Giải Bài Tập Sinh Học 10 Bài 6

  -  

Tài liệu lý giải giải bài bác tậpSBT Sinh học tập 10 bài bác 6: Axit nuclêic được tandk.com.vn biên soạn và tổng hợp đầy đủ với các phương pháp giải chi tiết, lời giải dễ hiểu giúp các em củng cố kiến thức và rèn luyện năng lực làm bài tập. Mời các em thuộc theo dõi.

Bạn đang xem: Giải bài tập sinh học 10 bài 6


1. Giải bài xích 15 trang 30 SBT Sinh học tập 10

2. Giải bài bác 18 trang 32 SBT Sinh học 10

3. Giải bài xích 9 trang 33 SBT Sinh học tập 10

4. Giải bài xích 22 trang 35 SBT Sinh học 10

5. Giải bài bác 23 trang 35 SBT Sinh học 10

6. Giải bài bác 24 trang 35 SBT Sinh học tập 10

7. Giải bài 25 trang 35 SBT Sinh học tập 10

8. Giải bài bác 26 trang 35 SBT Sinh học 10

9. Giải bài 27 trang 35 SBT Sinh học tập 10

10. Giải bài 28 trang 35 SBT Sinh học tập 10

11. Giải bài 26 trang 41 SBT Sinh học tập 10

12. Giải bài bác 35 trang 42 SBT Sinh học 10

13. Giải bài 37 trang 43 SBT Sinh học tập 10

14. Giải bài xích 38 trang 43 SBT Sinh học tập 10

15. Giải bài bác 40 trang 43 SBT Sinh học tập 10

16. Giải bài xích 41 trang 44 SBT Sinh học 10

17. Giải bài bác 42 trang 44 SBT Sinh học 10

18. Giải bài xích 43 trang 44 SBT Sinh học tập 10

19. Giải bài bác 44 trang 44 SBT Sinh học 10


*


1. Giải bài xích 15 trang 30 SBT Sinh học tập 10


Mô tả mẫu vẽ sau, chứng thực thành phần cấu trúc, những mối liên kết giữa các thành phần và ý nghĩa của những mối liên kết đó.

*

Phương pháp giải

- Xem cấu trúc phân tử ADN, những liên kết trong phân tử ADN.

Hướng dẫn giải

- hình mẫu vẽ mô tả cấu trúc các nhiều loại nuclêôtit của ADN tất cả 4 loại A, T, G, X.

- những nuclêôtit đều tất cả 3 thành phần: Đường C5H10O4, axit phôtphoric (H3PO4), bazơ nitơ (có 4 các loại A, T, G, X).

- Bazơ link với mặt đường pentôzơ bằng liên kết glicôzit. Axit phôtphoric liên kết với con đường pentôzơ bằng link este.

→ Đây là các mối liên kết bền vững đảm bảo cấu trúc bền bỉ của từng đối kháng phân nuclêôtit, là đại lý cho sự bền vững của ADN.


2. Giải bài 18 trang 32 SBT Sinh học tập 10


Một đoạnADNcó 2400 nuclêôtit, trong số đó có 900 ađênin.

a)Xác định chiều nhiều năm của đoạnADN.

b)Số nuclêôtit từng loại củaADNlà bao nhiêu?

c) xác minh số links hiđrô vào đoạnADNđó

Phương pháp giải

- phụ thuộc công thức: (L = fracN2x0.34) (nm)

- Số liên kết hidro:(H = 2A +3G)

Hướng dẫn giải

a)Chiều nhiều năm của đoạnADNlà:(L = frac24002x0.34 = 408nm)

b)Số nuclêôtit từng loại của đoạnADN:

A= T = 900 nuclêôtit

G= X = (2400 : 2) - 900 = 300 nuclêôtit

c)Số liên kết hiđrô trong đoạnADNđó là

(900 X 2) + (300 X 3) = 2700 liên kết hiđrô


3. Giải bài xích 9 trang 33 SBT Sinh học 10


Hãy chỉ ra mọi điểm trong cấu tạo của ARN tương xứng với chức năng?

Phương pháp giải

-mARN mang tin tức làm khuôn cho quá trình tổng thích hợp prôteein.

-tARN tải aa.

- rARN phân phối ribôxôm.

Hướng dẫn giải

- ARN tất cả 3 một số loại chính: mARN (ARN thông tin), tARN (ARN vận chuyển), cùng rARN. Mỗi loại có một chức năng riêng thế nên có cấu trúc khác nhau. Rứa thể:

+ mARN có kết cấu mạch đơn thẳng vai trò để làm khuôn cho quy trình tổng hợp Prôtêin (chuỗi p.p)

+ tARN có cách bộ cha đối mã (anticodon) có vai trò lắp kết những a.a nội bào vào mARN (hay nói một cách khác là sắp xếp chúng).

+ rARN tất cả vai trò tạo thành riboxom. Mà lại riboxom mãi sau dạng 2 đái phần biệt lập chỉ lúc tổng thích hợp prôtêin chúng mới được gắn thêm với nhau.


4. Giải bài bác 22 trang 35 SBT Sinh học tập 10


- biểu lộ thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và link giữa những nuclêôtit.

Phương pháp giải

- Nuclêôtit tất cả 3 phần: Đường pentôzơ,nhóm phôtphat và bazơ nitơ (A, T, G, X).

- link cộng hóa trị, links hiđrô

Hướng dẫn giải

- mỗi nuclêôtit lại có kết cấu gồm 3 nhân tố là con đường pentôzơ (đường 5 cacbon), team phôtphat với bazơ nitơ. Có 4 nhiều loại nuclêôtit là A, T, G, X. Những loại nuclêôtit chỉ biệt lập nhau về bazơ nitơ nên bạn ta hotline tên của những nuclêôtit theo tên của các bazơ nitơ (A = Ađênin, T = Timin, G = Guanin, X = Xitôzin).

- Giữa các nuclêôtit link với nhau bằng links cộng hóa trị chế tác thành chuỗi polinuclêôtit. Giữa 2 chuỗi polinuclêôtit, những nuclêôtit link với nhau bởi link hiđrô.


5. Giải bài 23 trang 35 SBT Sinh học tập 10


Trình bày cấu tạo phân tử ADN theo quy mô của Oatxon – Crick.

Phương pháp giải

- Xem mô hình cấu tạo phân tử ADN củaOatxon – Crick.

Hướng dẫn giải

- ADN có kết cấu xoắn kép bao gồm hai chuỗi polinuclêôtit tuy nhiên song trái hướng nhau và xoắn đều quanh một trục tưởng tượng tượng từ bỏ trái lịch sự phải

- cấu trúc này giống như một mẫu thang dây xoắn trong đó hai dây thang là những phân tử đường và gốc phốt vạc xếp đan xen nhau, còn mỗi cầu thang là cặp bazo nito liên kết với nhau.

- các bazơ nitơ của nhì chuỗi pôlinuclêôtit liên kết với nhau bằng links hiđrô theo lý lẽ bổ sung: 1 bazơ nitơ mập liên kết với cùng một bazơ nitơ bé.

+ A liên kết T bằng 2 liên kết H.

+ G liên kết X bằng 3 liên kết H.


6. Giải bài xích 24 trang 35 SBT Sinh học 10


Phân biệt các loại link trong phân tử ADN

Phương pháp giải

- vào phân tử ADN tất cả hai loại liên kết:

+Liên kết photphodieste.

+Liên kết hiđrô.

Hướng dẫn giải

- liên kết photphodieste là links giữa những nuclêôtit trong cùng một chuỗi nuclêôtit

- links hidrô là liên kết giữa 2 nuclêôtit trên 2 mạch cùng với nhau, trong những số ấy A liên kết với T = 2H, G- X = 3H.


7. Giải bài xích 25 trang 35 SBT Sinh học tập 10


Một đoạn ADN gồm 2400 nucleotit, tất cả hiệu của A với nhiều loại nucleotit khác là 30% số nucleotit của gen.a) khẳng định số nucleotit từng các loại của ADN.b) khẳng định số liên kết hidro có trong đoạn mạch đó.

Phương pháp giải

- dựa vào công thức:(left{ eginarray*20l A ext + ext G ext = ext 50\% N \ H ext = ext 2A ext + ext 3G endarray ight.)

Hướng dẫn giải

a) Ta có:

(egingathered left{ egingathered A ext + ext G ext = ext 50\% hfill \ A ext - ext G ext = ext 30\% hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered A ext = ext T ext = ext 40\% hfill \ G ext = ext X ext = ext 10\% hfill \ endgathered ight. hfill \ o left{ egingathered A ext = ext T ext = ext 960; hfill \ G ext = ext X ext = ext 240 hfill \ endgathered ight. hfill \ endgathered )

b) Ta có:(H =2A+3G = 2×960+3×240 =2640 LK)


8. Giải bài bác 26 trang 35 SBT Sinh học tập 10


Gen B bao gồm 3000 nucleotit bao gồm A + T = 60% số nucleoti T của gen.

a) xác minh chiều lâu năm của B

b) Số nucleotit từng loại của ren B là bao nhiêu.

Phương pháp giải

Dựa vào công thức:

(L = fracN2x3.4)

(A ext + ext G ext = ext 50\% N)

Hướng dẫn giải

a) Chiều nhiều năm của gen là: (L = fracN2x3.4 = frac30002x3.4= 5100Å)

b) Ta gồm hệ phương trình:

(egingathered left{ egingathered 2A ext + ext 2G ext = ext 3000; hfill \ 2A = ext 60\% hfill \ endgathered ight. hfill \ o left{ egingathered A ext = ext T ext = ext 30\% hfill \ G ext = ext X ext = ext 20\% hfill \ endgathered ight. hfill \ o left{ egingathered A ext = ext T ext = ext 900Nu hfill \ G ext = ext X ext = ext 600Nu hfill \ endgathered ight. hfill \ endgathered)


9. Giải bài bác 27 trang 35 SBT Sinh học tập 10


Chiều nhiều năm của phân tử ADN là 34000 nm. Phân tử ADN này còn có 40000G.a) xác minh số vòng xoắn vào phân tử ADN.b) xác định số lượng nucleoti từng một số loại trong phân tử ADN.

Phương pháp giải

- dựa vào công thức:(left{ egingathered L = fracN2x3.4 hfill \ A + G = 50\% hfill \ endgathered ight.)

Hướng dẫn giải

L = 34000 nm = 340000 Å

a) Số nucleotit của phân tử and này là:(N = frac2L3.4= frac2x340003.4=200000)

Số vòng xoắn trong phân tử này là:(Sx = fracN20 = frac20000020 = 10000)b) Ta có:

(egingathered 2A + 2G = N hfill \ o 2A + 2 imes 40000 = 200000; hfill \ left{ egingathered A ext = ext T ext = ext 60000; hfill \ G ext = ext X ext = ext 40000; hfill \ endgathered ight. hfill \ endgathered )


10. Giải bài 28 trang 35 SBT Sinh học tập 10


Một chuỗi polipeptit bao gồm 200 axit amin, xác minh số nucleotit bên trên phân tử mARN mã hóa chuỗi polipeptit.

Phương pháp giải

- Cứ 3 nuclêôtit tạo nên thành một bộ ba, giải pháp tổng hòa hợp 1 axit amin hoặc quy định xong tổng hợp.

Hướng dẫn giải

- bên trên phân tử mARN mã hóa chuỗi polipeptit sẽ có 1 bộ ba mở đầu và một bộ ba chấm dứt (không mã hóa axit amin)

→ Vậy tổng cộng nucleotit tất cả trên đoạn mARN này là:(3×200 + 3×2 = 606 nucleotit)


11. Giải bài 26 trang 41 SBT Sinh học tập 10


Phân tử như thế nào có công dụng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền?

A. ADN.

B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.

D. Lipit.

Phương pháp giải

- ADNcó chức năng lưu giữ với truyền đạt tin tức di truyền.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

12. Giải bài xích 35 trang 42 SBT Sinh học 10


Sau lúc thực hiện dứt chức năng của mình, những ARN thường

A. Tồn tại tự do thoải mái trong tế bào.

B. Link lại với nhau.

C. Bị các enzim của tế bào phân huỷ thành các nuclêôtit.

Xem thêm: Giải Bóng Đá World Cup Mấy Năm Một Lần ? World Cup Bao Nhiêu Năm Tổ Chức Một Lần

D. Bị vô hiệu hoá.á.

Phương pháp giải

- sau khi thực hiện xong chức năng của mình, những ARN thường bị các enzim của tế bào phân huỷ thành các nuclêôtit.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

13. Giải bài xích 37 trang 43 SBT Sinh học 10


Tính nhiều chủng loại và đặc thù của ADN được quy định bởi

A. Số vòng xoắn.

B. Chiều xoắn.

C. Số lượng, yếu tắc và cá biệt tự chuẩn bị xếp các nuclêôtitễ

D. Tỉ lệ(fracleft( A + T ight)left( G + X ight))

Phương pháp giải

- Tính nhiều chủng loại và đặc điểm của ADN được phép tắc bởitỉ lệ (fracleft( A + T ight)left( G + X ight))

Hướng dẫn giải

Chọn C.

14. Giải bài bác 38 trang 43 SBT Sinh học tập 10


Loại liên kết hoá học góp phần bảo trì cấu trúc không khí của ADN là

A. Cộng hoá trị.

B. Hiđrô.

C. Ion.

D. Vanđecvan.

Phương pháp giải

- Loại link hoá học góp phần duy trì cấu trúc không gian của ADN làHiđrô.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

15. Giải bài bác 40 trang 43 SBT Sinh học 10


Trong những loại ARN sau đây, nhiều loại nào chỉ tất cả ở tế bào nhân sơ?

A. RARN 5,8S.

B. RARN 18S.

C. RARN 16S.

D. RARN 28S.

Phương pháp giải

- rARN 16S chỉ gồm ở tế bào nhân sơ.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

16. Giải bài 41 trang 44 SBT Sinh học tập 10


Trong những loại ARN sau đây, các loại nào chỉ bao gồm ở tế bào nhân thực?

A. RARN 23S.

B. RARN 16S.

C. RARN 18S.

D. Cả tía loại trên.

Phương pháp giải

- rARN 18Schỉ bao gồm ở tế bào nhân thực.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

17. Giải bài xích 42 trang 44 SBT Sinh học 10


Liên kết este giữa 2 nuclêôtit là links được hiện ra giữa

A. Nhóm OH địa điểm 5" của mặt đường ở nuclêôtĩt trước với đội phôtphat nuclêôtit sau.

B. Nhóm OH địa điểm 3" của mặt đường ở nuclêôtit trước với team phôtphat của nuclêôtit sau.

C. Team OH tại phần 3" với nhóm OH ở phần 5".

D. Nhóm OH địa điểm 3" của con đường ở nuclêôtit trước với nơi bắt đầu R làm việc nuclêôtit sau.

Phương pháp giải

- liên kết este thân 2 nuclêôtit là liên kết được ra đời giữanhóm OH địa chỉ 3" của đường ở nuclêôtit trước với đội phôtphat của nuclêôtit sau.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

18. Giải bài 43 trang 44 SBT Sinh học 10


Nuclêôtit là đơn phân kết cấu nên phân tử nào dưới đây?

A. ADN.

B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ.

D. Mỡ.

Phương pháp giải

- Nuclêôtit là 1-1 phân kết cấu nênADN.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

19. Giải bài xích 44 trang 44 SBT Sinh học tập 10


Các phân tử nào dưới đây được kết cấu theo nguyên lý đa phân?

A. ADN, prôtêin, lipit

B. ADN, lipit, cacbohiđrat.

C. Prôtêin, lipit, cacbohiđrat.

D. ADN, prôtêin, cacbohiđrat.

Phương pháp giải

- những phân tử được cấu tạo theo chính sách đa phân làADN, prôtêin, cacbohiđrat.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Xem thêm: Tổng Hợp 10 Cách Chụp Màn Hình Desktop Win 10, Lưu Lại Ảnh Desktop Windows 10


Các em hãy luyện tập bài trắc nghiệm Axit nuclêic Sinh học tập 10 sau để nắm rõ thêm kỹ năng và kiến thức bài học.