Unit 3 lớp 10 skills

  -  
1. Unit 3 lớp 10 writing ex1 trang 312. Unit 3 lớp 10 writing ex2 trang 323. Unit 3 lớp 10 writing ex3 trang 32
Cùng Đọc tư liệu tham khảo gợi nhắc giải bài bác tập skills writing unit 3 SGK tiếng Anh 10 như sau:

Unit 3 lớp 10 writing ex1 trang 31

Do you know this man? Read the following paragraphs. Match each of them with the corresponding heading.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 10 skills


1. Van Cao wrote many songs. Some of his most well-known are: Go Dong domain authority (1942); Tien quan lại Ca (1944); Bai Ca Chien say đắm Hai quan (1945); Khong quan lại Viet nam giới (1945); Ngay sở hữu (1948).(Văn Cao đang viết tương đối nhiều bài hát. Một vài ba tác phẩm danh tiếng nhất của ông là: Gò q. đống đa (1942), Tiến quân ca (1944), bài ca chiến sỹ hải quân (1945), ko quân việt nam (1945), Ngày mùa (1948)2. Van Cao's tuy vậy Tien quan Ca written in 1944 became the national anthem of the Socialist Republic of Vietnam.(Bài Tiến quân ca của Văn Cao ra đời vào năm 1944 đang trở thành quốc ca của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.)3. Van Cao is remembered as one of the most important composers of modern Vietnamese music và one of the most popular composers in the world. He died on July 10, 1995 in Hanoi . After his death, he received the Ho đưa ra Minh prize.(Văn Cao được nhớ mang lại như là giữa những nhạc sĩ trọng yếu duy nhất của âm nhạc tân tiến Việt Nam và là trong những nhạc sĩ lừng danh nhất cầm cố giới. Ông mất vào ngày 10 mon 7 năm 1995 trên Hà Nội. Sau khoản thời gian mất, ông đã nhận được được phần thưởng Hồ Chí Minh.)4. Van Cao's real name is Nguyen Van Cao. He was a composer who was born on 15 November 1923 in nhì Phong, but his hometown was phái mạnh Dinh.(Văn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao. Ông là 1 nhạc sĩ sinh vào trong ngày 15 mon 11 năm 1923 tại tp hải phòng nhưng nguyên cửa hàng ở phái mạnh Định.)
Gợi ý:1. B2. C3. D4. A

Unit 3 lớp 10 writing ex2 trang 32

Work with a partner khổng lồ ask and answer the following questions in your own words. (Làm việc với một người chúng ta để hỏi và trả lời những câu hỏi sau bởi từ ngữ của mình.)Gợi ý1. When was Van Cao born?(Văn Cao được có mặt khi nào?)=> He was born in 1923. (Ông sinh vào năm 1923.)2. Where was he born?(Văn Cao được xuất hiện ở đâu?)=> He was born in hai Phong. (Ông có mặt ở Hải Phòng.)3. Which of his works was the most important?(Tác phẩm như thế nào của ông là quan trọng nhất?)=> It was 'Tien quan tiền Ca'. (Đó là 'Tiến Quân Ca'.)4. When did he die? Where?(Ông mất khi nào? Ở đâu?)=> He died in 1995 in Ha Noi. (Ông mất vào khoảng thời gian 1995 làm việc Hà Nội.)5. What do you think about Van Cao.(Bạn suy nghĩ gì về Văn Cao?)=> He is very talented. (Ông ấy cực kỳ tài năng.)

Unit 3 lớp 10 writing ex3 trang 32

Write a biography, using one of the Fact Files on this page.

Xem thêm: Danh Ngôn Về Lòng Biết Ơn - Những Câu Nói Hay Về Lòng Biết Ơn

 (Viết một bài tiểu sử, sử dụng 1 trong 2 bài xích Tài liệu thực tiễn ở trang này.)
FACT FILE: Luu Huu Phuoc (1921 - 1989)• Early years: born on September 12, 1921 in Hau Giang (Can Tho), a noted figure in culture, composer of many lively patriotic wartime songs, children’s songs, và the occasional opera • Typical works: Bach Dang Giang; Tieng Goi Thanh Nien; Giai Phong Mien phái nam • Important achievements: thành viên of the National Assembly, Chairman of the Committee of Culture và Education of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam; received the Ho bỏ ra Minh Prize after his death. • Conclusion: one of the most prominent cultural figures during the national liberation movements, died on June 16, 1989, in Ho đưa ra Minh CityFACT FILE: Frédéric François Chopin (1810 - 1849)• Early years: born in 1810 in Warsaw, a renowned child prodigy, grew up, completed his music education & composed many works in Warsaw before leaving Poland in 1830 at the age of 20; settled in Paris after the November 1830 uprising, suffered from poor health since childhood. • Typical works: 59 mazurkas, 27 études, 27 préludes, 21 nocturnes, 20 waltzes, 18 polonaises, 4 ballades, 3 piano sonatas. • Important achievements: invented the instrumental ballade and made major innovations to lớn the piano sonata, waltz, & prélude. • Conclusion: one of the greatest thắm thiết piano composers, his piano works are often technically demanding, died in Paris in 1849 at the age of 39.

Xem thêm: Bóng Đá Trực Tuyến Việt Nam Indonesia, Trực Tiếp Bóng Đá Thái Lan 4

Tiểu sử lưu Hữu Phước (1921 - 1989)• những năm đầu: sinh ngày 12 tháng 9 năm 1921 trên Hậu Giang (Cần Thơ), một nhân vật nổi tiếng về văn hoá, nhà soạn nhạc của rất nhiều bài hát chiến tranh yêu nước sôi động, những bài hát của trẻ em em, thỉnh thoảng là những vở opera• những công trình tiêu biểu: Bạch Đằng Giang; Tiếng call Thanh Niên; giải tỏa Miền Nam• thành công quan trọng: là member của Quốc hội, quản trị Uỷ ban Văn hoá - giáo dục đào tạo của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; đã nhận được giải thưởng Hồ Chí Minh sau thời điểm ông qua đời.• Kết luận: trong những nhân trang bị văn hoá khá nổi bật nhất vào các phong trào giải phóng dân tộc, qua đời ngày 16 mon 6 năm 1989 tại thành phố Hồ Chí MinhTiểu sử Frédéric François Chopin (1810 - 1849)• trong thời gian đầu: sinh năm 1810 sống Warsaw, một thiên tài nổi tiếng, to lên, kết thúc giáo dục âm thanh và sáng tác các tác phẩm tại Warsaw trước khi rời bố Lan vào khoảng thời gian 1830 độ tuổi 20; định cư tại Paris sau cuộc nổi dậy tháng 11 năm 1830, sức khỏe xấu từ bỏ thời thơ ấu.• các tác phẩm điển hình: 59 mazurkas, 27 bài, 27 préludes, 21 nocturnes, đôi mươi waltz, 18 polonaises, 4 ballades, 3 sonatas piano.• phần đa thành tựu quan trọng: sáng tạo ra bale và tiến hành những thay đổi lớn mang đến sonata piano, waltz, cùng prélude.• Kết luận: một trong những nhà biên soạn nhạc piano mập ú vĩ đại nhất, những tác phẩm piano của ông thường đề cao về khía cạnh kỹ thuật, tắt hơi ở Paris vào thời điểm năm 1849 ở tuổi 39.