Đốt cháy hoàn toàn 20ml hỗn hợp x gồm c3h6 ch4 co

     

Đốt cháy hoàn toàn 20 ml tất cả hổn hợp X tất cả C3H6, CH4, teo (thể tích teo gấp gấp đôi thể tích CH4) nhận được 24 ml CO2 (các thể tích khí đo ở thuộc điền kiện). Tỉ khối của X so với H2 là

Bạn vẫn xem: Đốt cháy hoàn toàn 20ml tất cả hổn hợp x bao gồm c3h6 ch4 co

Phương pháp giải

+) Đặt a, b, 2b lần lượt là thể tích của C3H6, CH4, CO

+) Bảo toàn thành phần C: VCO2 = 3VC3H6 + VCH4 + VCO

Lời giải của GV tandk.com.vn

Đặt a, b, 2b lần lượt là thể tích của C3H6, CH4, CO

=> VX = a + b + 2b = 20

VCO2 = 3a + b + 2b = 24

=> a = 2 với b = 6

=> MX = (42.2 + 16.6 + 28.12) / 20 = 25,8

=> dX/H2 = 12,9

Đáp án đề nghị chọn là: a

Bạn vẫn xem: Đốt cháy hoàn toàn 20ml các thành phần hỗn hợp x có c3h6 ch4 co


Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 20ml hỗn hợp x gồm c3h6 ch4 co

*

+ Đề bài hỏi tỉ khối của X so với H2, đem MX quên phân chia 2 => lựa chọn nhầm B


*Xem thêm: Ý Nghĩa Lì Xì Tết & Những Con Số Lì Xì Ý Nghĩa Trong Dịp Tết Nhâm Dần 2022

*

*Xem thêm: 8 Cách Làm Sao Để Wifi Mạnh Hơn, 5 Cách Giúp Wifi Mạnh Hơn Tại Nhà Rất Dễ Áp Dụng

*

Cho các phản ứng sau:

(1) CH4 + O2 $xrightarrowxt,t^o$ CH2O + H2O

(2) 2C4H10 + 5O2 $xrightarrowxt,t^o$ 4C2H4O2 + 2H2O

(3) 2C2H6 + 12O2 $xrightarrowxt,t^o$ 3C + 9CO2 + 6H2O

(4) C3H8 + 5O2 $xrightarrowxt,t^o$ 3CO2 + 4H2O

Số phản ứng thuộc các loại phản ứng lão hóa không trọn vẹn là

Cho bội nghịch ứng: C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H6O2 + MnO2 + KOH. Tổng hệ số cân bằng của phản ứng (khi về tối giản) là

Cho những chất sau: pentan; hex-1-en, etilen, metan, propen, isobutan. Số các chất làm mất đi màu hỗn hợp KMnO4 sinh sống ngay điều kiện thường là

Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp gồm 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C3H6 nhận được V lít khí CO2 (đktc). Quý giá của V là

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol tất cả hổn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp nối nhau nhận được CO2 và H2O có cân nặng hơn nhát nhau 6,76 gam. Bí quyết của 2 anken là

Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả CH4, C3H6, C4H8 chiếm được 4,4 gam CO2 với 2,52 gam H2O. Phần trăm trọng lượng CH4 trong các thành phần hỗn hợp X là

Đốt cháy hoàn toàn a gam tất cả hổn hợp A gồm eten, propen, but-2-en đề nghị dùng hoàn toản b lít khí oxi (ở đktc) nhận được 2,4 mol CO2. Quý hiếm của b là

Một các thành phần hỗn hợp X có 2 hiđrocacbon liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy 11,2 lít hỗn hợp X thu được 57,2 gam CO2 với 23,4 gam H2O. Cách làm phân tử và khối lượng tương ứng của 2 hiđrocacbon là

Hỗn phù hợp X bao gồm metan cùng 2 anken là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,44 mol hỗn hợp X thu được 67,76 gam CO2 với 28,44 gam H2O. Cách làm của 2 anken là

Hỗn thích hợp X bao gồm 1 ankan với 1 anken gần như ở ánh nắng mặt trời thường. Đốt cháy trọn vẹn 0,3 mol tất cả hổn hợp X thì thu được 0,6 mol CO2 cùng 0,7 mol H2O. Bí quyết của anken và ankan là

Hỗn hợp X gồm một ankan cùng 1 anken. Tỉ khối của X so với H2 là 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X nhận được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo sinh sống đktc). Cách làm của ankan cùng anken thứu tự là

Hỗn vừa lòng hiđrocacbon X với O2 tất cả tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong những : 10. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp trên thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Mang lại Y qua H2SO4 sệt thu được hỗn hợp khí Z gồm tỉ khối so với H2 là 19. X là

Đốt cháy trọn vẹn 20 ml tất cả hổn hợp X có C3H6, CH4, teo (thể tích teo gấp gấp đôi thể tích CH4) chiếm được 24 ml CO2 (các thể tích khí đo ở thuộc điền kiện). Tỉ khối của X so với H2 là

Hỗn thích hợp X tất cả 2 anken sau đó nhau trong hàng đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít tất cả hổn hợp X tiếp nối cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,125M, thu được 15 gam kết tủa. Công thức của 2 anken là

Hỗn hợp X tất cả 2 anken sau đó nhau trong dãy đồng đẳng. Trộn tiện thể tích các thành phần hỗn hợp X cùng với một lượng đủ khí oxi để được một hỗn hợp Y rồi đen đốt cháy hoàn toàn thì thu được thành phầm khí với hơi Z. Tỉ khối của Y đối với Z là 744 : 713. Các thể tích khí đo sinh hoạt cùng đk nhiệt độ, áp suất. Bí quyết phân tử của 2 anken là

Cho 0,448 lít (đktc) một anken sinh hoạt thể khí vào trong 1 bình kín dung tích 11,2 lít chứa sẵn 11,52 gam bầu không khí (M = 28,8). Đốt cháy trọn vẹn hỗn đúng theo trong bình, sau làm phản ứng duy trì bình ở nhiệt độ 136oC, áp suất bình đo được là 1,26 atm. Hiểu được sau phản bội ứng cháy còn dư oxi. Cách làm của anken là

Có 2,24 lít tất cả hổn hợp A gồm 2 anken sau đó nhau trong dãy đồng đẳng với hiđro. Đốt cháy không còn A đề xuất 6,944 lít khí oxi. Sản phẩm cháy mang đến qua bình đựng P2O5 thấy cân nặng bình tăng 3,96 gam. Hóa học khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức cấu trúc 2 anken và % thể tích của hiđro trong hỗn hợp A là