ĐIỆN PHÂN NÓNG CHẢY MUỐI CLORUA CỦA KIM LOẠI M

     

Điện phân muối clorua nóng chảy của kim loại M nhận được 12 gam kim loại và 0,3 mol khí. Kim loại M là
Bạn đang xem: điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại m

Gọi sắt kẽm kim loại M gồm hóa trị n

2MCln → 2M + nCl2

0,6/n 0,3

=> M = 12 : (0,6/n) = 20n => M = 40; n = 2 (Ca)


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho mẫu điện một chiều gồm cường độ 16A trải qua nhôm oxit nóng chảy trong 3 giờ. Trọng lượng Al bay ra ngơi nghỉ catot là


Điện phân muối clorua rét chảy của kim loại M thu được 12 gam kim loại và 0,3 mol khí. Sắt kẽm kim loại M là


Điện phân NaCl nóng chảy với cường độ I = 1,93A trong thời gian 6 phút 40 giây thì chiếm được 0,1472 gam Na. Hiệu suất quá trình điện phân là


Cho 1 lít dung dịch CuCl2 0,1M. Điện phân với độ mạnh 10A trong tầm 2895s. Trọng lượng Cu thoát ra là


Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với I = 1,93 A tới khi catot bước đầu có bọt khí bay ra thì dừng lại, cần thời hạn là 250 giây. Thể tích khí thu được sinh hoạt anot (đktc) là


Điện phân l00 ml hỗn hợp CuSO4 0,2M cùng với cường độ cái điện I = 9,65A. Cân nặng Cu bám dính trên catot khi thời gian điện phân t1 = 200s và t2 = 500s (hiệu suất năng lượng điện phân là 100%) theo thứ tự là


Điện phân một lượng dư dung dịch KCl cùng với điện cực trơ, màng phòng xốp thời gian 16,1 phút dòng điện I = 5A chiếm được 500 ml hỗn hợp X. PH của dung dịch X có giá trị là


Điện phân (điện cực trơ) hỗn hợp muối sunfat của một kim loại hoá trị II cùng với cường độ chiếc điện 3A, sau 1930 giây thấy trọng lượng catot tăng 1,68 gam. Tên kim loại là


Điện phân dung dịch X chứa 0,4 mol M(NO3)2 (với điện cực trơ) trong thời gian 48 phút 15 giây, nhận được 11,52 gam kim loại M trên catot cùng 2,016 lít khí (đktc) tại anot. Sắt kẽm kim loại M với cường độ cái điện là


Có nhì bình năng lượng điện phân mắc thông suốt nhau. Bình 1 chứa dung dịch CuCl2, bình 2 cất dung dịch AgNO3. Thực hiện điện phân với điện cực trơ, xong xuôi điện phân thấy catot của bình 1 tăng thêm 1,6 gam. Cân nặng catot của bình 2 tạo thêm là
Xem thêm: Chương Trình Máy Tính Và Dữ Liệu, Tin Học 8 Bài 3:

Điện phân 500 ml hỗn hợp AgNO3 với điện rất trơ cho tới khi catot bắt đầu có khí bay ra thì ngừng điện phân. Để trung hòa dung dịch sau năng lượng điện phân cần 800 ml dung dịch NaOH 1M. Biết I = 20 A, độ đậm đặc mol AgNƠ3 và thời hạn điện phân lần lượt là


Điện phân hỗn hợp CuSO4 cùng với điện cực trơ, cường độ cái điện 10A. Khi ở anot có 4 gam khí oxi cất cánh ra thì ngưng. Phát biểu làm sao sau đấy là đúng ?


Tiến hành năng lượng điện phân (với điện cực Pt) 200 gam hỗn hợp NaOH 10% đến lúc dung dịch NaOH trong bình tất cả nồng độ 25% thi kết thúc điện phân. Cố kỉnh tích khí (ở đktc) bay ra nghỉ ngơi anot và catot theo thứ tự là:


Điện phân 250 gam dung dịch CuSO4 8% đến khi nồng độ CuSO4 trong dung dịch thu được giảm đi và bởi một nửa so với trước làm phản ứng thì giới hạn lại. Khối lượng kim loại bám ở catot là


Sau một thời hạn điện phân 200 ml dung dịch CuCl2 tín đồ ta thu được 1,12 lít khí (đktc) nghỉ ngơi anot. Ngâm đinh sắt không bẩn trong dung dịch còn lại sau khoản thời gian điện phân. Bội nghịch ứng xong, thừa nhận thấy trọng lượng đinh sắt tăng lên 1,2 gam. Nồng độ mol ban sơ của hỗn hợp CuCl2 là


Điện phân rét chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100 %) thu được m kilogam Al sinh sống catot cùng 67,2 m3 (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí X gồm tỉ khối so với hiđro bởi 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) chiếm được 2 gam kết tủa. Quý hiếm của m là:


Hòa tung 4,5 gam tinh thể MSO4.5H2O vào nước được hỗn hợp X. Điện phân hỗn hợp X cùng với điện cực trơ, I = 1,93A.

- Nếu thời gian điện phân là t giây thì thu được kim loại tại catot với 0,007 mol khí tại anot.

- Nếu thời hạn điện phân là 2t giây thì chiếm được 0,024 mol khí.

Kim nhiều loại M và thời hạn t là


Điện phân hỗn hợp CuSO4 nồng độ 0,5M với điện cực trơ vào thì thu được một gam Cu. Nếu dùng loại điện một chiều bao gồm cường độ 1A, thì thời gian điện phân về tối thiểu có giá trị gần độc nhất vô nhị


Điện phân dung dịch CuSO4 một thời hạn thu được tổng thể tích khí là 11,2 lít. Trong số đó một nửa lượng khí được có mặt từ cực dương cùng một nửa được hiện ra từ rất âm. Cân nặng CuSO4 tất cả trong dung dịch là


Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,2M cùng với cường độ chiếc điện 10A trong một thời hạn thu được 0,224 lít khí (đktc) làm việc anot. Biết điện rất đã cần sử dụng là điện rất trơ và hiệu suất điện phân là 100%. Cân nặng catot tăng là


Điện phân 150ml hỗn hợp AgNO3 1M cùng với điện cực trơ trong t phút, cường độ loại điện không thay đổi 2,68A (hiệu suất quy trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, hỗn hợp Y với khí Z. đến 12,6 gam fe vào dung dịch Y, sau khoản thời gian các phản bội ứng xong thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (là thành phầm khử độc nhất của N+5). Giá trị của t là
Xem thêm: Máy Xay Sinh Tố Panasonic Mx-V310Kra, Máy Xay Sinh Tố Xay Đá Panasonic Mx

Điện phân 200 ml dung dịch KOH 2M (D = 1,1 g/cm3) cùng với điện rất trơ. Lúc ở catot bay ra 2,24 lít khí (đktc) thì xong điện phân. Biết rằng nước cất cánh hơi không đáng kể. Dung dịch sau năng lượng điện phân tất cả nồng độ phần trăm là


Điện phân bằng điện rất trơ hỗn hợp muối sunfat của kim loại hoá trị II với loại điện bao gồm cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân thấy cân nặng catot tăng 3,45 g. Sắt kẽm kim loại đó là