Giải bài 4.1 sbt vật lý 9

     

Hai năng lượng điện trở R1 và R2 và ampe kế được mắc thông liền với nhau vào hai điểm A và B.

Bạn đang xem: Giải bài 4.1 sbt vật lý 9

a) Vẽ sơ đồ dùng mạch điện trên

b) đến R1= 5Ω, R2= 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện gắng của đoạn mạch AB theo nhị cách.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 10 Ω;

I2 = 0,2 A; UAB = ?

Lời giải:

a) Sơ đồ vật mạch năng lượng điện như hình dưới:

*

b) Tính hiệu điện cầm cố theo nhì cách:

Cách 1: do R1 và R2 ghép nối liền nên I1 = I2 = I = 0,2A, UAB = U1 + U2

→ U1 = I.R1 = 1V; U2 = I. R2 = 1V;

→ UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V

Cách 2:

Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

Hiệu điện vắt của đoạn mạch AB: UAB = I.Rtd = 0,2.15 = 3V

Đáp số: b) UAB = 3V

Câu 2 trang 9 SBT thứ Lí 9

Một năng lượng điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện nắm 12V

a) Tính cường độ chiếc điện chạy qua năng lượng điện trở đó

b) mong muốn kiểm tra hiệu quả tính trên, ta có thể dùng ampe kế nhằm đo. ý muốn ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ mẫu điện sẽ tính được nên có điều kiện gì so với ampe kế? do sao?

Tóm tắt:

R = 10Ω; U = 12V

a) I = ?

b) Điều kiện của ampe kế để I ko đổi? Giải thích

Lời giải:

a. Cường độ mẫu điện chạy qua năng lượng điện trở là: I = U/R = 12/10 = 1,2A.

b. Gọi Ra là năng lượng điện trở của ampe kế. Khi ấy cường độ cái điện chạy qua năng lượng điện trở được xem bằng công thức sau: 

*

Muốn ampe kế chỉ giá chuẩn trị cường độ dòng điện sẽ tính được (tức là cường độ dòng điện chạy qua năng lượng điện trở không rứa đổi) thì ampe kế phải tất cả điện trở rất nhỏ dại so với năng lượng điện trở của đoạn mạch, khi ấy điện trở của ampe kế không tác động đến điện trở của đoạn mạch. Dòng điện chạy qua ampe kế đó là cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch đang xét.

Câu 3 trang 9 SBT thứ Lí 9

Cho mạch điện gồm sơ trang bị như hình 4.1 SBT, trong những số ấy điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu điện cụ giữa nhì đầu đoạn mạch AB bằng 12V.

*

a) Tính số chỉ của vôn kế cùng ampe kế.

b) chỉ cách hai điện trở bên trên đây, nêu hai cách làm tăng tốc độ dòng điện trong mạch lên vội vàng 3 lần (Có thể chuyển đổi UAB).

Tóm tắt:

R1 = 10 Ω; R2 = 20 Ω; UAB = 12 V

a) Số chỉ Vôn kế và Ampe kế?

b) Nêu 2 cách để làm mang đến I´ = 3I

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của mạch là : Rtđ= R1+ R2 = 10 + trăng tròn = 30 Ω

Cường độ chiếc điện qua mạch là: 

*

Hiệu điện thay giữa nhị đầu năng lượng điện trở R1: U1 = I.R1 = 0,4.10 = 4V

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A.

b) Ta có: 

*

 Do đó để I tăng thêm gấp 3 lần thì ta triển khai 2 biện pháp sau:

Cách 1: không thay đổi hai năng lượng điện trở mắc tiếp nối nhưng tăng hiệu điện cầm cố của đoạn mạch lên vội 3 lần: U’AB = 3 UAB = 3.12 = 36V

*

Cách 2: giảm điện trở tương đương của toàn mạch đi 3 lần bằng cách chỉ mắc năng lượng điện trở R1 =10Ω ngơi nghỉ trong mạch, giữ hiệu điện nắm như ban đầu.

Khi đó R’tđ = R1 = 10 Ω

*

Đáp số: a) IA = 0,4 A; UV = 4V

Câu 4 trang 9 SBT thiết bị Lí 9

Cho mạch điện tất cả sơ đồ dùng như hình 4.2 SBT, trong đó có năng lượng điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω Vôn kế chỉ 3V

*

a) Tính số chỉ của ampe kế.

b) Tính hiệu điện cố gắng giữa hai đầu AB của đoạn mạch.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 15 Ω; UV = 3 V

a) Số chỉ Ampe kế IA?

b) UAB= ?

Lời giải:

a. Bởi R1 và R2 ghép thông suốt nên I1 = I2 = I = IA

Số chỉ của ampe kế là:

*

b. Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtđ= R1+ R2 = 5 + 15 = 20 Ω

Hiệu điện nuốm giữa nhì đầu AB của đoạn mạch là:

UAB = I.Rtđ = 0,2.20 = 4V.

Đáp số: a) IA = 0,2 A; UAB = 4V

Câu 5 trang 10 SBT vật dụng Lí 9

Ba điện trở có những giá trị là 10 Ω, 20 Ω, 30 Ω. Có thể mắc năng lượng điện trở này như thê nào vào mạch tất cả hiệu điện nạm 12V đế chiếc điện vào mạch có cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ những cách mắc đó.

Tóm tắt:

R1 = 10Ω; R2 = 20Ω; R3 = 30Ω

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: bí quyết mắc?

Lời giải:

Điện trở của đoạn mạch bao gồm hiệu điện vậy U = 12 V và cường độ cái điện I = 0,4 A là: 

*

Có hai phương pháp mắc những điện trở đó vào mạch:

+ Cách đầu tiên là chỉ mắc điện trở R3 = 30 Ω trong đoạn mạch;

*

+ bí quyết thứ nhị là mắc hai điện trở R1 = 10 Ω và R2 = 20 Ω nối liền nhau trong khúc mạch.

*

Câu 6 trang 10 SBT thứ Lí 9

Cho hai điện trở R1 = 20Ω chịu được loại điện bao gồm cường độ buổi tối đa là 2A cùng R2 = 40Ω chịu được loại điện tất cả cường độ tối đa 1,5A. Hiệu điện thế về tối đa rất có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch tất cả R1 nối tiếp R2 là:

A. 210V

B. 120V

C. 90V

D. 100V

Tóm tắt:

R1 = 20Ω; I1max = 2A; R2 = 40Ω; I2max = 1,5A

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: Umax?

Lời giải:

Chọn câu C.

Khi R1,R2 mắc nối liền thì mẫu điện chạy qua hai điện trở bao gồm cùng cường độ.

Do kia đoạn mạch này chỉ chịu được cường độ cái điện buổi tối đa là:

Imax = I2max = 1,5A.

Xem thêm: Giá Máy Trợ Thính Giá Bao Nhiêu Tiền, Mua Ở Đâu? Giá Máy Trợ Thính Ở Đâu Rẻ Nhất Tháng 04/2022

Điện trở tương tự của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = đôi mươi + 40 = 60Ω

Vậy hiệu điện vậy tôi nhiều là: Umax = Imax . R = 1,5.60 = 90V.

Câu 7 trang 10 SBT đồ gia dụng Lí 9

Ba điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc thông suốt nhau vào hiệu điện cố kỉnh 12V

a) Tính điện trở trương đương của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện nắm giữa hai đầu mỗi điện trở

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15 Ω; U = 12 V

a) Rtđ= ?;

b) U1= ?; U2= ?; U3 = ?

Lời giải:

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

b. Vì tía điện trở ghép nối liền nên I1= I2= I3 = I = U/R = 12/30 = 0,4A.

→ Hiệu điện cố giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở là:

U1 = I.R1 = 0,4.5 = 2V

U2 = I.R2 = 0,4.10 = 4V

U3 = I.R3 = 15.0,4 = 6V.

Đáp số: a) Rtđ = 30Ω; b) U1 = 2V, U2 = 4V, U3 = 6V

Câu 8 trang 10 SBT vật Lí 9

Đặt hiệu điện chũm U = 12V vào nhì đầu đoạn mạch có điện trở R1 = 40Ω với R2 = 80Ω mắc nối tiếp. Hỏi cường độ mẫu điện chạy qua mạch này là bao nhiêu?

A. 0,1A

B. 0,15A

C. 0,45A

D. 0,3A

Tóm tắt:

R1 = 40Ω; R2 = 80Ω; U = 12 V; I = ?

Lời giải:

Chọn A. 0,1A.

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Rtd = R1 + R2 = 40 + 80 = 120 Ω

Cường độ chiếc điện chạy qua mạch này là:

*

Câu 9 trang 10 SBT đồ Lí 9

Một đoạn mạch có hai năng lượng điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc nối tiếp với nhau. Cho mẫu điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện nạm giữa hai đầu năng lượng điện trở R1 là 3V. Hỏi hiệu điện thay giữa nhị đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 1,5V

B. 3V

C. 4,5V

D. 7,5V

Tóm tắt:

R2 = 1,5R1; U1 = 3 V; U = ?

Lời giải:

Chọn D. 7,5V

Vì hai điện trở mắc tiếp liền với nhau cần ta có:

*

⇒ U2 = 1,5 U1 = 1,5 × 3 = 4,5V

Hiệu điện chũm giữa nhì đầu đoạn mạch là: U = U1 + U2 = 3 + 4,5 = 7,5V.

Câu 10 trang 10 SBT thứ Lí 9 

Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng so với đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối tiếp?

A. Cường độ loại điện là tương đồng tại đa số vị trí của đoạn mạch.

B. Hiệu điện núm giữa hai đầu đoạn mạch bởi tổng các hiệu điện nuốm giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong khúc mạch

C. Hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu đoạn mạch bởi hiệu điện nạm giữa hai đầu mỗi điện trở mắc vào mạch

D. Hiệu điện cụ giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong mạch tỉ trọng thuận với năng lượng điện trở đó

Lời giải:

Chọn C. Hiệu điện vắt giữa nhị đầu đoạn mạch bởi hiệu điện thế giữa nhì đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch vị trong đoạn mạch gồm những điện trở mắc thông suốt thì hiệu điện cố gắng giữa nhì đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện cụ giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong khúc mạch

Câu 11 trang 11 SBT vật Lí 9

Đoạn mạch gồm các điện trở mắc tiếp nối là đoạn mạch không có điểm sáng nào dưới đây?

A. Đoạn mạch bao hàm điểm nối chung của khá nhiều điện trở

B. Đoạn mạch bao hàm điểm nối phổ biến của hai năng lượng điện trở

C. Chiếc điện chạy qua các điện trở của đoạn mạch tất cả cùng cường độ

D. Đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp tục với nhau và không có mạch rẽ.

Lời giải:

Chọn A. Đoạn mạch có những điểm nối chung của đa số điện trở.

Vì đoạn mạch gồm những điện trở mắc thông liền là đoạn mạch bao gồm điểm nối chỉ của hai năng lượng điện trở. Nếu tất cả điểm nối chung của khá nhiều điện trở thì sẽ có tương đối nhiều nhành rẻ, không tương xứng với đoạn mạch nối tiếp.

Câu 12 trang 11 SBT thiết bị Lí 9 

Đặt một hiệu điện nuốm UAB vào hai đầu đoạn mạch bao gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện gắng giữa nhì đầu mỗi điện trở khớp ứng là U1, U2. Hệ thức như thế nào sau đấy là không đúng?

A. RAB= R1+ R2

B. IAB= I1= I2

C. U1/U2= R2/R1

D. UAB= U1+ U2

Lời giải:

Chọn C vị hiệu điện núm giữa nhị đầu mỗi điện trở tỉ lệ thành phần thuận với điện trở đó: U1/U2 = R1/R2

Câu 13 trang 11 SBT thứ Lí 9 

*

Đặt một hiệu điện nỗ lực U vào hai đầu một quãng mạch bao gồm sơ vật như bên trên hình 4.3, trong số đó các điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K đóng to hơn hay nhỏ tuổi hơn từng nào lần đối với khi công tắc nguồn K mở?

A, bé dại hơn 2 lần

B. Lớn hơn 2 lần

C. Nhỏ dại hơn 3 lần

D. To hơn 3 lần

Lời giải:

Chọn D. Lớn hơn ba lần.

Khi công tắc K mở mạch có R1 nt R2 nt ampe kế phải điện trở tương đương của mạch là R = R1 + R2 = 9 cần số chỉ của ampe kế là:

*

Khi công tắc K đóng thì R2 bị đấu tắt, mạch chỉ từ (R1 nt Ampe kế) buộc phải điện trở tương đương của mạch là R = R1 = 3 bắt buộc số chỉ của ampe kế là: I2 = U/R1 = U/3

Ta có: 

*

nên số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K đóng lớn hơn 3 lần so với khi công tắc K mở.

Câu 14 trang 11 SBT vật Lí 9 

Đặt một hiệu điện nắm U = 6V vào hai đầu đoạn mạch gồm bố điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω, R3 = 7Ω mắc nối tiếp.

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở của đoạn mạch bên trên đây

b) trong các ba điện trở đang cho, hiệu điện vậy giữa hai dầu điện trở nào là khủng nhất? vì chưng sao? Tính trị số của hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 này

Tóm tắt:

R1 = 3Ω; R2 = 5Ω; R3 = 7 Ω; U = 6 V

a) I1= ?; I2= ?; I3 = ?b) Umax= ?

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của mạch là: Rtđ= R1+ R2 + R3 = 3 + 5 + 7 = 15Ω

⇒ Do cha điện trở mắc tiếp nối nên cường độ chiếc điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở là như nhau: I = I1 = I2 = U/Rtđ = 6/15 = 0,4A.

b) Hiệu điện thế lớn số 1 là U3= I.R3= 0,4 × 7 = 2,8V vì chưng I ko đổi yêu cầu nếu R phệ ⇒ U lớn.

Đáp số: a) I1 = I2 = I3 = I = 0,4A

b) Umax= U3= 2,8 V

Câu 15 trang 12 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Đặt một hiệu điện rứa U vào nhị đầu đoạn mạch gồm sơ thiết bị như trên hình 4.4 trong số ấy điện trở R1 = 4Ω , R2 = 5Ω.

*

a) cho biết số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở cùng khi K đóng góp hơn nhát nhau 3 lần. Tính năng lượng điện trở R3

b) cho thấy U = 5,4V. Số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở là bao nhiêu?

Tóm tắt:

R1 = 4Ω; R2 = 5Ω; U = 6 V

a) R3= ?Ωb) U = 5,4 V; Im= ?

Lời giải:

a) khi K mở: mạch có R1, R2và R3 ghép thông suốt nhau

→ Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + R3 = 9 + R3

Cường độ dòng điện qua 3 điện trở là như nhau nên số chỉ của ampe từ bây giờ là:

*

Khi K đóng, điện trở R3 bị nối tắt cần mạch chỉ với hai năng lượng điện trở R1, R2 ghép nối tiếp.

Xem thêm: Lịch Sử & Ý Nghĩa Ngày 22 Tháng 12 Là Ngày Gì ? Ý Nghĩa Lịch Sử Của Ngày 22/12

→ Điện trở tương tự của đoạn mạch lúc K đóng là:

Rtđđ = R1 + R2 = 4 + 5 = 9 Ω

Số chỉ của ampe bây giờ là:

*

Từ (1) và (2) ta thấy Iđ > Im, buộc phải theo đề bài ta có: Iđ = 3Im (3)

Từ (1), (2) cùng (3) ta có:

*

b) U = 5,4 V và khi K mở:

Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + 18 = 27Ω

Số chỉ của ampe bây giờ là:

*

Đáp số: a) R3 = 18Ω; b) Im = 0,2 A

Câu 16 trang 12 SBT thiết bị Lí 9 

Đặt một hiệu điện thay U vào nhị đầu một đoạn mạch tất cả sơ đồ dùng như trên hình 4.5. Khi đóng công tắc nguồn K vào vị trí 1 thì ampe kế gồm số chỉ I1 = I, lúc chuyển công tắc nguồn này sang địa điểm số 2 thì ampe kế tất cả số chỉ nên I2 = I/3, còn khi chuyển K sang địa điểm 3 thì ampe kế gồm số chỉ I3 = I/8. Cho thấy thêm R1 = 3Ω, hãy tính R2 và R3.

*

Tóm tắt:

I1 = I; I2 = I/3; I3 = I/8 ; R1 = 3Ω; R2 = ?; R3 = ?

Lời giải:

Khi K ở đoạn 1: mạch năng lượng điện chỉ bao gồm R1 nối tiếp với ampe kế. Do thế số chỉ của ampe kế khi này là: 

*
(1)

Khi K ở trong phần số 2: mạch điện bao gồm R2 nối tiếp R1 và tiếp liền với ampe kế. Vì thế số chỉ của ampe kế khi này là: 

*
(2)

Khi K tại phần số 3: mạch điện có 3 năng lượng điện trở R1, R2, R3 ghép tiếp liền và nối tiếp với ampe kế. Vì vậy số chỉ của ampe kế kho đó là: