Unit 8 lớp 10: reading trang 29

     

Hướng dẫn soạn, giải bài xích tập giờ Anh lớp 10 Unit 8: Reading trang 29 chi tiết đầy đủ những phần giúp học viên làm bài bác tập tiếng Anh 10 thí điểm dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 10: reading trang 29


Tiếng Anh 10 Unit 8: Reading trang 29

Video giải tiếng Anh 10 Unit 8: New ways to learn: Reading

Digital English

1. (Trang 29 - giờ đồng hồ anh 10) Look at the pictures. What are the students doing? What vì chưng you think you are going to lớn read about?

(Nhìn vào bức hình. Những học sinh đang làm cho gì? Em suy nghĩ gì khi phát âm về nó?)

*
*

Hướng dẫn trả lời:

1. Students are using smartphones và tablets khổng lồ study English và do projects in the classroom.

2. I think we are going khổng lồ read about using electronic devices to study

Hướng dẫn dịch:

1. Những học viên đang sử dụng điện thoại thông minh và máy vi tính bảng đề học tiếng Anh với làm bài bác tập trong lớp.2. Tôi nghĩ về rằng công ty chúng tôi sẽ phát âm về việc áp dụng thiết bị năng lượng điện tử nhằm học

2. (Trang 29 - giờ anh 10) Match each of the words or phrases with its meaning.

(Nối mỗi từ hoặc các từ với chân thành và ý nghĩa của nó.)

*

Đáp án:

1 - c

2 - d

3 - a

4 - e

5 - f

6 – b

Hướng dẫn dịch:

1-c

Hướngdẫn - thông tin cụ thể về cách để làm hoặc sử dụng cái gì đó

2-d

Cóích - sinh sản ra tác dụng thành công

3-a

Sựnhân dạng các giọng nói - tài năng của một thiết bị hoặc công tác để hiểu giọng nói của người

4-e

cầmtay - dễ ợt mang theo cùng di chuyển

5-f

đa phương tiện đi lại - một thiết bị lưu trữ và phát music và hình ảnh

6-b

ứngdụng - một chương trình phẩn mềm được thiết kế theo phong cách để làm một việc đặc biệt

3. (Trang 29 - giờ đồng hồ anh 10) Quickly read the text. Choose the best title for it.

(Đọc nhanh bài bác đọc. Lựa chọn tựa đề tuyệt nhất mang lại nó.)

In the age of technology, you can take advantage of new applications which are very useful for learning English.

One way is khổng lồ download không tính phí digital lessons & put them in your truyền thông media player or other similar điện thoại devices. Then you can listen & study anywhere because these devices are portable.

Many devices offer apps which use voice recognition technology. This giải pháp công nghệ allows the use of speaking electronic dictionaries. You can see words on the screen and hear them spoken. Other devices may have word lists, exercises, tests and games.

There is also software that can help improve your pronunciation. You can choose to practise with different native English speakers. Some English learning software offers a choice of accents & genders of the speakers. This software can be used with different kinds of truyền thông players.

Many electronic sản phẩm điện thoại devices can work as recorders or cameras. They can be used lớn record real-life English speech, lessons, songs or English language films from television or the Internet. This is also an excellent way khổng lồ learn English because these recordings can be used again & again.

New technology opens new ways lớn learn. Choose a device that suits your learning style. This will make learning English easier, faster, more effective và more enjoyable.

Đáp án:

B. New Ways lớn Learn English(cách new để học tiếng Anh)

Hướng dẫn dịch:

Cách bắt đầu để học tập tiếng Anh

Trong thời đại công nghệ, bạn có thể tận dụng những ứng dụng mới nhưng rất có lợi để học tiếng Anh.

Một phương pháp để tải những bài học số miễn phí và đặt nó trong vận dụng đa phương tiện hoặc gần như thiết bị di động tương tự. Sau đó bạn cũng có thể lắng nghe với học ở bất kỳ đâu chính vì những thứ này có thể mang đi.

Nhiều thiết bị tất cả những ứng dụng mà sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói. Technology này gồm phép sử dụng từ điển năng lượng điện tử ngơi nghỉ dạng nói. Bạn cũng có thể thấy gần như chữ trên màn hình và nghe chúng được phát (nói) ra. Hầu hết thiết bị khác hoàn toàn có thể có những danh sách chữ, bài tập, bài bác kiểm tra với trò chơi.

Cũng có những ứng dụng mà có thể giúp cải thiện phát âm của bạn.Bạn rất có thể chọn thực hành thực tế với những người dân nói giờ Anh phiên bản địa khác nhau. Vài phần mềm học tiếng Anh bao gồm sự chắt lọc giọng với giới tính của tín đồ nói.Phần mượt này rất có thể được dùng với những các loại ứng dựng đa phương tiện khác nhau.

Nhiều thiết bị di động cầm tay điện tử có thể chuyển động như một trang bị ghi âm hoặc trang bị chụp hình. Chúng rất có thể được sử dụng đế ghi âm bài nói giờ Anh vào đời thực, bài bác học, bài bác hát hoặc phim tiếng Anh từ truyền hình hoặc Internet. Đây cũng là bí quyết hay nhằm học giờ đồng hồ Anh chính vì những bài bác ghi âm này rất có thể được sử dụng đi cần sử dụng lại.

Công nghệ mới lộ diện những biện pháp học mới. Chọn một thiết bị mà cân xứng với giải pháp học của bạn. Điều này sẽ tạo nên việc học tiếng Anh dễ dàng hơn, nhanh hơn, tác dụng hơn với vui hơn.

4. (Trang 29 - giờ anh 10) Read the text again. Answer the following questions.

(Đọc bài xích văn lần nữa. Trả lời những câu hỏi sau.)

*

Đáp án:

1. We can download them on smartphone devices & study anywhere.

Xem thêm: Cắt Mái Thưa Cho Mặt Tròn - Tóc Mái Thưa Hợp Với Khuôn Mặt Nào

2. We can see words on the screen and hear them spoken.

3. We can choose to lớn practice with native English speakers of different accents & general.

4. They can use them to record real-life English speeches, lessons, songs or English language films from television or the Internet.

5. Because it will make learning English easier, faster, more effective và more enjoyable.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta cũng có thể tải bọn chúng trên thiết bị di động cầm tay và học ở bất kể đâu.2. Bạn có thể nhìn thấy các từ trên màn hình hiển thị và nghe thấy chúng được nói.3. Chúng ta cũng có thể chọn luyện tập với những người dân nói giờ Anh bản ngữ với những giọng khác biệt và thông thường.4. Họ có thể sử dụng chúng để đánh dấu các bài xích phát biểu, bài xích học, bài xích hát hoặc phim giờ Anh trong đời từ thực truyền hình hoặc Internet.5. Bởi vì nó sẽ tạo nên việc học tập tiếng Anh thuận lợi hơn, cấp tốc hơn, tác dụng hơn cùng thú vị hơn.

5. (Trang 29 - giờ anh 10) Discuss in pairs / groups. (Thảo luận theo cặp/ nhóm.)

How can school students use personal electronic devices to lớn learn English?

Hướng dẫn trả lời:

I have an old mobile phone. I use it for communication only. Some of my classmates have more modern smartphones và laptops. So they use these devices lớn record materials, look up new words, download and store digital lessons và practice. The devices help them improve their pronunciation và vocabulary.

Hướng dẫn dịch:

Tôi tất cả một điện thoại thông minh di dộng đời cũ. Tôi dùng nó để trò chuyện thôi. Vài các bạn lớp tôi có smartphone thông minh và máy tính xách tay xách tay văn minh hơn. Do vậy họ áp dụng những thiết bị này nhằm ghi âm bài xích học, tra tự mới, download và lưu trữ bài học và thực hành. Hầu như thiết bị này giúp họ nâng cao phát âm và từ vựng.

Unit 8: Getting Started (trang 26, 27): Listen & read. Learning with personal electronic devices...

Unit 8: Language (trang 27, 28): Match each of the phrases on the left with its explanation on the right...

Unit 8: Grammar (trang 28): Read the following sentences from GETTING STARTED...

Unit 8: Speaking (trang 30): Look at some arguments in favour of using electronic devices in learning...

Unit 8: Listening (trang 31): Look at the pictures & read the caption below these pictures...

Unit 8: Writing (trang 32): Look at the pictures of people using electronic devices. Think about one advantage...

Unit 8: Communication và culture (trang 33): Read the following comments on personal electronic devices. Which sounds most reasonable...

Unit 8: Looking back (trang 34): Listen và repeat...

Xem thêm: Ngọn Cỏ Ven Đường Thôi Mà Làm Sao Với Được Mây, / Ngọn Cỏ Ven Đường Thôi Mà, Làm Sao Với Được Mây

Unit 8: Project (trang 35): Your class is going lớn hold a discussion on the topic Personal electronic devices in class...