Hai vecto cùng phương khi nào

     
Vectơ là đoạn thẳng có hướng, tức là trong hai điểm mút của đoạn thẳng đã chứng minh điểm nào là vấn đề đầu, điểm nào là điểm cuối.

Vectơ bao gồm điểm đầu là A, điểm cuối là B ta kí hiệu :

Vectơ còn được kí hiệu là:

*

*

2. Nhị vectơ cùng phương, thuộc hướng.Bạn sẽ xem: Điều kiện nhằm 2 vecto cùng phương

- Đường thẳng trải qua điểm đầu với điểm cuối của vectơ gọi là giá chỉ của vectơ

- hai vectơ tất cả giá tuy vậy song hoặc trùng nhau call là hai vectơ cùng phương

- nhị vectơ cùng phương thì hoặc cùng hướng hoặc ngược hướng.


*

*

*

Câu 1. Véctơ là một trong những đoạn thẳng:

A.

Bạn đang xem: Hai vecto cùng phương khi nào

bao gồm hướng. B. được đặt theo hướng dương, phía âm.

C. có hai đầu mút. D. Thỏa cả ba đặc điểm trên.

Lời giải

Chọn A.

Câu 2. hai véc tơ gồm cùng độ dài cùng ngược hướng hotline là:

A. Nhị véc tơ bằng nhau. B. Nhị véc tơ đối nhau.

C. Hai véc tơ thuộc hướng. D. Nhì véc tơ cùng phương.

Lời giải

Chọn B.

Theo khái niệm hai véc tơ đối nhau.

Câu 3. nhị véctơ bằng nhau khi nhì véctơ kia có:

A. cùng hướng và tất cả độ dài bằng nhau.

B. tuy vậy song và có độ dài bởi nhau.

C. thuộc phương và gồm độ dài bởi nhau.

D. thỏa mãn nhu cầu cả ba đặc thù trên.

Lời giải

Chọn A.

Theo định nghĩa hai véctơ bởi nhau.

Câu 4. ví như hai vectơ đều bằng nhau thì:

A. cùng hướng và thuộc độ dài. B. thuộc phương.

C. cùng hướng. D. bao gồm độ dài bởi nhau.

Lời giải

Chọn A.

Câu 5. Điền từ tương thích vào vết (...) để được mệnh đề đúng. Nhị véc tơ ngược hướng thì ...

A. Bằng nhau. B. Thuộc phương. C. Thuộc độ dài. D. Thuộc điểm đầu.

Lời giải

Chọn B.

Câu 6. mang lại điểm khác nhau , , . Khi đó xác định nào sau đây đúng nhất ?

A. , , thẳng hàng khi và chỉ còn khi và cùng phương.

B. , , thẳng mặt hàng khi và chỉ còn khi và thuộc phương.

C. , , thẳng hàng khi và chỉ còn khi và cùng phương.

D. Cả A, B, C các đúng.

Lời giải

Chọn D.

Cả 3 ý đều đúng.

Câu 7. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. bao gồm duy độc nhất vô nhị một vectơ cùng phương với mọi vectơ.

B. Có tối thiểu 2 vectơ cùng phương với mọi vectơ.

C. có vô số vectơ thuộc phương với mọi vectơ.

D. không tồn tại vectơ nào cùng phương với mọi vectơ.

Lời giải

Chọn A.

Ta gồm vectơ thuộc phương với mọi vectơ.

Câu 8. xác định nào dưới đây đúng ?

A. nhì vectơ cùng được gọi là bằng nhau, kí hiệu , nếu chúng cùng hướng và thuộc độ dài.

B. nhì vectơ và được gọi là bởi nhau, kí hiệu , nếu bọn chúng cùng phương và cùng độ dài.

C. hai vectơ với được hotline là đều nhau khi và chỉ khi tứ giác
là hình bình hành.

D. nhì vectơ với được gọi là bằng nhau khi còn chỉ khi chúng cùng độ dài.

Lời giải

Chọn A.

Theo định nghĩa: nhì vectơ và được call là bằng nhau, kí hiệu , nếu bọn chúng cùng phía và cùng độ dài.

Câu 9. tuyên bố nào dưới đây đúng?

A. Nhị vectơ không đều nhau thì độ lâu năm của chúng không bằng nhau.

B. Nhị vectơ không đều bằng nhau thì bọn chúng không thuộc phương.

C. Hai vectơ bằng nhau thì có giá trùng nhau hoặc song song nhau.

D. Hai vectơ tất cả độ lâu năm không đều bằng nhau thì không cùng hướng.

Lời giải

Chọn C.

A. Sai do hai vectơ không cân nhau thì có thể hai vecto ngược hướng tuy nhiên độ lâu năm vẫn bởi nhau.

B. Sai do 1 trong hai vectơ là vectơ không.

C. đúng vì hai vectơ bằng nhau thì nhị vectơ cùng hướng.

Câu 10. xác minh nào sau đây đúng ?

A. hai vectơ thuộc phương với vectơ thứ tía thì cùng phương.

B. nhì vectơ thuộc phương với 1 vectơ thứ tía khác thì cùng phương.

C.

Xem thêm: Tuổi Mậu Thân Hợp Tuổi Nào Xông Nhà, Tuổi Xông Đất 2022 Cho Gia Chủ Tuổi Mậu Thân

Vectơ–không là vectơ không có giá.

D. Điều kiện đủ để vectơ đều bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.

Lời giải

Chọn B.

Hai vectơ thuộc phương với cùng 1 vectơ thứ ba khác thì cùng phương.

Câu 11. mang lại hai vectơ không thuộc phương và . Xác minh nào sau đây đúng ?

A. không có vectơ nào cùng phương đối với tất cả hai vectơ và .

B. tất cả vô số vectơ cùng phương với cả hai vectơ cùng .

C. tất cả một vectơ thuộc phương với tất cả hai vectơ và , chính là vectơ .

D. Cả A, B, C mọi sai.

Lời giải

Chọn C.

Vì vectơ thuộc phương với mọi vectơ. Nên gồm một vectơ cùng phương với cả hai vectơ cùng , sẽ là vectơ .

Câu 12. đến vectơ . Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?

A. tất cả vô số vectơ mà . B. Có duy nhất một cơ mà .

C. gồm duy tuyệt nhất một nhưng
. D. không tồn tại vectơ nào cơ mà .

Lời giải

Chọn A.

Cho vectơ , tất cả vô số vectơ thuộc hướng và thuộc độ dài với vectơ . Nên tất cả vô số vectơ nhưng .

Câu 13. Mệnh đề nào dưới đây đúng:

A. nhị vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương.

B. nhị vectơ cùng phương với cùng 1 vectơ thứ tía khác thì thuộc phương.

C. nhì vectơ thuộc phương với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.

D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ bố thì cùng hướng.

Lời giải

Chọn B.

Hai vectơ thuộc phương với cùng một vectơ thứ ba khác thì thuộc phương.

Câu 14. Chọn xác định đúng.

A. nhị véc tơ thuộc phương thì bởi nhau.

B. nhị véc tơ ngược phía thì gồm độ nhiều năm không bằng nhau.

C. nhị véc tơ cùng phương và cùng độ lâu năm thì bằng nhau.

D. hai véc tơ cùng hướng và thuộc độ lâu năm thì bởi nhau.

Lời giải

Chọn D.

Hai véc tơ thuộc hướng và cùng độ dài thì bằng nhau.

Câu 15. cho hình bình hành . Vào các xác định sau hãy tìm khẳng định sai

A. . B.
. C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Ta gồm là hình bình hành. Suy ra
.

Câu 16. Chọn khẳng định đúng.

A. Véc tơ là một trong đường thẳng có hướng.

B. Véc tơ là 1 trong những đoạn thẳng.

C. Véc tơ là một đoạn thẳng có hướng.

D. Véc tơ là 1 đoạn trực tiếp không rõ ràng điểm đầu và điểm cuối.

Lời giải

Chọn C.

Véc tơ là một trong đoạn thẳng tất cả hướng.

Câu 17. cho vectơ gồm điểm đầu và điểm cuối trùng nhau. Hãy chọn câu không đúng

A. Được hotline là vectơ suy biến. B. Được điện thoại tư vấn là vectơ có phương tùy ý.

C.

Xem thêm: Màu Nâu Hợp Với Màu Nào - Quần Màu Nâu Mặc Với Áo Màu Gì

Được hotline là vectơ không, kí hiệu là . D. Là vectơ gồm độ dài không xác định.

kimsa88
cf68