Giải Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 11

  -  

+) Bình phương của một tổng: (left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

Lời giải chi tiết:

(x^2 + 2x + 1 )

(= x^2 + 2.x.1 + 1^2 = left( x + 1 ight)^2)
Bạn đang xem: Giải bài 16 sgk toán 8 tập 1 trang 11

LG b

(9x^2 + y^2 + 6xy);

Phương pháp giải:

Áp dụng:

+) Bình phương của một tổng: (left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

Lời giải chi tiết:

(9x^2 + y^2 + 6xy )

(= 9x^2 + 6xy + y^2 )(= left( 3x ight)^2 + 2.3x.y + y^2 = left( 3x + y ight)^2)


LG c

(25a^2 + 4b^2-20ab);

Phương pháp giải:

Áp dụng:

+) Bình phương của một hiệu: (left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải bỏ ra tiết:

(25a^2 + 4b^2-20ab )

(= 25a^2-20ab + 4b^2 )

(= left( 5a ight)^2-2.5a.2b m + left( 2b ight)^2)

(= left( 5a-2b ight)^2)

Hoặc 

(25a^2 + 4b^2-20ab )

(= 4b^2-20ab + 25a^2)

(= left( 2b ight)^2-2.2b.5a + left( 5a ight)^2)

(= left( 2b-5a ight)^2)


LG d

(x^2-x+dfrac14).

Phương pháp giải:

Áp dụng:

+) Bình phương của một hiệu: (left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải chi tiết:

(x^2 - x + dfrac14 )

(= x^2 - 2.x.dfrac12 + left( dfrac12 ight)^2 )

( = left( x - dfrac12 ight)^2)

Hoặc 

(x^2 - x + dfrac14 = dfrac14 - x + x^2 )

( = left( dfrac12 ight)^2 - 2.dfrac12.x + x^2 )(= left( dfrac12 - x ight)^2)

tandk.com.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ


Xem thêm: Những Bài Tả Người Thân Đang Làm Việc Lớp 5 Hay Nhất (Dàn Ý, Top 45 Bài Tả Người Thân Đang Làm Việc

Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp tandk.com.vn


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng tandk.com.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Thuyết Minh Về Cây Bút Máy Lớp 8, Thuyết Minh Về Cây Bút Máy Hoặc Bút Bi

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép tandk.com.vn gửi các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.