Đốt cháy hoàn toàn 50ml hỗn hợp khí x

     

Đốt cháy 50 ml tất cả hổn hợp khí X tất cả trimetylamin với 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tiếp bằng oxi vừa đủ, thu được 375 ml các thành phần hỗn hợp khí cùng hơi Y. Cho Y trải qua H2SO4 quánh dư thì còn sót lại 175 ml, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. CTPT của 2 hiđrocacbon là
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 50ml hỗn hợp khí x

- đốt cháy amin no, mạch hở, đối kháng chức thì : $n_H_2O - n_CO_2 - n_N_2 = n_amin $

- đốt cháy ankan chiếm được $n_H_2O - n_CO_2 = n_ankan$→ đốt cháy hỗn hợp ankan + amin : $n_H_2O - n_CO_2 - n_N_2$= nhỗn hợp

- đốt cháy anken thu được $n_H_2O = n_CO_2$→ đốt cháy tất cả hổn hợp anken + amin : $n_H_2O - n_CO_2 - n_N_2$= namin

- Đặt bí quyết chung của 2 anken là $C_ar nH_2ar n$

- Bảo toàn nhân tố : nC = nCO2; nN = 2nN2


Phương pháp giải bài bác tập đốt cháy amin --- Xem đưa ra tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV tandk.com.vn


Ta bao gồm :(V_H_2O)= 375 – 175 = 200 ml; (V_CO_2 + V_N_2 = 175,,ml)

(V_H_2O - V_CO_2 - V_N_2 = 25,,ml, = ,,dfrac12)nhỗn hợp

→ 2 hiđrocacbon chỉ hoàn toàn có thể là anken và Vamin = Vanken = 25 ml

Đặt phương pháp chung của 2 anken là (C_ar nH_2ar n + 2)

(eginarraylV_CO_2 = 25ar n + 3.25 = 25ar n + 75;,,,,,,,V_N_2 = 0,5.25 = 12,5\ o ,,,25ar n + 75 + 12,5 = 175,, o ,,ar n = 3,5endarray)

Vậy 2 hiđrocacbon là C3H6 với C4H8


Đáp án yêu cầu chọn là: c


...

Bài tập có liên quan


Bài tập đốt cháy amin Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy 1 amin A chiếm được $n_H_2O-n_CO_2=1,5n_amin $thì amin kia là


Khi đốt cháy a mol amin X no, mạch hở ta chiếm được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là


Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no, mạch hở, solo chức X bằng một lượng khí oxi vừa đủ, chiếm được 8,96 lít khí CO2 và 9,9 gam H2O. CTPT của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đối kháng chức X, chiếm được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đk tiêu chuẩn) với 20,25 gam H2O. CTPT của X là


Đốt cháy một tất cả hổn hợp amin A đề nghị V lít O2 (đktc) thu được N2 và 31,68 gam CO2 với 7,56 gam H2O. Giá trị V là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng ko khí toàn vẹn thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ bao gồm N2 với O2 trong những số ấy oxi chiếm 20% thể tích ko khí. X bao gồm công thức là :


Đốt cháy trọn vẹn amin X bởi oxi vừa đủ, dẫn toàn cục sản phẩm qua bình đựng dungdịch Ca(OH)2 dư thấy gồm 4 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 3,2 gam và gồm 0,448 lít khí (đktc) thoát thoát khỏi bình. X bao gồm CTPT là


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, mạch hở đối kháng chức đề nghị dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). CTPT của amin là


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, solo chức, là đồng đẳng liên tiếp, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Bí quyết phân tử của 2 amin là :


Có nhị amin bậc một gồm A (đồng đẳng của anilin) và B (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy trọn vẹn 3,21 gam amin A ra đời khí CO2, khá H2O với 336 cm3 khí N2 (đktc). Lúc đốt cháy amin B thấy $V_CO_2:V_H_2O=2:3$. Biết rằng tên của A bao gồm tiếp đầu ngữ “para”. Công thức kết cấu của A, B theo lần lượt là :


Hỗn hợp X gồm bố amin solo chức là đồng đẳng sau đó nhau. Đốt cháy trọn vẹn 11,8 gam X thu được 16,2 gam H2O, 13,44 lít CO2 (đktc) với V lít khí N2 (đktc). Ba amin trên tất cả công thức phân tử thứu tự là :


Hỗn đúng theo X gồm O2 với O3 gồm tỉ khối so với H2 là 22. Tất cả hổn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt cháy trọn vẹn V1 lít Y bắt buộc vừa đầy đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy bao gồm CO2, H2O và N2, các chất khí khi đo sinh hoạt cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ trọng V1 : V2 là :
Xem thêm: Đừng Bỏ Lỡ Những Bài Thơ Hay Về Phụ Nữ Hiện Đại, Những Câu Danh Ngôn Phụ Nữ Hay Nhất

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hòa hợp 2 amin no, solo chức, bậc 1, là đồng đẳng tiếp đến nhau, nhận được CO2 và H2O với tỉ lệ thành phần số mol là: $n_CO_2:n_H_2O$= 7 : 10. Nhì amin trên là:


Đốt cháy hết 6,72 lít tất cả hổn hợp khí (đktc) X gồm 2 amin đơn chức, bậc một A cùng B là đồng đẳng kế tiếp. Cho tất cả hổn hợp khí cùng hơi sau khi đốt cháy thứu tự qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy trọng lượng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên thường gọi của 2 amin là :


Đốt cháy trọn vẹn 7,6 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả 2 amin no, solo chức , mạch hở bằng không khí, sau đó cho hỗn hợp qua NaOH dư thấy trọng lượng dung dịch tăng 24 gam với thấy bay ra V lít khí các thành phần hỗn hợp Y(đktc) gồm 2 khí gồm tỉ lệ mol là 1:9. Cực hiếm của V là


Khi đốt cháy một trong số chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ trọng thể tích $V_CO_2:V_H_2O$ = a chuyển đổi như nuốm nào ?


Hỗn thích hợp M bao gồm một anken với hai amin no, đối kháng chức, mạch hở X với Y là đồng đẳng tiếp nối (MXY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M đề nghị dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là


Đốt cháy trọn vẹn 12,95 gam hỗn hợp A (gồm amin no, mạch hở X cùng ankan Y) bởi oxi vừa đủ. Sau phản ứng thu được m gam H2O; 19,04 lít CO2 với 0,56 lít khí N2 (đktc). Quý giá của m là


Đốt cháy 50 ml tất cả hổn hợp khí X bao gồm trimetylamin với 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tục bằng oxi vừa đủ, chiếm được 375 ml tất cả hổn hợp khí và hơi Y. Mang đến Y đi qua H2SO4 đặc dư thì còn sót lại 175 ml, các thể tích khí đo ở thuộc điều kiện. CTPT của 2 hiđrocacbon là


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X bao gồm 1 amin no, mạch hở, đối chọi chức với 1 ancol no, mạch hở, đơn chức bởi 151,2 lít không khí (vừa đủ) thu được 17,92 lít khí CO2; 21,6 gam H2O; 123,2 lít khí N2 (các thể tích khí đo sinh hoạt đktc). CTPT của ancol với amin là


Hỗn vừa lòng X chứa 1 amin no mạch hở 1-1 chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol X đề nghị dùng trọn vẹn 1,03 mol O2. Sản phẩm cháy thu được gồm chứa 0,56 mol CO2 cùng 0,06 mol N2. Phần trăm cân nặng của anken gồm trong X sớm nhất với :


Đốt cháy hòa toàn hỗn hợp hai amin no, đối kháng chức, tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng, nhận được 1,568 lít khí CO2 (đktc) với 1,8 gam H2O. Số đồng phân kết cấu thuộc loại amin bậc nhì của nhì amin kia là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Quý giá của m là


13,35 gam hỗn hợp X có 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp tính năng với hỗn hợp HCl vừa đủ thu được dung dịch đựng 22,475 gam muối hạt . Giả dụ đốt 13,35 gam tất cả hổn hợp X thì trong sản phẩm cháy gồm VCO2/VH2O bằng


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin rồi cho thành phầm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 tăng là


Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 amin no đối kháng chức mạch hở fan ta nhận được 6,72 lít khí CO2(đktc); 9,45 gam H2O và 1,68 lít khí N2(đktc). Quý giá của m là:


Đốt cháy trọn vẹn hỗn phù hợp M gồm hai amin no, solo chức, mạch hở X cùng Y (có số mol bởi nhau, MX Y) cần số lượng vừa dùng 13,44 lít O2, chiếm được H2O, N2 cùng 6,72 lít CO2. Hóa học Y là:


Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no solo chức bậc 2 mạch hở chiếm được tỉ lệ mol CO2 và H2O là 4 : 7. Tên của amin là:


Hỗn thích hợp khí E có một amin bậc III no, đơn chức, mạch hở và hai ankin X, Y (MXY). Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol tất cả hổn hợp E đề nghị dùng 11,2 lít O2 (đktc), thu được các thành phần hỗn hợp F bao gồm CO2, H2O cùng N2. Dẫn cục bộ F qua bình đựng dung dịch KOH đặc, dư cho phản ứng trọn vẹn thấy trọng lượng bình bazơ nặng trĩu thêm 20,8 gam. Số cặp công thức cấu tạo ankin X, Y vừa lòng là


Hỗn thích hợp X chứa etylamin và trimetylamin. Hỗn hợp Y cất 2 hiđrocacbon mạch hở có số links pi nhở rộng 3. Trộn X cùng Y theo tỉ lệ mol nX : nY = 1:5 thu được tất cả hổn hợp Z. Đốt cháy trọn vẹn 3,17 gam hỗn hợp Z nên dùng toàn vẹn 7,0 lít khí oxi (đktc), thành phầm cháy tất cả CO2, H2O cùng N2 được dẫn qua hỗn hợp NaOH đặc, dư thấy cân nặng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm cân nặng của etylamin vào X ngay sát nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?


Cho 1,22 gam hỗn hợp X tất cả hai amin bậc một (tỉ lệ mol là 1:2) tác dụng vừa đầy đủ với 400 ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được dung dịch Y. Mặt khác, lúc đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol các thành phần hỗn hợp X thu được tất cả hổn hợp khí cùng hơi. Dẫn toàn thể hỗn thích hợp khí cùng hơi kia vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, rét thì thu được m gam kết tủa và thoát ra 1,344 lít (đktc) một khí duy nhất. Giá trị của m là


Hỗn đúng theo E đựng axetilen, propin cùng một amin no, đối kháng chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn 5,46 gam hỗn hợp E buộc phải dùng 11,088 lít O2 (đktc) thu được hỗn hợp F tất cả CO2, H2O và khí N2, trong các số đó tỉ lệ mol CO2: H2O là 1:1. Phân tử khối của amin là


X là 1 trong những amin no, đối kháng chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn X, nhận được CO2 cùng H2O tất cả tỉ lệ mol CO2 : H2O bởi 8 : 11. Biết rằng khi đến X tác dụng với hỗn hợp HCl tạo ra muối tất cả công thức dạng RNH3Cl. Số đồng phân cấu trúc của X vừa lòng điều kiện trên là:


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Cấu Trúc Viết Lại Câu Thì Hiện Tại Hoàn Thành Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.