Định Luật Jun Len Xơ Lớp 11

  -  
Website Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi demo thptqg miễn chi phí https://tandk.com.vn/uploads/thi-online.png Điện năng. Định cơ chế Jun-Len xơ. Công suất điện, định lý lẽ jun - len-xơ lớp 11, Định khí cụ jun Len-xơ được dùng làm xác định, bài bác tập định chính sách jun - len-xơ lớp 11, định chính sách len-xơ lớp 11, Điện năng - công suất điện, Công và năng suất của mẫu điện, điện năng và năng suất điện định hình thức jun-len-xơ, Điện năng tiêu tốn của đoạn mạch, định biện pháp jun - len-xơ lớp 11, Định pháp luật jun Len-xơ được dùng để làm xác định, bài bác tập định lý lẽ jun - len-xơ lớp 11, định cơ chế len-xơ lớp 11, Điện năng tiêu tốn của đoạn mạch, ngôn từ định dụng cụ jun - len-xơ lớp 11, Công và năng suất của loại điện, năng lượng điện năng và hiệu suất điện định pháp luật jun-len-xơ, Viết cách làm tính năng suất điện, định hướng công suất điện, Điện năng - năng suất điện, cách làm tính hiệu suất điện 3 pha, bí quyết tính hiệu suất điện 1 chiều, phương pháp tính hiệu suất điện, Tính năng lượng điện năng tiêu thụ và hiệu suất điện, bí quyết tính hiệu suất điện lớp 9
*

Điện năng. Định hình thức Jun-Len xơ. Năng suất điện

Điện năng. Định chế độ Jun-Len xơ. Hiệu suất điện, định nguyên lý jun - len-xơ lớp 11, Định phương tiện jun Len-xơ được dùng để xác định, bài tập định dụng cụ jun - len-xơ lớp 11, định mức sử dụng len-xơ lớp 11, Điện năng - công suất điện, Công và công suất của mẫu điện, điện năng và công suất điện định biện pháp jun-len-xơ, Điện năng tiêu hao của đoạn mạch, định phép tắc jun - len-xơ lớp 11, Định nguyên lý jun Len-xơ được dùng để làm xác định, bài tập định khí cụ jun - len-xơ lớp 11, định phép tắc len-xơ lớp 11, Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch, ngôn từ định quy định jun - len-xơ lớp 11, Công và công suất của loại điện, điện năng và năng suất điện định luật pháp jun-len-xơ, Viết phương pháp tính hiệu suất điện, triết lý công suất điện, Điện năng - công suất điện, cách làm tính hiệu suất điện 3 pha, bí quyết tính hiệu suất điện 1 chiều, giải pháp tính năng suất điện, Tính điện năng tiêu thụ và hiệu suất điện, bí quyết tính hiệu suất điện lớp 9

DẠNG 2: Điện năng. Định vẻ ngoài Jun-Len xơ. Năng suất điện

1. Phương pháp

Công của nguồn tích điện

bằng tích của suất điện rượu cồn của nguồn điện áp với cường độ loại điện và thời gian dòng năng lượng điện chạy qua mối cung cấp điện. Công của mối cung cấp điện bởi công của mẫu điện chạy vào toàn mạch.

Bạn đang xem: định luật jun len xơ lớp 11

Bạn sẽ xem: định chính sách jun - len-xơ lớp 11


*

Trong đó: A là công của nguồn điện áp (J) xi là suất điện động của điện áp nguồn (V).

I là cường độ chiếc điện chạy qua mối cung cấp (A).

t là thời gian dòng điện chạy qua nguồn điện áp (s).

Công suất của nguồn tích điện

bằng tích của suất điện động của nguồn tích điện với cường độ dòng điện chạy qua mối cung cấp điện. Năng suất của nguồn điện áp bằng năng suất của chiếc điện chạy vào toàn mạch.


*

trong đó: p. Là hiệu suất của nguồn tích điện (W).

Điện năng tiêu hao

của một đoạn mạch bởi tích của hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu đoạn mạch với cường độ mẫu điện và thời gian dòng năng lượng điện chạy qua đoạn mạch đó.

Xem thêm: Tả Một Đồ Vật Hoặc Món Quà Có Ý Nghĩa Sâu Sắc Với Em, Tả Một Đồ Vật Hoặc Món Quà Lớp 5 (8 Mẫu)

A=UItTrong đó: A là năng lượng điện năng tiêu hao (J) U là hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu đoạn mạch (V). I là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch (A). T là thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua đoạn mạch (s).

Công suất năng lượng điện

của một quãng mạch bởi tích của hiệu điện cố giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch đó.

*

Trong đó: p. Là năng suất điện (W). A là điện năng tiêu tốn (J) U là hiệu điện cụ giữa hai đầu đoạn mạch (V). I là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch (A). T là thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua đoạn mạch (s).

Công suất lan nhiệt

của đồ vật dẫn khi tất cả dòng điện chạy qua được xác minh bằng sức nóng lượng tỏa ra ở đồ vật dẫn kia trong khoảng thời hạn 1 giây.

*

Định phương tiện Jun – Lenxơ:

Nhiệt lượng lan ra tại 1 vật dẫn tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở của đồ vật dẫn, với bình phương cường độ cái điện cùng với thời gian dòng điện chạy qua đồ vật dẫn đó.

Xem thêm: Sinh Năm 2004 Mệnh Gì Hợp Màu Gì, Tuổi Con Gì, Hợp Màu Gì, Hợp Với Tuổi Nào?


STUDY TIP

Nếu đoạn mạch là đồ dùng dẫn bao gồm điện trở thuần thì năng lượng điện năng tiêu tốn của đoạn mạch được biến hóa hoàn thành nhiệt độ năng.

2. Lấy một ví dụ minh họaVí dụ 1: đến mạch điện bao gồm hai điện trở mắc tiếp liền nhau với mắc vào mối cung cấp điện có hiệu điện gắng U=9 extV. đến