Giải bài tập tin 11

     
- Chọn bài xích -Bài 9: cấu tạo rẽ nhánhBài 10: cấu trúc lặpBài tập và thực hành 2Giải bài tập Tin học tập 11 trang 50, 51

Xem tổng thể tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài Tập Tin học tập 11 – Sách Giải bài tập Tin học tập 11 trang 50, 51 giúp HS giải bài tập, giúp cho các em ra đời và phát triển năng lực sử dụng technology thông tin với truyền thông:

Bài 1 (trang 50 sgk Tin học lớp 11): Hãy cho biết sự như thể và khác biệt của nhị dạng câu lệnh if-then.

Bạn đang xem: Giải bài tập tin 11

Trả lời:

Nhắc lại nhì dạng câu lệnh if-then.

Dạng thiếu: if then ;

Dạng đầy đủ: if then else ;

Sự như thể nhau: Điều kiện được xem và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì nhánh câu lệnh sau then ( trong dạng thiếu và trong dạng đầy đủ)

Sự không giống nhau:

+ Ở dạng thiếu thì nếu điều kiện sai thì nó đã thoát khỏi cấu trúc rẽ nhánh .Thực hiện câu lệnh tiếp theo sau của chương trình.

+ Ở dạng tương đối đầy đủ thì nếu điều kiện sai nó sẽ tiến hành nhánh câu lệnh sau else ( vào dạng đầy đủ). Tiếp đến mới thoát ra khỏi rẽ nhánh rồi triển khai các câu lệnh tiếp theo của chương trình.

Bài 2 (trang 50 sgk Tin học tập lớp 11): Câu lệnh ghép là gì? lý do lại phải bao gồm câu lệnh ghép?

Trả lời:

– Câu lệnh ghép là: Gộp một dãy các câu lệnh lại cùng với nhau trong Pascal câu lệnh ghép bao gồm dạng:

Begin;End;– lý do có câu lệnh ghép: bởi sau một vài từ khóa (như then hoặc else) phải là một trong câu lệnh. Nhưng trong vô số nhiều trường hợp, các thao tác sau hầu như tên thích hợp phức tạp, yên cầu không đề xuất chỉ một nhưng là những câu lệnh nhằm mô tả. Trong những trường hợp bởi vậy ta phải áp dụng câu lệnh ghép.

Xem thêm: Châm Ngôn Về Sự Tử Tế ! - Danh Ngôn Với Chủ Đề Sống Đẹp

Bài 3 (trang 51 sgk Tin học lớp 11): hoàn toàn có thể dùng cậu lệnh while-do để gắng cho câu lệnh for-do được không? trường hợp được hãy thực hiện điều ấy với lịch trình Tong_1a.

Trả lời:

– rất có thể sử dụng câu lệnh while-do để nắm cho câu lệnh for-do được. Bởi vì ta rất có thể sử dụng những câu lệnh giúp thoát ra khỏi vòng lặp, hoặc có thể sử dụng hồ hết câu lệnh để né lặp.

– Sửa lịch trình tong_1a;

program Tongtien;uses crt;var S:real; a,n: integer;beginclrscr;writeln("hay nhap gia tri cua a ");readln(a);S:=1.0/a;while NKết quả:

Giống với hiệu quả của chương trình thực hiện for

*

Bài 4 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11):

*
*

Trả lời:

Câu lệnh rẽ nhánh như sau:


a)

If (sqr(x)+sqr(y))=xthenz:=x+yelsez:=0.5;b)

If sqr(x-a)+sqr(y-b)

Bài 5 (trang 51 sgk Tin học lớp 11):


*

Trả lời:

b)

program bai5;uses crt;var n:integer; y:real;beginclrscr;y:=0;for n:=1 khổng lồ 50 doy:=y+n/(n+1);writeln("y=",y:8:4);readln;end.Kết quả:

*

b)

program bai5;uses crt;var n,dem:integer; e:real; gt:longint;beginclrscr;e:=1;gt:=1;dem:=1;while 1.0/gt >2*0.000001 dobegine:=e+1.0/gt;gt:=gt*dem;dem:=dem+1;end;writeln("e=",e:8:4);readln;end.Kết quả:

*

Bài 6 (trang 51 sgk Tin học lớp 11): Lập trình để giải việc cổ sau:

Vừa gà vừa chó.

Bó lại mang lại tròn.

Ba mươi sáu con.

Một trăm chân chẵn.

Hỏi mỗi loại tất cả bao nhiêu con ?

Trả lời:

Ta tất cả tổng 2 loại là 36 nhỏ . Do vậy số bé gà sẽ nằm trong vòng từ 0 mang lại 36. Số còn lại sẽ là chó.

Theo mang thiết đề bài xích ta có số gà*2+số chó *4 =100.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Giọng Nói Tivi Samsung 2021, Cách Cài Đặt Tìm Kiếm Giọng Nói Trên Tivi Samsung

Như vậy ta sẽ sở hữu code như sau:

program bai6;uses crt;var ga,cho:integer;beginclrscr;for ga:=0 to 36 doif ga*2+(36-ga)*4=100thenwriteln("so ga la ",ga," so cho la ",36-ga);readln;end.Kết quả:


*

Bài 7 (trang 51 sgk Tin học lớp 11): Nhập từ keyboard tuổi của thân phụ và nhỏ (hiện trên tuổi phụ thân lớn hơn nhì lần tuổi bé và tuổi thân phụ hơn tuổi con tối thiểu là 25 ). Đưa ra màn hình câu trả lời cho thắc mắc “Bao nhiêu năm nữa thì tuổi phụ vương gấp đôi tuổi con ?”.

Trả lời:

program bai7;uses crt;var tcha,tcon,nam:integer;beginclrscr;writeln("nhap vao tuoi cha va tuoi bé ");readln(tcha,tcon);nam:=0;while(tchatcon*2) dobegintcha:=tcha+1;tcon:=tcon+1;nam:=nam+1;end;writeln("sau ",nam," phái mạnh nua thi tuoi thân phụ gap 2 lan tuoi con");readln;end.Kết quả: