Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 Recycling

     

Hướng dẫn soạn, giải bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 10: Getting started trang 38, 39 chi tiết đầy đủ những phần giúp học sinh làm bài xích tập tiếng Anh 8 thí điểm thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 8 unit 10 recycling


Tiếng Anh 8 Unit 10: Getting started trang 38, 39

Video giải giờ Anh 8 Unit 10: Communication: Getting started

1. (Trang 38 - tiếng anh 8) Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:


My battery was flat

Phuc:Hi Nick. What happened today? We were waiting for ages and you never showed up!

Nick:Hi Phuc. Well I wanted khổng lồ ask you the same question.

Phuc:Why? We planned to meet outside the cinema, didn"t we? We waited & then Mai decided lớn go in without you. She didn"t want lớn miss the start of Frozen you know. Did you oversleep or something?

Nick:No, I was there on time, và it was me who waited for you two.

Phuc:Are you kidding? We didn"t see you there. We tried to call you but couldn"t get through.

Nick:I couldn"t điện thoại tư vấn you either. My battery was flat.

Phuc:Never mind. We can try again. How about this Sunday afternoon at 2.30 p.m.? There"s siêu anh hùng 3.

Nick:Great ..., but I"ll be having my Vietnamese class then. Let"s go for the 4.15 p.m.show. I"ll need to take the bus to Nguyen Du Street và it"s quite far.

Phuc:But it"s not Galaxy Nguyen Du! We"ll be seeing it at Galaxy Nguyen Trai ... Wait... Which cinema did you go to lớn today?

Nick:Oh no, I went lớn Galaxy Nguyen Du. I wish my mobile phone had a better battery!

Hướng dẫn dịch:

Phúc:Chào Nick. Chuyện gì xẩy ra hôm qua vậy? Chúng mình đã chờ cậu mặt hàng giờ cùng cậu chẳng đến!

Nick:Chào Phúc. À, mình vẫn muốn hỏi cậu câu tương tự như đấy.

Phúc: trên sao? Chúng tôi đã hẹn gặp bên ngoài rạp phim buộc phải không? Chúng mình đã chờ và sau đó Mai quyết định vào mà không tồn tại cậu. Cô ấy không muốn bỏ lỡ khúc đầu của Frozen, cậu biết đấy. Cậu đang ngủ quên tuyệt gì vậy?

Nick:Không, tôi đã ở đó đúng giờ đó chứ với chính tôi đã chờ 2 cậu.

Phúc:Cậu chơi à? bọn chúng mình dường như không thấy cậu sống đó. Chúng mình đã cố call cho cậu cơ mà không được.

Nick: mình cũng không thể call cậu được. Mình hết pin rồi.

Phúc:Nhưng không hẳn là rạp Galaxy Nguyễn Du, chúng mình đã xem làm việc rạp Galaxy Nguyễn Trãi... Chờ đã... Vậy lúc này cậu đã đi rạp nào?

Nick:Ồ không, mình đang đi đến Galaxy Nguyễn Du. Mình mong rằng điện thoại cảm ứng thông minh di động của bản thân mình có một cục pin tốt hơn!

a. (Trang 39 - giờ anh 8) Find words or phrases in the conversation that mean:

(Tìm mọi từ hoặc các từ trong bài xích đàm thoại có nghĩa)

*

Đáp án:

1.to wait for a very long time =wait for ages(chờ trong thời gian lâu)

2.to arrive =show up(đến)

3.to succeed in talking khổng lồ someone on the phone =get through

(thànhcông trong việc nói điện thoại cảm ứng thông minh với ai)

4.“My battery had no electric power left.” = “My battery was flat.

(Pin của chính mình hết rồi.)

5.“Are you making a joke?” = “Are you kidding?

(Cậu đang nghịch à?)

6.“Let’s vì chưng that again.” = “We can try again.

(Chúng tay hãy nỗ lực lần nữa.)

b. (Trang 39 - giờ đồng hồ anh 8) Decide if the statements are true (T) or false (F).

(Quyết định câu nào đúng (T) hay sai (F).)

*

Đáp án:

1-T

2-T

3-F

4-T

6-T

6-T

Hướng dẫn dịch:

1. Phúc, Mai cùng Nick mong muốn xem phim lúc này ở rạp Galaxy.

2. Chỉ Mai và Phúc sẽ xem phim.

3.Nick đang ngủ quên sinh sống nhà vào thời gian đó.

=> He went khổng lồ the wrong cinema(Anh ấy đã đi đến sai rạp chiếu phim.)

4. Mai với Phúc không thể call Nick.

5. Nick đã đi được sai rạp Galaxy.

c. Why couldn"t Phuc, Mai, & Nick see the film together as was their plan? What was the problem? was it only because of Nick"s mobile phone?

(Tại sao Phúc, Mai và Nick lại bắt buộc xem cùng cả nhà như kế hoạch? vụ việc là gì? Đó có phải là chỉ vì điện thoại cảm ứng thông minh di động của Nick không

Hướng dẫn có tác dụng bài:

They couldn’t see the film together because Nick went to the wrong cinema. They didn’t communicate clearly about the name and address of the cinema beforehand. Then they were not able to contact each other because the battery of Nick’s điện thoại phone was flat.

Xem thêm: Giải Bài Luyện Tập 5 Hóa 8 Trang 100101 Sgk Hóa 8: Bài Luyện Tập 5

Hướng dẫn dịch

Họ tất yêu xem phim thuộc nhau bởi vì Nick đã từng đi sai rạp phim. Họ đang không trao đổi ví dụ về thương hiệu và địa chỉ của rạp phim trước. Sau đó họ chẳng thể liên lạc nhau chính vì điện thoại di động cầm tay Nick không còn pin.

2. (Trang 39 - giờ đồng hồ anh 8) Match the words/ phrases with the photos about ways of communication. Then listen to kiểm tra your answers.

(Nối rất nhiều từ/ các từ với đa số hình về cách giao tiếp. Sau đó nghe để kiểm tra câu trả lời.)

*

*

Bài nghe:


Đáp án:

1.having a video conference:có một cuộc hội nghị qua video.

2.emailing:gửi thư điện tử

3.video chatting:trò chuyệnqua video

4. Meeting face-to-face:gặp trực tiếp

5.using social media:sử dụng media xã hội

6.using telepathy:sử dụng thần giao phương pháp cảm

7.sending letters:gửi thư

3. (Trang 39 - tiếng anh 8) Fill the gaps with the correct khung of the words/ phrases from the box in 2.

(Điền vào nơi trống với hình thức đúng của các từ/ các từ vào khung ở trong phần 2.)

*

Đáp án:

1. Using social media

2. Meet face-to-face

3. Emailing, sending letters

4. Using telepathy

5. Video clip chatting

6. Have a video clip conference

Hướng dẫn dịch:

1. Sử dụng truyền thông xã hội bao gồm Facebook, Youtube... Như là một trong những phương tiện giao tiếp đã trở đề xuất rất phổ biến giữa những người trẻ.

2. Nhóm shop chúng tôi đã thao tác trực đường suốt! hiện nay hãy chạm mặt trực tiếp nào!

3. Nếu bạn muốn viết cho một người bạn ở nước khác, gởi thư cấp tốc và phải chăng hơn giữ hộ thư thông thường.

4. Thực hiện thần giao giải pháp cảm là một cách để giao tiếp ngay bởi ý nghĩ.

5. trong tương lai, có lẽ rằng cuộc gọi thoại sẽ trở nên mất. Chúng ta sẽ sử dụng nói chuyện qua đoạn clip để rỉ tai và chạm mặt bạn ở và một lúc.

6. chúng ta nên có một cuộc hội nghị đoạn clip tuần này. Kate sẽ có thể tham gia cùng bọn họ từ Hồng Kông với Tim tự Anh.

4. (Trang 39 - giờ đồng hồ anh 8) Game:(Trò chơi)

In group, brainstorm all the different ways you have communicated so far today. The person with the most ideas is the winner.

(Trong nhóm, lưu ý đến tất cả cách không giống nhau mà em đã giao tiếp cho tới giờ. Bạn nào với ý hay vẫn chiến thắng.)

Hướng dẫn làm bài:

- Phoning:gọi điện

- texting:nhắn tin

- Using body toàn thân language:sử dụng ngôn ngữ cơ thể

- Using signs:sử dụng kí hiệu

- Using music:âm nhạc

- Painting a picture:vẽ tranh

- Leaving a note:để lại giấy ghi nhớ

Bài giảng Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication: Getting started

Unit 10: A closer look 1 (trang 40, 41): Choose words/ phrases from the box khổng lồ describe the photos about other ways of communication...

Unit 10: A closer look 2 (trang 41, 42): Listen again to lớn part of the conversation in Getting Started...

Unit 10: Communication (trang 43): Match the following possible reasons for communication breakdown with the examples...

Unit 10: Skill 1 (trang 44): Look at the letters the children from Viet Nam & Sweden sent to each other in a penfriend project...

Unit 10: Skill 2 (trang 45): Look at the way this message is posted on an e-learning message board...

Unit 10: Looking back (trang 46, 47): Complete the sentences using the cues provided...

Xem thêm: Top 14 Bài Văn Thuyết Minh Về Vai Trò Của Cây Cối Trong Bảo Vệ Môi Trường Sống

Unit 10: Project (trang 47): In groups, prepare two versions of a short sketch involving a communication breakdown lớn perform in class...