Giải sách bài tập vật lý 8 bài 24

     
- Chọn bài -Bài 19: những chất được cấu tạo như nạm nào?Bài 20: Nguyên tử, phân tử hoạt động hay đứng yên?Bài 21: sức nóng năngBài 22: Dẫn nhiệtBài 23: Đối lưu - bức xạ nhiệtBài 24: công thức tính sức nóng lượngBài 25: Phương trình cân bằng nhiệtBài 26: Năng suất tỏa sức nóng của nhiên liệuBài 27: Sự bảo toàn tích điện trông những hiện tượng cơ và nhiệtBài 28: Động cơ nhiệt

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải Sách bài bác Tập đồ vật Lí 8 – bài 24: bí quyết tính sức nóng lượng góp HS giải bài xích tập, cải thiện khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng tương tự định lượng trong vấn đề hình thành những khái niệm và định phép tắc vật lí:

Bài 24.1 (trang 65 Sách bài tập vật dụng Lí 8) có 4 hình A, B, C, D rất nhiều đựng nước ở cùng một nhiệt độ. Sau khi dùng các đèn cồn tương đồng nhau nhằm đun các bình này trong 5 phút (H24.1) người ta thấy nhiệt độ của nước trong bình trở phải khác nhau.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập vật lý 8 bài 24

*

1. Hỏi nhiệt độ ở bình nào cao nhất?

A. Bình A

B. Bình B

C. Bình C

D. Bình D

2. Yếu tố nào sau đây làm cho ánh nắng mặt trời của nước ở những bình trở cần khác nhau?

A. Thời gian đun

B. Nhiệt độ lượng từng bình nhấn được.

C. Lượng hóa học lỏng đựng trong từng bình.

D. Các loại chất lỏng cất trong từng bình.

Lời giải:

1. Lựa chọn A vì các vật phần lớn được đun bởi những đèn đụng giống nhau, nước thuở đầu ở và một nhiệt độ. Do lượng nước vào bình A tối thiểu nên nhiệt độ ở bình A là cao nhất.

2. Chọn C bởi vì độ tăng ánh sáng và chất cấu trúc nên vật đa số giống nhau yêu cầu nhiệt độ của các bình khác biệt do lượng chất lỏng chứa trong từng bình đó .

Bài 24.2 (trang 65 Sách bài bác tập thứ Lí 8) Để đun nóng 5 lít nước từ bỏ 20oC lên 40oC cần từng nào nhiệt lượng?

Tóm tắt:

V = 5 lít nước ↔ m = 5 kg

t1 = 20oC; t2 = 40oC; cnước = c = 4200 J/kg.K

Q = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng cần hỗ trợ là:


Q = m.c.Δt = 5.4200.(40 – 20) = 420000J = 420kJ

Bài 24.3 (trang 65 Sách bài xích tập đồ vật Lí 8) người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng là 840kJ.Hỏi nước nóng dần lên thêm bao nhiêu nhiệt độ?

Tóm tắt:

V = 10 lít nước ↔ m = 10 kilogam

cnước = c = 4200 J/kg.K; Q = 840 kJ = 840000 J

Δto = ?

Lời giải:

Nhiệt độ nước nóng thêm là:

*

Bài 24.4 (trang 65 Sách bài bác tập thứ Lí 8) Một nóng nhôm cân nặng 400g chứa 1 lít nước. Tính nhiệt lượng tối thiểu quan trọng để hâm nóng nước, biết sức nóng độ thuở đầu của ấm và nước là 20oC.

Tóm tắt:

Vnc = 1 lít nước ↔ mnc = 1 kg; mấm = m0 = 400g = 0,4 kilogam

t0 = 20oC; cnước = cnc = 4200 J/kg.K; cnhôm = c0 = 880 J/kg.K

nước sôi t = 100oC

Q = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng buổi tối thiểu cần thiết để đung nóng nước là:

Q = Qấm + Qnước

= m0.c0.(t – t0) + mnc.cnc.(t – t0)

= 0,4.880.(100 – 20) + 1.4200.(100 – 20)

= 28160 + 336000 = 364160J

Bài 24.5 (trang 65 Sách bài tập đồ Lí 8) Tính sức nóng dung riêng của một kim loại biết rằng phải hỗ trợ 5kg kim loại này sinh sống 20oC một sức nóng lượng khoảng tầm 59kJ nhằm nó nóng lên đến mức 50oC. Kim loại đó tên là gì?

Tóm tắt:

m = 5 kg; t0 = 20oC; t2 = 50oC

Q = 59kJ = 59000J

c = ?, thương hiệu kim loại?

Lời giải:

Nhiệt dung riêng biệt của một kim loại là:

*

Tra bảng ta biết sắt kẽm kim loại này là đồng.

Bài 24.6 (trang 65 Sách bài bác tập thứ Lí 8) Hình 24.2 vẽ các đường trình diễn sự biến đổi nhiệt độ theo thời gian của cùng một khối lượng nước, đồng, fe được đun trên những phòng bếp tỏa nhiệt như nhau. Hỏi đường biểu diễn nào tương xứng với nước, với đồng, với sắt?


*

Lời giải:

Ta có:

*

Trên vật dụng thị ta dựng mặt đường vuông góc cùng với trục thời gian. Khi đó thời gian cung cấp nhiệt cho 3 chất là như nhau.

Vì cùng khối lượng và phòng bếp tỏa nhiệt hệt nhau nên độ tăng ánh sáng sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ nghịch vào sức nóng dung riêng:

Vì cnc = 4200J/kg.K > csắt = 460J/kg.K > cđồng = 380J/kg.K

⇒ Δtnước fe đồng

Vậy mặt đường I: nước; mặt đường II: sắt; đường III: đồng.

Bài 24.7 (trang 65 Sách bài xích tập thứ Lí 8) Đầu thép của một búa trang bị có trọng lượng 12kg tăng cao lên thêm 20oC sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ gồm 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa. Tính công và hiệu suất của búa. đem nhiệt rung riêng biệt của thép là 460J/kgK.

Tóm tắt:

m = 12kg; Δt = 20oC; c = 460 J/kg.K

T = 1,5 phút = 90s; H = 40%

A = ?J; p. = ?W

Lời giải:

Nhiệt lượng đầu búa nhận ra là:

Q = m.c.Δt = 12.460.20 = 110400J

Chỉ tất cả 40% cơ năng của búa máy gửi thành nhiệt độ năng của đầu búa nên công của búa máy triển khai trong 1,5 phút là:

*

Công suất của búa là:


*

Bài 24.8 (trang 66 Sách bài tập vật dụng Lí 8) người ta cung ứng cùng một nhiệt lượng cho cha cốc bằng thủy tinh tương đương nhau. Ly 1 đựng rượu, ly 2 đựng nước, cốc 3 đựng nước đá với cân nặng bằng nhau. Hãy đối chiếu độ tăng nhiệt độ độ của các cốc trên. Biết rằng nước đá không tan.

A. Δt1 = Δt2 = Δt3

B. Δt1 > Δt2 > Δt3

C. Δt1 2 3

D. Δt2 1 3

Lời giải:

Chọn B

Vì sức nóng lượng cung cấp cho cha cốc bởi thủy tinh kiểu như nhau, có cân nặng bằng nhau yêu cầu độ tăng ánh nắng mặt trời

*
tỷ lệ nghịch với sức nóng dung riêng c.

Ta có cnc > crượu tốt c2 > c1 ⇒ Δt1 > Δt2

Khi đối chiếu cốc (2) cùng (3) thì ở cốc (3) đá chưa tan, nên cần phải tốn một nhiệt độ lượng để triển khai đá rã (nhiệt rét chảy) mà không làm cho tăng được ánh nắng mặt trời của cốc. Vị vậy, cốc (2) có độ tăng nhiệt lớn hơn cốc 3.


Vậy: Δt1 > Δt2 > Δt3

Bài 24.9 (trang 66 Sách bài tập vật dụng Lí 8) nhiệt độ dung riêng có cùng đơn vị chức năng với đại lượng làm sao sau đây?

A. Nhiệt độ năng

B. Sức nóng độ

C. Nhiệt lượng

D. Cả ba phương án trên hầu hết sai.

Lời giải:

Chọn D

Vì sức nóng dung riêng có đơn vị chức năng là J/kg.K ko cùng đơn vị chức năng với những đại lượng trên.

Bài 24.10 (trang 66 Sách bài tập thứ Lí 8) Khi hỗ trợ nhiệt lượng 8 400J cho 1kg của một chất, thì ánh sáng của hóa học này tăng thêm 2oC. Hóa học này là:

A. đồng.

Xem thêm: Tiếng Anh 11 Mới Unit 8 Writing, Unit 8 Lớp 11: Writing

B. Rượu.

C. Nước.

D. Nước đá.

Lời giải:

Chọn C.

Ta tất cả nhiệt dung riêng của hóa học này là:

*

Bài 24.11 (trang 66 Sách bài tập đồ Lí 8) Đường màn trình diễn ở hình 24.3 cho thấy thêm sự biến đổi nhiệt độ theo thời hạn của 500g nước. Biết sức nóng rung riêng của nước là 4200J/kg.K. Tính nhiệt độ lượng nước dìm thêm được hoặc mất giảm đi trong mỗi phút.


*

a) của 8 phút đầu.

b) của 12 phút tiếp theo.

c) của 4 phút cuối.

Lời giải:

a) trong 8 phút đầu, nhiệt lượng nước thừa nhận thêm là:

Q1 = m.c.Δt1 = 0,5.4200.(60 – 20) = 84000J

Nhiệt ít nước thu vào trong 1 phút:

*

b) 12 phút tiếp theo, nước lan một lượng nhiệt là:

Q2 = m.c.Δt2 = 0,5.4200.(60 – 20) = 84000J

Nhiệt lượng nước tỏa ra trong 1 phút:

*

c) 4 phút cuối nước không chuyển đổi nhiệt độ nên q3 = 0; q3 = 0.

Bài 24.12 (trang 66 Sách bài bác tập trang bị Lí 8) bạn ta phơi ra nắng và nóng một chậu chứa 5 lít nước. Sau một thời gian nhiệt độ của nước tăng từ 28oC lên 34oC. Hỏi nước đã thu được bao nhiêu năng lượng từ phương diện Trời?

Tóm tắt:

V = 5 lít nước ↔ m = 5kg;

t1 = 28oC; t2 = 34oC; cnước = c = 4200 J/kg.K

Qthu = ?

Lời giải:

Năng lượng nước đã thu được từ phương diện Trời là:

Qthu = m.c.Δt = 5.4200.(34 – 28) = 126000J = 126 kJ.

Bài 24.13 (trang 66 Sách bài bác tập đồ vật Lí 8) tại sao khí hậu ở các vùng gần biển lớn ôn hòa hơn (nhiệt độ ít biến đổi hơn) so với nhiệt độ ở các vùng ở sâu trong khu đất liền.

Lời giải:

Ban ngày, phương diện Trời truyền cho mỗi đơn vị diện tích mặt hải dương và đất hồ hết nhiệt lượng bằng nhau. Bởi vì nhiệt dung riêng của nước biển to hơn của khu đất nên buổi ngày nước biển tăng cao lên chậm hơn và ít hơn đất liền. Ban đêm, cả mặt biển và đất liền tỏa sức nóng vào không gian nhưng mặt biển tỏa nhiệt đủng đỉnh hơn và ít hơn đất liền. Bởi vì vậy, sức nóng độ trong thời gian ngày ở các vùng sinh hoạt gần hải dương ít đổi khác hơn những vùng ở sâu trong khu đất liền.

Xem thêm: Ăn Mận Miền Nam Có Tác Dụng Gì, Ajuma Garden, Ăn Mận Miền Nam Có Tác Dụng Gì

Bài 24.14 (trang 66 Sách bài tập vật dụng Lí 8) Một ấm đồng cân nặng 300g chứa 1 lít nước ở ánh sáng 15oC. Hỏi bắt buộc đun trong bao nhiêu lâu thì nước trong ấm bắt đầu sôi? Biết trung bình mỗi giây phòng bếp truyền cho ấm một sức nóng lượng 500J. Bỏ qua sự hao giá thành về nhiệt ra môi trường xung quanh.

Tóm tắt: