Giải bài tập tiếng anh lớp 7

  -  

Getting started (phần 1 →4 trang 16-17 SGK giờ Anh 7 mới)

1. Listen và read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

https://tandk.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/unit-2-getting-started-ex-1-4.mp3

Hướng dẫn dịch

Nick: Chào Phong.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 7

Phong: Ồ, chào. Chúng ta đã thức tỉnh mình đấy Nick.

Nick: Nhưng 10 tiếng rồi đấy. Chúng ta hãy ra bên ngoài chơi.

Phong: Không, đừng rủ mình. Mình nghĩ rằng mình sẽ trong nhà và đùa Zooniverse trên trang bị tính.

Nick: Cái gì? lúc này là một ngày đẹp nhất trời. Thôi nào! các bạn đã ngủ đủ rồi. Họ hãy ra ngoài làm cái gi đi – nó mạnh khỏe hơn.

Phong: Làm gì hả Nick?

Nick: Chúng ta đi tập bơi đi? Hay sút xe? chúng đều tốt nhất cho mức độ khỏe.

Phong: Không, mình không muốn.

Nick: Cậu trông ko khỏe kia Phong, cậu ổn không?

Phong: Mình cảm thấy buồn. Mình ăn thức điểm tâm mọi lúc, vì thế mình đã lên cân.

Xem thêm:

Nick: Vậy là càng thêm lý do để đi ra ngoài.

Phong: Không, Nick. Rộng nữa, bản thân nghĩ bản thân bị cảm – mình cảm xúc yếu ớt cùng mệt mỏi. Và, mình rất có thể bị cháy nắng mặt ngoài.

Nick: Mình vẫn không gật đầu câu trả lời không. Hiện thời mình sẽ đến nhà cậu!

a. Can you find a word or expression that means (Em rất có thể tìm một từ bỏ hoặc các từ mà tất cả nghĩa là:)

1. the name of Computer game = Zooniverse.

2. I don’t want = I don’t feel like.

3. feeling sad = feel kind of sad.

4. becoming fatter = putting on weight.

Xem thêm: Hãy Sống Như Đời Núi Vươn Tới Những Tầm Cao, Đọc Hiểu Bài Hát Khát Vọng

5. I don’t accept it = won’t take no for an answer.

b. Read the conversation again. Who wants to bởi vì the follơing things? (Đọc bài bác đàm thoại lần nữa. Ai mong mỏi làm mọi điều này.)

NickPhong
1. Stay at homex
2. Play computer gamesx
3. Go outsidex
4. Go swimmingx
5. Avoid getting sunburntx

2a. Match the health problems in the box with the pictures. Then listen và repeat. (Nối phần nhiều vấn đề sức mạnh bị mất cùng với hình ảnh. Tiếp nối và nghe lại:)

Bài nghe:

https://tandk.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/unit-2-getting-started-ex-2.mp3

1 – e

2 – f

3 – d

4 – c

5 – b

6 – a

b. Which problems vày you think are most common with your classmates? Rank the problems from the most common (1) khổng lồ the least common (6). Then giới thiệu with a pamer.(Bạn nghĩ vấn đề nào anh em của bạn hay gặp gỡ nhất? xếp hạng các bệnh từ phổ cập nhất (1) cho ít phổ biến nhất (6). Sau đó chia sẻ với chúng ta của bạn.)

362154

3. These people have the wrong advice. Can you match the correct advice (1-5) with the people (a-e)? (Những nguời này dìm đuợc phần đông lời khuyên sai. Các bạn có thê nối đông đảo lời khuyên nhủ đúng (1-5) với đúng người không (a-e)?)

1 – c

2 – d

3 – e

4 – b

5 – a

4. Game (Trò chơi)

Take a card with a health problem or a piece of advice. Walk around & try to find the person with the thẻ that matches yours. (Cầm một tấm thẻ tất cả ghi vấn đề về sức mạnh hoặc một lời khuyên. Đi quanh lớp cùng tìm người có tấm thẻ phù hợp với bạn.)