Điện Phân Dung Dịch Cuso4 Với Anot Bằng Đồng

  -  

Dẫn nhàn nhã 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào 400 ml hỗn hợp chứa, đồng thời những chất NaOH 0,3M; KOH 0,2M; Na2CO3 0,1785M với K2CO3 0,125M thu được dung dịch X. Thêm hỗn hợp CaCl2 vào hỗn hợp X cho tới dư, số gam kết tủa chiếm được là
Bạn đang xem: điện phân dung dịch cuso4 với anot bằng đồng

Cho 13,23 gam axit glutamic bội nghịch ứng với 200 ml hỗn hợp HCl 1M thu được hỗn hợp X, cho 400 ml đung dịch NaOH 1M vào X, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, nhận được m gam chất rắn khan. Biết rằng phản ứng sảy ra trả toàn, cực hiếm của m là:


Cho phenol (C6H5OH) lần lượt tác dụng với : Na, NaOH, HCl, Br2, HNO3, CH3COOOH số trường hợp phản ứng xẩy ra là:


Cho m gam hỗn hợp X bao gồm Cu và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) ngừng phản ứng chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc). Trọng lượng Fe vào m gam X là:


Hỗn vừa lòng X gồm hai muối bột R2CO3 cùng RHCO3, phân tách 44,7 gam X thành tía phần bằng nhau:

- Phần 1: tính năng hoàn toàn với hỗn hợp Ba(OH)2, dư nhận được 35,46 gam kêt tủa

- Phần 2: tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, nhận được 7,88 gam kết tủa

- Phần 3: tác dụng tối nhiều với V ml dung dịch KOH 2M.

Gia trị của V là:


Cho trăng tròn ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300ml dung dịch NaHCO3 0,1M thu được dung dịch X với kết tủa Y. Cho từ từ hỗn hợp HCl 0,25M vào X cho khi bước đầu có khí có mặt thì không còn V ml. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là:
Xem thêm: Hình Vẽ Con Vật Hoạt Hình Dễ Thương, Hình Vẽ Con Vật Ngộ Nghĩnh Có Màu

Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện rất trơ) và phản ứng làm mòn điện hóa xảy ra khi nhúng kim loại tổng hợp Zn-Cu vào dung dịch HCl có điểm lưu ý chung là


Cho 12,8 gam hỗn hợp X gồm các kim các loại Cr, Fe, Cu công dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 l loãng, lạnh (trong điều kiện không tồn tại không khí), thu được hỗn hợp Y, chất rắn Z với 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Nếu mang đến 18,2 gam tất cả hổn hợp X tính năng với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nguội thì thu được 1,68 lít khí SO2 (đktc). Yếu tắc % về trọng lượng của crom và đồng trong các thành phần hỗn hợp X là


Phân tử khối trung bình của cao su đặc tự nhiên và thủy tinh hữu cơ plexiglat là 36.720 và 47.300 (đvC). Số đôi mắt xích vừa đủ trong công thức phân tử của mỗi các loại polime trên là:


Trong các thành phầm đồng phân mạch hở có cùng bí quyết phân tử C5H8 có bao nhiêu hóa học khi cộng hợp H2 thì sinh sản ra thành phầm là isopentan?


Để trung hòa 15 gam một nhiều loại chất béo gồm chỉ số axit bởi 7, đề xuất dùng dung dịch đựng m gam NaOH. Giá trị của m là
Xem thêm: Điện Năng Tiêu Thụ Là Gì ? Mẹo Vặt Tiết Kiệm Tiền Điện Sử Dụng Hàng Tháng ?

Khi xà phòng hóa triglixerit X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được thành phầm gồm glixerol, natri oleat với natri panmitat. Số đồng phân kết cấu thỏa mãn đặc điểm trên của X là:


Cho toàn bộ các đồng phân đơn chức, mạch hở có cùng bí quyết phân tử C3H6O2 lần k lượt tác dụng với NaOH, NaHCO3. Số bội nghịch ứng xảy ra là: