Giải bài tập hóa 12 bài 1

     

A. Cầm tắt kỹ năng Este

– có mang : Khi cầm cố nhóm OH ở đội cacboxyl của axit cacbohidric bằng nhóm OR thì được este. Bí quyết chung của este là RCOOR’.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 12 bài 1

– tên thường gọi : tên gốc R’ + tên cội axit RCOO.

– tính chất hóa học : phản bội ứng thủy phân.

+ Trong môi trường axit :

RCOOR’ + H2O  RCOOH + R’OH.

+ Trong môi trường bazơ : phản bội ứng xà chống hóa.

RCOOR’ +NaOH →t0 RCOONa + R’OH.

– Điều chế bằng phản ứng este hóa.

– Ứng dụng : được dùng làm dung môi để tách, chiết, chế tạo chất dẻo, làm cho hương liệu trong công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm…

B. Giải bài tập Este Hóa 12 trang 7

Bài 1. Những phạt biểu tiếp sau đây đúng hay sai ?

a) Este là thành phầm của bội phản ứng giữa axit cùng ancol.

b) Este là hợp hóa học hữu cơ vào phân tử bao gồm nhóm COO– .

c) Este no, đối kháng chức, mạch hở bao gồm công thức phân tử CnH2nO2, cùng với n ≥ 2.

d) Hợp hóa học CH3COOC2H5 thuộc một số loại este.

e) Săn phẩm của phản ứng giữa axit với ancol là este.

*

a) S B) S vì chưng phân tử este không tồn tại anion COO– 


Quảng cáo


c) Đ d) Đ e) S

Bài 2. Ứng với cách làm phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5.

Đáp án C.

Xem thêm: Cần Tây Và Hàng Loạt Tác Dụng Của Cần Tây Với Phụ Nữ, 15 Lợi Ích Tuyệt Vời Với Sức Khỏe

CH3 – CH2 – COO – CH3

CH2 – COO – CH2 – CH3

HCOO – CH2 – CH2 – CH3

Bài 3 trang 7 Hóa 12: Chất X tất cả công thức phân tử C4H8O2. Lúc X tác dụng với hỗn hợp NaOH sinh ta chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu trúc của X là :

A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5. D. HCOOC­3H5.

Đáp án C.


Quảng cáo


Bài 4. Thủy phân este bao gồm công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được tất cả hổn hợp hai chất hữu cơ Y với Z trong những số ấy Z bao gồm tỉ khối hơi so với H2 là 23. Thương hiệu của X là

A. Etyl axetat. B. Metyl axetat.

C. Metyl propionate D. Propyl fomat.

Đáp án A.

*

Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23 =>MZ = 46g/mol.

Z là C2H5OH vậy Y là CH3COONa. Tên thường gọi của Y là etyl axetat.

Bài 5. Phản ứng thủy phân của este trong môi trường thiên nhiên axit với bazơ không giống nhau ở điểm làm sao ?

Trả lời: Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit : tạo thành axit, ancol, và phản ứng thuận nghịch.

Trong môi trường bazơ : tạo ra muối của axit, ancol và là phản bội ứng không thuận nghịch.

Bài 6 trang 7 Hóa 12 : Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X đối chọi chức thu được 6,72 lít khí CO2 (dktc) với 5,4g nước.

a) xác minh công thức phân tử của X.

Xem thêm: 11 Cách Làm Bình Hoa Bằng Chai Nhựa, Cách Làm Lẵng Hoa Bằng Chai Nhựa Cực Xinh

b) Đun 7,4g X trong dung dịch NaOH vừa đủ cho đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được 3,2g ancol Y với một lượng muối bột Z. Viết công thức kết cấu của X và tính trọng lượng của Z.