GIẢI TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 5

  -  

Task 1. Look at the pictures. Discuss the following questions with a partner & then write the right words under the pictures.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh lớp 8 unit 5

(Nhìn vào hình. đàm đạo những câu hỏi sau cùng với một bạn bạn kế tiếp viết phần đông từ đúng bên dưới những bức hình.)

a. What are the things in the pictures?

(Những đồ vật trong hình ảnh là gì?)

*

Hướng dẫn giải:

1. Bamboo archway

Tạm dịch: cổng vòm bằng tre

2. Green rice flakes

Tạm dịch:cốm xanh

3. Potatoes

Tạm dịch:những củ khoai tây

4. Coconuts

Tạm dịch: mọi quả dừa

5. Pia cake

Tạm dịch: bánh pía

6. Clasped hands

Tạm dịch:chắp tay

7. Lanterns

Tạm dịch: lồng đèn

8. Long boat race

Tạm dịch:đua thuyền rồng

b. Vày you know the festival at which they appear?

(Bạn tất cả biết tiệc tùng, lễ hội nào nhưng chúng xuất hiện thêm không?)

Hướng dẫn giải:

Ooc bom boc festival.

Tạm dịch:

Lễ hội Óc-om-bốc (Lễ hội thờ Trăng của dân tộc bản địa Khmer).

Bài 2

Task 2. Now listen lớn an interview between a TV reporter and a man about a festival to check your answers.

(Bây giờ nghe một bài phỏng vấn giữa một người báo cáo và một người lũ ông về một tiệc tùng đế chất vấn câu trả lời của em.)

Click tạiđâyđể nghe:

*

Audio script:

A: Good morning. Can I ask you some questions about this festival?

B: Yes, of course.

A: What is the festival called?

B: Ooc bom boc. It’s held by our ethnic group in Soc Trang on the 14thand 15thevening of the 10thlunar month.

A: Who vị you worship at the festival?

B: Our Moon God. We thank him for giving us a good harvest & plenty of fish in the rivers.

A: What vì chưng you vị during the festival?

B: First, we have a worshipping ceremony at home, under the bamboo archway or at the pagoda. When the moon appears, the old pray khổng lồ the Moon God & the children raise their clasped hands to the moon.

A: Sounds great! So what are the offerings?

B: Green rice flakes, coconuts, potatoes & pia cakes.

A: vì chưng you vì chưng any other activities after that?

B: Sure. Then we float beatiful paper lanterns on the river, & the nextevening, we hold thrilling dragon boat races.

Dịch Script:

A: chào buổi sáng. Tôi hoàn toàn có thể hỏi bạn một số thắc mắc về tiệc tùng, lễ hội này không?

B: Vâng, tất yếu rồi.

A: tiệc tùng đó mang tên là gì?

B: Ooc bom boc. Nó được tổ chức bởi nhóm dân tộc bản địa của công ty chúng tôi ở Sóc Trăng vào đêm ngày 14 cùng 15 tháng 10 âm lịch.

A: tiệc tùng, lễ hội để tôn bái ai?

B: Đức Chúa Trời phương diện Trăng của chúng ta. Công ty chúng tôi cảm ơn ông đang cho cửa hàng chúng tôi một vụ thu hoạch giỏi và các cá trong số con sông.

A: Bạn làm cái gi trong lễ hội?

B: Đầu tiên, shop chúng tôi có 1 trong các buổi lễ bái phượng làm việc nhà, bên dưới lối đi bằng tre hoặc trên chùa. Lúc mặt trăng xuất hiện, tín đồ già nguyện cầu lên khía cạnh trăng của Thiên Chúa và rất nhiều đứa con trẻ giơ tay lên phương diện trăng.

Xem thêm: Cách Kết Nối Tai Nghe Bluetooth I12 Với Điện Thoại Android, Tai Nghe Bluetooth I12 5

A: Nghe thật hay vời! Vậy có những đồ ăn uống gì?

B: Xôi xanh, dừa, khoai tây cùng bánh pía.

A: bạn có thực hiện ngẫu nhiên hoạt hễ nào khác tiếp nối không?

B: chắc chắn là rồi. Sau đó, công ty chúng tôi nổi đèn lồng trên cuộc đua thuyền rồng.

Bài 3

Task 3. Listen to lớn the interview again and complete the table below with the answers to the suggested questions.

(Nghe bài xích phỏng vấn lần tiếp nữa và ngừng bảng dưới với câu trả lời cho thắc mắc được đề nghị.)

Click tạiđâyđể nghe:

*

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

Ở đâu?

1. Sóc Trăng

Khi nào?

2. đềm 14 và 15 tháng 10 Âm lịch

Ai được thờ cúng?

3. Thần phương diện trăng

Hoạt cồn gì?

4. Gồm nghi lễ cúng cúng, lồng đèn giấy thả nổi, tổ chức triển khai đua thuyền rồng

Bài 4

Task 4. Role-play in groups of three. One of you is a reporter; two of you are locals. Vị an interview about a local festival. It can a real or an imaginary festival.

(Đóng vai vào nhóm. Một trong chúng ta là bạn báo cáo; hai người là fan địa phương. Làm một bài vấn đáp về một tiệc tùng, lễ hội địa phương. Nó có thể là một lễ hội có thiệt hoặc tưởng tượng.)

Hướng dẫn giải:

A: Good morning! Can I ask you some questions about this festival?

B: Yes, of course.

A: What is the festival called?

B: It’s Huong pagoda Festival.

A: Who vì chưng you worship at festival?

B: Buddha.

A: When does it take place?

B: It takes place annually & lasts for three months from the first tel the third lunar month.

A: How about activities?

B: Worship ceremony, hiking in the mountains, exploring caves it: taking photos of beautiful scenery.

Tạm dịch:

A: chào buổi sáng! Mình rất có thể hỏi chúng ta vài thắc mắc về liên hoan này không?

B: Vâng, dĩ nhiên.

A: lễ hội này tên gì vậy?

B: tiệc tùng chùa Hương.

A: các bạn thờ bái ai ngơi nghỉ lễ hội?

B: Đức Phật.

Xem thêm: Hãng Sony Là Của Nước Nào ? Tivi Sony Có Tốt Không? Tivi Sony Có Tốt Không

A: Nó ra mắt khi nào?

B: Nó diễn ra hàng năm và kéo dãn trong 3 tháng từ tháng gièng mang lại tháng 3 Âm lịch.