Listening Unit 10 : Nature In Danger

     

Phần Listening hướng dẫn giải pháp làm bài xích nghe với chủ thể Nature in Danger (Thiên nhiên đã lâm nguy) - giữa những chủ đề rất đáng để quan vai trung phong trong lịch trình Tiếng Anh lớp 11. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng, cấu tạo cần lưu ý cũng như lưu ý giải bài bác tập phần Listening vào sách giáo khoa.


*

Before you listen(Trước khi chúng ta nghe)

Work in pairs.Name some national parks in Vietnam.

Bạn đang xem: Listening unit 10 : nature in danger

(Làm việc theo cặp. Nói tên một vài vườn nước nhà ở việt Nam.)

Cat ba National Park (Vườn nước nhà Cát Bà)Cat Tien National Park (Vườn nước nhà Cát Tiên)Cuc Phuong National Park (Vườn tổ quốc Cúc Phương)Bach Ma National Park (Vườn non sông Bạch Mã)

Listen and repeat.(Lắng nghe cùng nhắc lại)

scenic features: đặc thù phong cảnhdevastating: tàn phámaintenance: duy trì, bảo vệapproximately: xấp xỉ, khoảngvehicles: xe pháo cộcompletely: hoàn toàn, đầy đủ

While you listen(Trong khi chúng ta nghe)

Task 1.Listen khổng lồ the passage and decide if the following statements are true (T) or false (F).

Xem thêm: Mẫu Giấy Mời Họp Phụ Huynh Đầu Năm Học 2021, Mẫu Giấy Mời Họp Phụ Huynh

(Nghe đoạn văn và khẳng định xem những phát biểu sau là đúng (T) hoặc không đúng (F).)

TF
1. National parks protect & preserve the natural beauty of the land. (Vườn quốc gia đảm bảo an toàn và bảo tồn vẻ đẹp thoải mái và tự nhiên của đất.)
2. They usually contain a variety of scenic features. (Chúng luôn có không ít đặc điểm đa dạng mẫu mã về cảnh vật.)
3. All national parks are in danger of being destroyed. (Tất cả các vườn giang sơn đều có nguy cơ bị tàn phá.)
4. Large areas of national parks can be destroyed by fire. (Những quanh vùng rộng khủng của vườn quốc gia rất có thể bị hủy diệt bởi lửa.)
5. Visitors vì chưng not help lớn preserve & protect national parks. (Du khách không giúp gì để bảo đảm và bảo vệ các vườn quốc gia.)

Task 2.Listen again & answer the questions.(Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1.How many national parks are there in the United States? (Ở Mỹ gồm bao nhiêu sân vườn quốc gia?)=> There are 52 national parks in the United States. (Có 52 vườn đất nước ở Mỹ.)2.How many people visit national parks every year? (Mỗi năm bao gồm bao nhiêu tín đồ đến thăm sân vườn quốc gia?)=> Millions of people visit national parks every year. (Hàng triệu người đến thăm vườn non sông hàng năm.)3.Can you name some problems which national parks are facing currently? (Bạn có thể kể tên một số vấn đề mà các vườn giang sơn hiện trên đang nên đối mặt?)=> Rare animals are killed or hunted for fur. (Động vật quý và hiếm bị giết mổ hoặc bị săn bắt mang lông.)=> Trees are cut down for wood. (Cây bị đốn hạ để triển khai củi.)=> Forest fires. (Cháy rừng.)=> Pollution from visitors" vehicles. (Ô nhiễm từ phương tiện đi lại của du khách.)4.What should be done to protect them? (Nên làm cái gi để bảo đảm an toàn chúng?)=> Rare animals and trees should be protected by laws. (Động vật quý hiếm và cây xanh nên được bảo vệ bằng những bộ luật.)=> Fires caused by careless people should be limited. (Hỏa hoạn gây ra bởi những người vô ý đề nghị được hạn chế.)=> Pollution from their vehicles should be decreased. (Ô lây nhiễm từ xe cộ cộ yêu cầu được sút thiểu.)=> Money should be raised for the national parks" staff. (Nên tăng lương cho nhân viên trong vườn quốc gia.)

After you listen(Sau khi chúng ta nghe)

Work in groups.Summarize the passage, using the information in Tasks 1 and 2. (Làm việc nhóm. Bắt tắt đoạn văn, sử dụng thông tin trong bài tập 1 cùng 2.)

Gợi ý:

The aims of national parks are to protect & preserve the natural beauty of land. They contain a variety of scenic features. There are 52 national parks in the USA & millions of people visit them every year. Many national parks are in danger of being destroyed. If their problems are not solved, they will be destroyed completely.

Xem thêm: Cúng Rước Ông Táo Lúc Mấy Giờ Nào Tốt? Rước Ông Táo Về Nhà Tết 2022

Dịch:

Mục đích của những vườn non sông là bảo đảm an toàn và bảo đảm vẻ đẹp thoải mái và tự nhiên của vùng đất. Chúng có rất nhiều các đặc điểm đa dạng mẫu mã về cảnh vật. Có 52 vườn non sông ở Mỹ cùng hàng triệu con người đến thăm sản phẩm năm. Các vườn tổ quốc đang có nguy cơ tiềm ẩn bị tàn phá. Nếu sự việc này không được giải quyết, bọn chúng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.