Giải Bài Tập Sinh Học 12 Bài 15

     

Chương 1 và chương 2 là nội dung kỹ năng trọng trọng điểm trong sinh học tập 12. Trong bài bác này họ áp dụng kiến thức định hướng để xử lý các dạng bài tập cơ bản và nâng cao trong 2 chương.


*

A. Lý thuyết

I. Kiến thức chương 1

Gen và các cơ chế di truyền: nhân song ADN, phiên mã dịch mãCấu trúc gen và nguyên lý điều hòa genCác trở thành dị: thốt nhiên biến gen, chợt biến NST

II. Kỹ năng và kiến thức chương 2

Quy hiện tượng di truyền của Menđen: quy lao lý phân li, quy chính sách phân li độc lậpTương tác gen và ảnh hưởng tác động đa hiệu của genLiên kết gen với hoán vị genDi truyền links với giới tính cùng di truyền xung quanh nhân

Câu 1 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học tập 12

Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch vào gen

3".... TATGGGXATGTAATGGGX .... 5"

a) Hãy xác định trình từ nuclêôtit của:

Mạch ADN bổ sung trong ren với mạch nói trên.mARN được phiên mã từ mạch khuôn trên.

Bạn đang xem: Giải bài tập sinh học 12 bài 15

b) có bao nhiêu côđon vào mARN?

c) Liệt kê các bộ tía đối mã với mỗi những côđon đó.


Câu 2 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học 12

a) những côđon như thế nào trong mARN mã hoá glixin?

b) bao gồm bao nhiêu côđon mã hoá lizin? Đối với mỗi côđon hãy viết bộ ba đối mã xẻ sung.

c) lúc côđon AAG bên trên mARN được dịch mã thì axit amin nào được bổ sung cập nhật vào chuỗi pôlipeptit?


Câu 3 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học tập 12

Một đoạn chuỗi pôlipeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hoá bởi đoạn ADN sau:

- G G X T A G X T G X T T X T T T G G G G A -

- X X G A T X G A X G A A G A A A X X X X T -

Mạch như thế nào là mạch khuôn mã gốc? Đánh lốt mỗi mạch bởi hướng đúng của nó (5’ → 3’ hay 3’ → 5’).


Câu 4 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học tập 12

Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro...

Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi những bộ cha sau :

Val : GUU ; Trp : UGG ; Lys : AAG ; Pro : XXA

a. Bao nhiêu côđon đề nghị cho việc đặt các axit amin này vào mã hoá cho chuỗi đoạn pôlipeptit được tổng thích hợp đó?

b. Viết trình tự những nuclêôtit tương ứng trên mARN.


Câu 5 (chương 1): Trang 65 - sgk Sinh học 12

Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

... XAUAAGAAUXUUGX....

a. Viết trình tự nuclêôtit của ADN đã tạo thành đoạn mARN này.

b. Viết 4 axit amin có thể được dịch mã từ điểm khởi đầu cùa đoạn mARN trên.

c. Cho rằng đột biến thay thế nuclêôtit xẩy ra trong ADN ban đầu làm mang đến nuclêôtit thiết bị 3 là u của mARN được thay bởi G:

5""..... XAG* AAGAAỨXUUGX..T,.. .3""

Hãy viết trình tự axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng thích hợp từ đoạn gene bị biến đổi trên.

d. Cho rằng việc bổ sung cập nhật thêm 1 nuclêôtit xảy ra trong ADN lúc đầu làm mang đến G được bổ sung thêm vào giữa nuclêôtit vật dụng 3 cùng thứ 4 của mARN này:

.....XAUG*AAGAAUXUUGX....

Hãy viết trình từ axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng hòa hợp từ đoạn gene bị đổi khác trên.

e. Trên cửa hàng những tin tức ở (c) và (d), loại đột nhiên biến làm sao trong ADN có tác động lớn hơn lên prôtêin được dịch mã (thay thế nuclêôtit tuyệt thêm nuclêôtit)? Giải thích.


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 6 (chương 1): Trang 65 - sgk Sinh học tập 12

Số lượng NST lưỡng bội của một loại 2n = 10. Đột biến có thể tạo ra tối đa từng nào loại thể bố ở loài này? 


=> Xem gợi ý giải

Câu 7 (chương 1): Trang 65 - sgk Sinh học 12

Giả sử rằng ở cây cà độc dược thuộc một số loại thể ba nhiễm về NST số 2 (sự bất cặp của các NST số 2 trong quá trình giảm phân xảy ra theo phong cách hai NST số 2 bắt song với nhau với NST số 2 sót lại đứng một mình). Mang sử sự kết hợp và phân li giữa các NST xảy ra trọn vẹn ngẫu nhiên.

Có từng nào loại cây con có thể đtrợc hình thành và mỗi nhiều loại chiếm tỉ lệ bao nhiêu khi cây bố nhiễm bên trên được thụ phấn bằng phấn của cây lưỡng bội binh thường.

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Loại Địa Chỉ Trong Excel (Bài 1), Địa Chỉ Trong Excel (Bài 1)


=> Xem gợi ý giải

Câu 8 (chương 1): Trang 66 - sgk Sinh học 12

Bộ lưỡng bội NST của một chủng loại sinh thứ 2n = 24.

a. Có bao nhiêu NST được dự kiến ở thể đối kháng bội, thể tam bội và thể tứ bội?

b. Trong các dạng đa bội trên, dạng nào là nhiều bội lẻ, dạng nào là đa bội chẵn?

c. Nếu nguyên tắc hình thành những dạng nhiều bội trên.


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 9 (chương 1): Trang 66 - sgk Sinh học tập 12

Những phân tích di truyền tế bào học cho thấy rằng, có 2 loài chuối không giống nhau: chuối rừng lưỡng bội và chuối bên trồng tam bội. Ở đa số loài này, gen A xác minh thân cao, trội hoàn toàn so với alen a khẳng định thân thấp. Lúc gây bỗng nhiên biến nhân tạo, tín đồ ta thu được một số dạng tứ bội và những dạng này chỉ tạo những giao tử lưỡng bội có công dụng sống.

a. Xác định tác dụng phân li về hình trạng gen và kiểu hình ờ các phép lai sau:

 Aaaa x Aaaa

 AAaa x AAaa

b. Hãy cho biết một sổ quánh điểm đặc trưng khác nhau làm việc chuối rừng cùng chuối nhà.

c. Test giải thích xuất phát và quá trình xuất hiện chuối nhà.


=> Xem lý giải giải

Câu 1 (chương 2): Trang 66 - sgk Sinh học tập 12

Bệnh phêninkêtô niệu làm việc người là vì một gene lặn nằm trên NST thường nguyên tắc và di truyền theo quy luật pháp Menđen. Một người bầy ông tất cả cô em gái mắc bệnh lấy một người bà xã có tín đồ anh trai bị bệnh. Cặp vợ ông chồng này run sợ con bản thân sinh ra có khả năng sẽ bị bệnh. Hãy tính tỷ lệ để cặp vợ ông xã này sinh người con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng, ngoài fan em ông xã và anh vợ bị dịch ra, cả bên bà xã và bên ông chồng không còn ai khác bị bệnh.


=> Xem giải đáp giải

Câu 2 (chương 2): Trang 66 - sgk Sinh học tập 12

Trong phép lai thân hai thành viên có dạng hình gen sau đây:

AaBbCcDdEe x aaBbccDdee

Các cặp ren quy định những tính trạng không giống nhau nằm trên những cặp NST tương đương khác nhau. Hãy mang đến biết:

a. Tỉ lệ đời con gồm kiểu hình trội về 5 tính trạng là bao nhiêu?

b. Tỉ lệ thành phần đời con tất cả kiểu hình giống mẹ là bao nhiéu?

c. Tỉ lệ thành phần đời con tất cả kiểu gene giống cha là bao nhiêu?


=> Xem gợi ý giải

Câu 3 (chương 2): Trang 66 - sgk Sinh học tập 12

Bệnh mù red color và xanh lục sinh sống người là do một gen lãn link với NST X. Một phụ nữ thông thường có bố bị mù màu mang mội người chồng bị mù màu.

a. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ ông xã này là đàn ông bị bệnh mù màu là bao nhiêu?

b. Xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ ông chồng này là phụ nữ bị dịch mù màu là bao nhiêu?


=> Xem giải đáp giải

Câu 4 (chương 2): Trang 67 - sgk Sinh học 12

Người ta lai một nhỏ ruồi cái mắt nâu và cánh ngắn, mang từ dòng ruồi thuần chủng với một bé ruồi đực thuần chủng bao gồm mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có những kiểu dường như sau: tổng thể ruồi cái bao gồm mắt đỏ, cánh dài còn toàn thể ruồi đực có mắt đỏ tuy thế cánh ngắn.

Cho các con ruồi đực và cái F1 giao hợp naẫu nhiên với nhau người ta chiếm được F2 với tỉ lệ hình trạng hình cả ở nhị giới như sau:

3/8 mắt đỏ, cánh dài.3/8 đôi mắt đỏ, cánh ngắn.1/8 đôi mắt nâu, cánh dài.1/8 đôi mắt nâu, cánh ngắn.

Từ kết quả lai nói bên trên hãy xác minh kiểu gen của loài ruồi bố, mẹ. F1 và những con con ruồi F2.

Biết rằng mỗi tính trạng được hiện tượng bởi một gen.


=> Xem gợi ý giải

Câu 5 (chương 2): Trang 67 - sgk Sinh học tập 12

Nếu tất cả hai dòng ruồi giấm thuần chúng, một dòng gồm kiểu hình non nủu với một dòng bao gồm kiểu hình mắt đỏ son. Làm cụ nào hoàn toàn có thể biết được lôcut gen cách thức tính trạng màu mắt này là nẳm trên NST thường, NST nam nữ X tuyệt trong ti thể?


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 6 (chương 2): Trang 67 - sgk Sinh học tập 12

Lai hai mẫu cây thuần chủng đều phải sở hữu hoa white với nhau, bạn ta thu được thế hệ sau 100% số cây con tất cả hoa color đò. Từ kết quả lai này ta rất có thể rút ra tóm lại gì?

A. Những alen cơ chế hoa trắng ở cả 2 dòng cây phụ huynh là alen với nhau.

B. Màu sắc hoa đỏ xuất hiện là do kết quả của sự tương tác cộng gộp.

C. Những alen quy định hoa trắng ở cả 2 dòng cây bố mẹ là không alen với nhau.

Xem thêm: Giải Địa 9: Bài 3 Trang 133 Địa 9, Bài 3 Trang 133 Sgk Địa Lí 9

D. Chúng ta chưa thể đúc kết được tóm lại gì.


=> Xem gợi ý giải

Câu 7 (chương 2): Đối với những loài tạo hữu tính, tía hoặc mẹ di truyền đại quát sang cho con là:

A. Tính trạng

B. Phong cách hình

C. Hình dạng gen

D. Alen


=> Xem lý giải giải
Nội dung thân yêu khác
Trắc nghiệm sinh học tập 12 bài xích 15: bài bác tập chương 1 cùng chương 2 (P2)

Bình luận


Giải bài bác tập hồ hết môn không giống
Giải sgk lớp 12
Soạn văn 12 tập 1
Soạn văn 12 tập 2
Soạn văn 12 tập 1 giản lược
Soạn văn 12 tập 2 giản lược
Giải sgk tích lớp 12
Giải sgk hình học lớp 12
Giải sgk hoá học 12
Giải sgk GDCD 12
Giải sgk sinh học 12
Giải sgk lịch sử 12
Giải sgk vật lí 12
Giải sgk địa lí 12
Giải sgk giờ đồng hồ Anh 12
Giải sgk tiếng Anh 12 - mới
Trắc nghiệm lớp 12
Trắc nghiệm ngữ văn 12
Trắc nghiệm toán 12
Trắc nghiệm vật lý 12
Trắc nghiệm sinh học 12
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12
Trắc nghiệm lịch sử 12
Trắc nghiệm hóa học 12
Trắc nghiệm GDCD 12
Trắc nghiệm địa lý 12
Đề thi lớp 12
Đề thi ngữ văn 12
Đề thi đồ Lý 12
Đề thi Hoá học tập 12
Đề thi Địa lí 12
Đề thi Sinh học tập 12
Đề thi lịch sử vẻ vang 12
Đề thi giờ Anh 12
chăm đề lớp 12
Chuyên đề Sinh 12
Chuyên đề Toán 12
Chuyên đề Hoá 12
Chuyên đề Địa lí 12
Chuyên đề ngữ văn 12

Tài liệu xem thêm lớp 12


Tập phiên bản đồ địa lí 12
Tuyển tập văn mẫu mã 12
Giáo án lớp 12
Giáo án ngữ văn 12
Giáo án đại số 12
Giáo án hình học tập 12
Giáo án địa lý 12
Giáo án lịch sử 12
Giáo án công dân 12
Giáo án giờ Anh 12
Giáo án thứ lý 12
Giáo án sinh học tập 12
Giáo án hóa học 12
Giáo án technology 12
Giáo án tin học tập 12
*

Kết nối: