Giải Bài Tập Vật Lý 10 Sgk Trang 38

     

Giải bài xích tập trang 38 bài 6 tính kha khá của gửi động, cách làm cộng tốc độ SGK thứ lí 10. Câu 5: Một chiếc thuyền khơi chạy ngược mẫu sông, sau 1h đi được 10 km...

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 sgk trang 38


Bài 5 trang 38 sgk đồ dùng lí 10

5. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược mẫu sông, sau 1h đi được 10 km. Một khúc mộc trôi theo chiếc sông, sau 1 phút trôi được ( frac1003) m. Tốc độ của thuyền buồm so cùng với nước bằng bao nhiêu?

A. 8 km/h

B. 10 km/h

C. 12 km/h

D. Một đáp số khác.

Trả lời:

Gọi ( undersetv_1 ightarrow) = ( undersetv_tb ightarrow) vận tốc thuyền so với bờ

( undersetv_2 ightarrow) = ( undersetv_nb ightarrow) vận tốc nước đối với bờ

( undersetv_12 ightarrow) = ( undersetv_tn ightarrow) vận tốc thuyền so với nước

Theo định lí cộng gia tốc ta có:

( undersetv_tb ightarrow) = ( undersetv_tn ightarrow) + ( undersetv_nb ightarrow)

=> ( undersetv_tn ightarrow) = ( undersetv_tb ightarrow) - ( undersetv_nb ightarrow)

=> ( undersetv_12 ightarrow) = ( undersetv_1 ightarrow) - ( undersetv_2 ightarrow) = ( undersetv_1 ightarrow) + (-( undersetv_2 ightarrow))

Do thuyền và nước gửi đông ngược chiều.

*

v12 = v1 + v2.

Với v1 = ( fracs_1t_1) = ( frac101) = 10 km/h

và với v2 = ( fracs_2t_2) = ( frac10^-13.frac160) = 2 km/h

=> v12 = 12 km/h.

Chọn C

Bài 6 trang 38 sgk trang bị lí 10

6. Một hành khách ngồi trong toa tàu H, liếc qua cửa sổ thấy toa tàu N ở bên cạnh và gạch men lát sảnh ga đểu hoạt động như nhau hỏi toa nào sẽ chạy?

A. Tàu H đứng yên, tàu N chạy.

B. Tàu H chạy, tàu N đứng yên.

C. Cả nhị đểu chạy.

D. Các câu A, B, C các không đúng.

Trả lời:

B

Bài 7 trang 38 sgk đồ lí 10

7. Một xe hơi A chạy các trên một con đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi theo xe hơi A với vận tốc 60km/h. Khẳng định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A với của ô tô A đối với ô tô B.

Xem thêm: Danh Sách Các Bài Thuyết Minh Về Mâm Cỗ Ngày Tết Kèm Dàn Ý Chi Tiết

Trả lời:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của nhì xe.

Gọi ( undersetv_AD ightarrow): vận tốc xe A so với đất.

( undersetv_BD ightarrow): vận tốc xe B đối với đất.

( undersetv_BA ightarrow): tốc độ xe B so với xe A.

Vận tốc xe cộ B so với xe A:

Theo định lí cộng vận tốc: ( undersetv_BA ightarrow) = ( undersetv_BD ightarrow) + ( undersetv_AD ightarrow)

Do nhì xe vận động cùng chiều (vBD > vAD).

=> vBD = 60 - 40 = 20 km/h

. gia tốc xe A đối với xe B: (tương từ bỏ trên)

Ta có ( undersetv_AB ightarrow) = ( undersetv_AD ightarrow) + ( undersetv_DB ightarrow) 

Do hai xe chuyển động cùng chiều (vBD > vAD).

=> vAB = 60 - 40 = đôi mươi km/h

Bài 8 trang 38 sgk thứ lí 10

8. A ngồi trên một toa tàu vận động với vận tốc 15 km/h vẫn rời ga. B ngồi trên một toa tàu khác chuyển động với tốc độ 10 km/h sẽ đi trái hướng vào ga. Hai đường tàu tuy vậy song cùng với nhau. Tính gia tốc của B đối với A.

Trả lời:

Tương tự bài bác 5.

Xem thêm: Bài 9 Trang 44 Sgk Giải Tích 12 (Bài 5, Bài 9 Trang 44 Sgk Giải Tích 12

Gọi ( undersetv_1 ightarrow) = ( undersetv_BD ightarrow) : tốc độ xe B đối với đất

( undersetv_2 ightarrow) = ( undersetv_AD ightarrow): tốc độ xe A so với đất

( undersetv_12 ightarrow) = ( undersetv_BA ightarrow): tốc độ xe B so với xe A

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe cộ A.

Áp dụng công thức cộng vận tốc:

( undersetv_BD ightarrow) = ( undersetv_BA ightarrow) + ( undersetv_AD ightarrow)

=> ( undersetv_BA ightarrow) = ( undersetv_BD ightarrow) - ( undersetv_AD ightarrow) = ( undersetv_BD ightarrow) + (-( undersetv_AD ightarrow))