Giải bài tập toán hình lớp 10 bài 2

     

Cho hình bình hành(ABCD)và một điểm(M)tùy ý. Minh chứng rằng(overrightarrowMA +overrightarrowMC =overrightarrowMB+overrightarrowMD )
Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình lớp 10 bài 2

Gợi ý:

Biểu diễn các vectơ cân nhau trong hình bình hành.

Sử dụng phép tắc 3 điểm đểu chứng minh đẳng thức.

*

Vì(ABCD)là hình bình hành nên

(overrightarrowAB =overrightarrowDC Leftrightarrow -overrightarrowBA =overrightarrowDCLeftrightarrow overrightarrowBA +overrightarrowDC=overrightarrow0 )

Ta có:

(overrightarrowMA+overrightarrowMC =overrightarrowMB+overrightarrowBA+overrightarrowMD+overrightarrowDC )

(=left(overrightarrowMB+overrightarrowMD ight)+left(overrightarrowBA+overrightarrowDC ight)\=left(overrightarrowMB+overrightarrowMD ight)+overrightarrow0\=overrightarrowMB+overrightarrowMD )

Vậy(​​overrightarrowMA+overrightarrowMC=overrightarrowMB+overrightarrowMD )


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 2: Tổng với hiệu của hai vecto khác • Giải bài bác 1 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang đến đoạn... • Giải bài xích 2 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 mang lại hình bình... • Giải bài xích 3 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 minh chứng rằng đối... • Giải bài bác 4 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 đến tam giácABC. Bên... • Giải bài 5 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 cho tam giác... • Giải bài 6 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 mang đến hình bình... • Giải bài 7 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 Cho(​​overrightarr... • Giải bài xích 8 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho(​​left|overri... • Giải bài xích 9 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 hội chứng minh... • Giải bài bác 10 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 mang lại ba...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập phù hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: phương thức tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: những thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung với góc lượng giác. Cách làm lượng giác - Đại số 10
bài bác trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Bài 2: Tổng với hiệu của nhị vecto
• Giải bài bác 1 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 2 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 3 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 4 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 5 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 6 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 7 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 8 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 9 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 10 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập hòa hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhị Chương 3: cách thức tọa độ trong khía cạnh phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: thống kê Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Phương pháp lượng giác
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8


Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa 9 Sgk Trang 19 Sgk Hóa 9, Giải Bài 1 Trang 19 Sgk Hóa Học 9

Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Vào Một Ngày Trời Nắng Cùng Một Lúc Người Ta ? Vào Một Ngày Trời Nắng Cùng Một Lúc Người Ta

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12