GIẢI BÀI TẬP HÓA 11 BÀI 4

     

gợi ý Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang đôi mươi SGK Hóa 11: bội nghịch ứng hội đàm của ion vào dung dịch các chất điện li.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 4

Bài 1. Điều khiếu nại để xẩy ra phản ứng hội đàm ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li là gì? Lấy những thí dụ minh họa.

Hướng dẫn: Phản ứng đàm phán ion vào dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong số điều kiện sau:

Tao thành chất kết tủa

Ví dụ: AgNO3 + NaCl → AgCl↓+ NaNO3

Tạo thành chất điện li yếu

Ví dụ: CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

Tạo thành chất khí

Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + CO2↑ + H2O

Bài 2: Tại sao những phản ứng giữa hỗn hợp axit và hiđroxit gồm tính bazơ với phản ứng thân muối cacbonat và dung dịch axit rất đơn giản xảy ra?

Hướng dẫn: Phản ứng giữa hỗn hợp axit với hiđroxit tất cả tính bazơ rất đơn giản xảy ra vì bao gồm sự chế tác thành chất điện li khôn xiết yếu là H2O Ví dụ: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

Phản ứng thân muối cacbonat với dung dịch axit dễ xảy ra vì gồm sự tạo thành thành hóa học khí là CO2

Ví dụ: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑+ H2O


Quảng cáo


Bài 3. Lấy một vài thí dụ chứng tỏ rằng: thực chất của bội nghịch ứng vào dung dịch những chất điện li là phản nghịch ứng giữa những ion.

Xem thêm: Định Nghĩa Dòng Điện Fuco Là Gì ? Tác Hại Và Lợi Ích Của Dòng Điện Fuco

Hướng dẫn bài 3: Bản hóa học của phản bội ứng vào dung dịch các chất năng lượng điện li là bội nghịch ứng giữa các ion. Thật vậy:

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

Bản hóa học Ag+ + Cl‑ → AgCl ↓

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓+ 2NaCl

Bản chất: Mg2+ + 2OH– → Mg(OH)2 ↓

Bài 4. Phương trình ion rút gọn của phản ứng mang lại biết:A. Phần đa ion làm sao tồn trên trong dung dịchB. Nồng độ hồ hết ion nào trong dung dịch lớn nhấtC. Thực chất của bội nghịch ứng vào dung dịch các chất điện liD. Không tồn trên phân tử trong dung dịch những chất điện li

Đáp án:Phương trình ion rút gọn gàng của làm phản ứng đến biết bản chất của làm phản ứng vào dung dịch những chất điện li.


Quảng cáo


Bài 5 Hóa 11 trang đôi mươi SGK: Viết các phương trình phân tử với ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xẩy ra trong hỗn hợp giữa các cặp chất sau:a) Fe2(SO4)3 + NaOHb) NH4Cl + AgNO3c) NaF + HCld) MgCl2 + KNO3e) FeS (r) + HClg) HClO + KOH

Giải bài 5:

*

tandk.com.vn - website chăm về đề thi, bình chọn và giải bài xích tập từ bỏ lớp 1 đi học 12. Trang web với sản phẩm triệu lượt truy cập mỗi tháng, với đối tượng người tiêu dùng là học tập sinh, giáo viên và bố mẹ trên cả nước.

Xem thêm: Cách Làm Mục Lục Tự Đông Trong Word 2016, Cách Làm Mục Lục Trong Word 2016


XEM THEO LỚP
Giải bài tập SGK new 2,6
Edit with Live CSS
Save
Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.