GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài bác hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cao đẳng

bài xích tập về Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ có lời giải


sở hữu xuống 4 2.915 31

tandk.com.vn xin trình làng đến các quý thầy cô, những em học sinh đang trong quy trình ôn tập bộ bài tập Giải hệ phương trình bằng phương thức đặt ẩn phụ, tài liệu bao gồm 4 trang, tuyển chọn bài xích tập Giải hệ phương trình bằng phương thức đặt ẩn phụ vừa đủ lý thuyết, cách thức giải cụ thể và bài tập, giúp những em học viên có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi môn Toán chuẩn bị tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật kết quả và đạt được hiệu quả như ao ước đợi.

Bạn đang xem: Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Tài liệu Giải hệ phương trình bằng Giải hệ phương trình bằng phương thức đặt ẩn phụ gồm những nội dung bao gồm sau:

A. Phương pháp giải

- cầm tắt lý thuyết ngắn gọn.

B. Lấy ví dụ minh họa

- bao gồm 4 ví dụ như minh họa nhiều chủng loại của các dạng bài xích tập bên trên có lời giải chi tiết.

C. Bài xích tập áp dụng

- gồm 10 bài tập áp dụng giúp học sinh tự rèn luyện phương pháp giải các dạng bài bác tập Giải hệ phương trình bằng Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ.

Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tìm hiểu thêm và sở hữu về chi tiết tài liệu dưới đây:

GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ

A phương pháp giải

Bước 1:Đặt đk của phương trình.

Bước 2:Đặt ẩn phụ, điều kiện của ẩn phụ. Đưa hệ thuở đầu về hệ mới.

Bước 3:Giải hệ new tìm ẩn phụ.

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn Một Este Đơn Chức Mạch Hở X

Bước 4:Thay quý hiếm vào ẩn phụ tìmxvày.

Bước 5:Kết luận.

Chú ý: nếu hệ phương trình có biểu thức chứa căn hoặc phân thức chứa x cùng y thì phải tất cả điều kiện xác định của hệ.

B. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Giải hệ phương trình sau:2x+y+3x−y=4x+y+2x−y=5

Hướng dẫn giải:

Đặt X=x+y;Y=x−y ta đưa hệ đã mang lại về hệ:2X+3Y=4X+2Y=5⇔2X+3Y=42X+4Y=10⇔2X+3Y=4Y=6⇔2X+3.6=4Y=6⇔X=−7Y=6

⇒x+y=−7x−y=6⇔2x=−1x−y=6⇔x=−12x−y=6⇔x=−12−12−y=6⇔x=−12y=−132

Vậy nghiệm của hệ phương trình là: x=−12;y=−132.

Ví dụ 2:Giải hệ phương trình:4x−y+2=3x+2y+2=3

Hướng dẫn giải:

Đặt t=y+2(điều khiếu nại t≥0)

Ta có hệ phương trình: 4x−t=3x+2t=3⇔8x−2t=6x+2t=3⇔9x=9x+2t=3⇔x=1x+2t=3⇔x=11+2t=3⇔x=1t=1(thỏa mãn)

Vớit=1⇒y+2=1⇔y+2=1y+2=−1⇔y=−1y=−3

Vậy hệ phương trình bao gồm hai nghiệm: (1; - 1) với (1; -3).

Ví dụ 3:Giải hệ phương trình:x−1−3y+2=22x−1+5y+2=15

Hướng dẫn giải:

Điều kiện xác định: x≥1;y≥−2.

Xem thêm: Nằm Nghe Sóng Vỗ Từng Lớp - Lời Bài Hát Biển Tình (Lyrics)

Đặt a=x+1,b=y+2a≥0,b≥0.

Ta gồm hệ sau:a−3b=22a+5b=15⇔2a−6b=42a+5b=15⇔2a−6b=4−11b=−11⇔2a−6b=4b=1

⇔2a−6.1=4b=1⇔a=5b=1 (thỏa mãn điều kiện)

⇒x−1=5y+2=1⇔x−1=25y+2=1⇔x=26y=−1(thỏa mãn điều kiện)