 1-1 thức

*

*

*

*

D. -3xy

Câu 2: Đơn thức

*
 có bậc là :

A. 10

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 3: Bậc của đa thức

*
 là :

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 4: cực hiếm x=2 là nghiệm của nhiều thức:

A. F(x)=2+x

B. F(x)=x-2

*

D. F(x)=x(x+2)

Câu 5: tác dụng phép tính

*

*

*

*

*

Câu 6. giá bán tri biểu thức

*
 tai x=2 cùng y=1 là:

A. 12

B. -9

C. 18

D. -18

Câu 7. Thu gọn đa thức

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 8. Số như thế nào sau đấy là nghiệm của nhiều thức

*

*


*

*

*

Câu 9: Đa thức

*

A. Không tồn tại nghiệm

B. Có nghiệm là -1

C. Có nghiệm là 1

D. Tất cả 2 nghiệm

Câu 10: Độ nhiều năm hai cạnh góc vuông tiếp tục lần lượt là 3cm với 4cm thì độ nhiều năm cạnh huyền là :

*

B. 5

C. 7

D. 14

Câu 11: Tam giác số đông là tam giác có

A. Hai cạnh bởi nhau

B. Ba góc nhọn

C. Bố cạnh bởi nhau

D. Một góc bằng

Câu 12: trường hợp AM là con đường trung đường và G là trung tâm của tam giác ABC thì :

A. AM=AB

B. AM=AG

*

*

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Bài 1:( 1,5 điểm). Điểm thi đua trong số tháng của 1 năm học của lớp 7A được liệt kê vào bảng sau:

Tháng

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Điểm

80

90

70

80

80

90

80

70

80

a) vệt hiệu điều tra là gì?

b) Lập bảng tần số. Tìm mốt của vệt hiệu.

c) Tính điểm trung bình thi đua của lớp 7A.

Bài 2. (2,5 điểm) Cho hai đa thức

*

a. Thu gọn gàng và sắp xếp hai nhiều thức P(x) cùng Q(x)

b. Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) cùng N(x) = P(x) – Q(x)

c. Tra cứu nghiệm của đa thức M(x).

Bài 3: (3,0 điểm).Cho ABC tất cả AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A.

b)Vẽ phân giác BD (D nằm trong AC), từ bỏ D vẽ DE vuông góc BC (E trực thuộc BC). Chứng minh DA = DE.


c) ED giảm AB tại F. Minh chứng DADF = DEDC rồi suy ra DF > DE.

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 7

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):- mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Xem thêm: Toàn Bộ Lịch Đá Vòng Loại U23 Châu Á 2022 Mới Nhất, Lịch Thi Đấu Vck U23 Châu Á 2022

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

A

B

B

C

C

D

D

A

B

C

D

II. TỰ LUẬN: (7 điểm).

Câu

Nội dung cần đạt

Điểm

1

a)

Dấu hiệu điều tra là: Điểm thi đua trong thời điểm tháng của lớp 7A.

0.25

b)

Lập đúng mực bảng “ tần số” dạng ngang hoặc dạng cột:

giá trị (x)

70

80

90

Tần số (n)

2

5

2

Mốt của dấu hiệu là: 80

0.75

c)

Tính số điểm vừa đủ thi đua của lớp 7A là:

*

0.5

2

a)

Thu gọn gàng hai đối chọi thức P(x) với Q(x)

*

*

0.5

0.5

b)

Tính tổng hai đa thức đúng được

M(x) = P(x) + Q(x)

*

*

N(x) = P(x) -Q(x) - ()

*

*

*

0.25

0.25

0.25

0.25

c)

x + 2=0

x = -2

Đa thức M(x) tất cả hai nghiệm

0.25

0.25

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học tập kì 2 Toán 7

Cấp độ

nhà đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Thống kê

- nhận thấy được một số trong những khái niệm về bảng tần số, dấu hiệu thống kê.

Số câu

2(C1,2)

2

Số điểm

0,5

0,5

Tỉ lệ %

5%

5%

2. Biểu thức đại số.

- nhận biết được solo thức, đa thức; đối kháng thức đồng dạng, thông số của đa thức; bậc của solo thức, đa thức; giải pháp thu gọn 1-1 thức, nhiều thức; cách kiểm tra một giá trị x là nghiệm của đa thức

- Hiểu phương pháp tình giá trị của nhiều thức tại giá trị mang lại trước của biến;

- phát âm về nghiệm của nhiều thức nhằm tìm thông số chưa biết.

- Cộng, trừ hai đa thức một biến.

- tìm kiếm nghiệm của nhiều thức.

- Tính quý giá của nhiều thức

Số câu

8(C3,4,5,6,7,

8,9,11)

2(C10,12)

1(C17)

1(C19)

12

Số điểm

2

0,5

2

1

5,5

Tỉ lệ %

20%

5%

20%

10%

55%

3. Quan hệ giữa những yếu tố vào tam giác, tam giác vuông bởi nhau.

- nhận biết số đo góc bên cạnh tam giác, cầm cố được độ dài 1 cạnh của tam giác bằng bất đẳng thức tam giác

- Biết vẽ hình, ghi GT, KL của bài xích toán; chỉ ra những yếu tố để hai tam giác vuông bằng nhau.

Số câu

2(C13, 16)

(C18a)

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Tỉ số %

5%

10%

15%

4. Các đường đồng quy vào tam giác

- biết phương pháp tính số đo góc tương quan đến đường phân giác của tam giác; độ dài mặt đường trung tuyến.

- chứng minh các yếu tố tương quan đến các đường đồng quy trong tam giác.

Số câu

2(C14,15)

(C18bcd)

2

Số điểm

0,5

2

2,5

Tỉ số %

5%

20%

25%

Tổng số câu

12

3

30%

5

4

40%

1

3

30%

19

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề thi học kì 2 Toán 7

Câu 1: Bảng “tần số” còn tên thường gọi khác làA. Bảng số liệu thống kê;

B. Bảng triển lẵm thực nghiệm của vệt hiệu;

C. Bảng dấu hiệu;

D. Bảng giá trị vết hiệu.

Câu 2: Vấn đề hay hiện tượng mà người khảo sát quan tâm mày mò gọi là:A. Tần số;

C. Giá chỉ trị;

B. Cực hiếm trung bình;

D. Vệt hiệu.

Câu 3: trong số biểu thức sau đâu là 1-1 thức:

A. 4xy2;

B. 3-2y;

C. 10x +y;

D. 5(x+y).

Câu 4: Khẳng định sau đây là sai ?

A. 3x2y3và 3x3y2là hai đơn thức đồng dạng;

B.- 3x2y3và 3x2y3 làhai 1-1 thức đồng dạng;

C. (xy)2và 3x2y2là hai solo thức đồng dạng;

D. – 2(xy)3và 5x3y3là hai đối kháng thức đồng dạng.

Câu 5: Tổng những hệ số của đa thức 2x2 – x – 1 là

A. – 1;

B. 1;

C. 0;

D. 2.

Câu 6: Đơn thức

*
tất cả bậc là

A. 6;

B. 10;

C. 8;

D. 12.

Câu 7: Bậc của nhiều thức

*

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 8: Giá trị x = 2 là nghiệm của nhiều thức

*

*

C. N(x) = x(x + 2);

*

Câu 9: công dụng thu gọn đối kháng thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 10: quý hiếm biểu thức 3x2y + 3y2x trên x = -2 cùng y = -1 là

A. 12;

B. -9 ;

C. 18;

D. -18.

Câu 11: Thu gọn nhiều thức p = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng

A. 3 x3y;

B. x3y ;

C. X3y + 10 xy3 ;

D. 3 x3y - 10xy3.

Câu 12: Đa thức A(x) = ax2 + 7x + 4 gồm một nghiệm x = -1. Lúc đó hệ số a có mức giá trị là

A.

*

B.

*

C. 3

D.

*

Câu 13: Cho tam giác ABC biết cạnh AB = 10cm, BC = 5cm. Như vậy:A: Cạnh AC tất cả độ dài bởi 12 cm hoặc 5 cm;

B: Cạnh AC gồm độ dài bằng 5cm;

C: Cạnh AC có độ dài bởi 12cm;

D: Cả tía trường vừa lòng trên phần đông đúng.

Câu 14: mang đến tam giác ABC gồm B = 60o. Đường phân giác của góc A cùng góc C cắt nhau trên I. Số đo góc AIC bằng:

A. 60o ;

B. 120o;

C. 100o;

D. 130o .

Câu 15: Tam giác ABC vuông tại đỉnh A và có AB = 12 cm, AC = 5 cm. Trung đường AM có độ lâu năm là:

A. 6 cm;

B. 7,5 cm;

C. 7cm;

D. 6,5 cm.

Câu 16: Số đo góc x (Hình 1) bằng


A. 60o;

C. 75o;

B. 65o;

D. 85o.

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 17: (2 điểm) Cho hai nhiều thức

*
*

a) Thu gọn gàng hai nhiều thức P(x) cùng Q(x)

b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)

c) search nghiệm của đa thức M(x).

Câu 18: (3 điểm) Cho ABC bao gồm AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A.

b) Vẽ phân giác BD (D thuộc AC), từ bỏ D vẽ DE vuông góc BC (E ∈ BC). Minh chứng DA = DE.

Xem thêm: Vitamin 3B Là Gì? Uống Vitamin 3B Có Tăng Cân Không ? Uống Vitamin 3B Có Tăng Cân Không

c) ED giảm AB trên F. Minh chứng DF > DE.

Câu 19: (1 điểm)

Tìm giá trị của đa thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2 y2, biết rằng: x2 + y2 = 2

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 7

Phần I. Trắc nghiệm khách quan. (4 điểm) (Mỗi câu có tác dụng đúng được 0,25 điểm)