Đốt Cháy Hoàn Toàn Một Este Đơn Chức Mạch Hở X

     

⇒ MTB rắn = 12,88 ÷ 0,14 = 92 ⇒ muối có M > 82 ⇒ muối là CH3COOK.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức mạch hở x

⇒ X là CH3COOCH3. Đặt

*
; nKOH dư = y mol

||→ nKOH = x + y = 0,14 mol và mrắn khan = 98x + 56 y = 12,88 gam.

⇒ giải: x = 0,12 mol; y = 0,02 mol ⇒ m = 0,12 x 74 = 8,88 gam

Hoặc:m = mx = 74a gamgam với

*
.

BTKL có: 74a + 0,14 x 56 = 12,88 + 32a → a = 0,12 mol →m = 8,88 gam.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là


A. C2H3COOC2H5


B.CH3COOCH3


C.C2H5COOCH3


D.CH3COOC2H5


Câu 2:


Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2 là


A. 6


B.3


C.4


D.5


Câu 3:


Cho 9,3 gam một ankyl amin X tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là


A. CH3NH2


B.C2H5NH2


C.C3H7NH2


D.

Xem thêm: 11+ Thực Đơn Đám Giỗ Cho Các Món Ăn Đãi Tiệc Đám Giỗ Cho Nàng Mới Làm Dâu

C4H9NH2Chọn đáp án A


Câu 4:


Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

C4H8O2 → X →Y →Z →C2H6

Công thức cấu tạo của các chất X, Y, Z là


A. C2H5OH, CH3COOH, CH3COONa


B.C3H7OH, C2H5COOH, C2H5COONa


C. C6H8OH, C3H7COOH, C3H7COONa


D.tất cả đều sai


Câu 5:


Chất nào dưới đây không phải là este?


A. HCOOCH3


B.CH3COOH


C.CH3COOCH3


D.HCOOC6H5


Câu 6:


Anilin (C6H5NH2) có phản ứng với dung dịch


A. NaOH


B.Na2CO3


C.NaCl


D.HCl


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại tandk.com.vn


*

Liên kết
Thông tin tandk.com.vn
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


tandk.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


tandk.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Nguyên Nhân Gây Ra Lạm Phát, Những Nguyên Nhân Nào Dẫn Đến Lạm Phát


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


tandk.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
tandk.com.vn