Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

     

Dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào các yếu tố nào? Để hiểu rõ về dao động của bé lắc đơn, tandk.com.vn xin phân tách sẻ bài Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật của nhỏ lắc đơn thuộc chương trình Sgk Vật lí lớp 12. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời các câu hỏi chi tiết , đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn .

Bạn đang xem: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn


Nội dung bài học gồm bố phần:

Chuẩn bị thực hành và tiến hành thí nghiệmViết báo cáo thực hànhTrả lời câu hỏi và bài tập SGK trang 32

A. Chuẩn bị thực hành và tiến hành thí nghiệm

I. MỤC ĐÍCH

Khảo sát thực nghiệm để phát hiện ảnh hưởng của biên độ, khối lượng, chiều dài của nhỏ lắc đơn đối với chu kì dao động T, từ đó tìm ra công thức tính chu kì

*
, và ứng dụng gia tốc trọng trường g tại nơi làm thí nghiệm.


II. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

Chuẩn bị các dụng cụ gồm:

Bộ cha quả nặng có móc treo loại 50gMột sợi dây mảnh không giãn dài khoảng 1mMột giá thí nghiệm dùng treo con lắc đơn có cơ cấu điều chỉnh chiều dài của bé lắc đơn.Một đồng hồ bấm giây (sai số ± 0,2s) hoặc đồng hồ hiện số có cổng quang quẻ điện.Một thước đo chiều dài khoảng 500mm.Một tờ giấy kẻ ô milimet.

III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

1. Chu kì dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào?

Tiến hành thí nghiệm:

Mắc quả nặng m = 50g vào đầu tự vì của sợi dây mảnh không dãn, điều chỉnh chiều dài bé lắc đơn đúng bằng 50cm;Kéo nhỏ lắc lệch khỏi vị trí cân bằng biên độ A = 3cm, góc nghiêng
*
;Đo thời gian bé lắc thực hiện 10 dao động toàn phần (mỗi lần đo thời gian, ta đo lặp lại 5 lần, rồi lấy giá trung bình).Thực hiện phép đo trên với các giá trị khác nhau của biên độ A (A = 3, 6, 9, 18cm).Ghi kết quả vào bảng số liệu Bảng 6.1

Kết quả:

Bảng 6.1 m = 50g, l = 50,0cm

A (cm)
*
Góc lệch
*
Thời gian 10 dao động t (s)Chu kì T(s)

A1 =3,0

0,063,44t1 = 14,32
*
0,32
T1 = 1,432
*
0,032

A2 = 6,0

0,126,89t2 = 14,12
*
0,2
T2 = 1,412
*
0,02
A3 = 9,00,0810,37t3 = 14,54
*
0,24
T3 = 1,454
*
0,024
A4 = 180,3621.1t4 = 15,84
*
0,31
T4 = 1,584
*
0,031

Rút ra định luật:

Con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ (α

2. Chu kì dao động T của nhỏ lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng m của con lắc như thế nào?

Tiến hành thí nghiệm:

Chiều dài bé lắc đơn cố định 50cm, cố gắng đổi khối lượng của bé lắc lần lượt là: 50; 100, 150gĐo thời gian 10 dao động toàn phần để xác định chu kì TGhi kết quả vào bảng số liệu Bảng 6.2

Kết quả:

Bảng 6.2 l = 50,0cm; A = 3 cm

m (g)Thời gian 10 dao động t (s)Chu kì T (s)
50tA = 14,16
*
0,26
TA = 1,416
*
0,026
100tB = 14,22
*
0,2
TB = 1,422
*
0,02
150tC = 14,36
*
0,28
TC = 1,436
*
0,028

Rút ra định luật:

Chu kỳ của nhỏ lắc đơn dao động nhỏ (α

3. Chu kì dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài của nhỏ lắc như thế nào?

Tiến hành thí nghiệm:

Dùng con lắc đơn có khối lượng là m = 50g, chiều dài là l = 50cm, Đo thời gian 10 dao động để xác định chu kì T1Thay đổi chiều dài bé lắc đơn, giữ nguyên khối lượng, đo thời gian 10 dao động để tính chu kì T2 và T3Tính bình phương các chu kì
*
và các tỉ số $fracT_1^2l_1, fracT_2^2l_2, fracT_3^2l_3$.Ghi kết quả vào bảng số liệu Bảng 6.3

Kết quả:

Bảng 6.3

Chiều dài l (cm)Thời gian t = 10T (s)Chu kì T(s)
*
*
($s^2$/cm)
l1 = 50,0 ± 0,1t1 = 14,29 ± 0,28T1 = 1,429 ± 0,028
*
= 2,0420 ± 0,0800
*
= 0,0408 ± 0,00168
l2 = 45,0 ± 0,1t2 = 13,52 ± 0,24T2 = 1,352 ± 0,024
*
= 1,8279 ± 0,0649
*
= 0,0416 ± 0,00157
l3 = 60,0 ± 0,1t3 = 15,78 ± 0,32T3 = 1,578 ± 0,032
*
= 2,4900 ± 0,1010
*
= 0,0415 ± 0,00175

- Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của T vào l. Rút ra nhận xét

- Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của

*
vào l. Rút ra nhận xét

- Phát biểu định luật về chiều dài của bé lắc đơn.

4. Kết luận

a) Từ các kết quả nhận được ở trên suy ra: Chu kỳ dao động của nhỏ lắc đơn với biên độ nhỏ, tại cùng một nơi, không phụ thuộc vào khối lượng và biên độ dao động của nhỏ lắc mà tỉ lệ với căn bậc nhị chiều dài của bé lắc theo công thức:

*

Trong đó kết quả thí nghiệm mang lại ta giá trị a = 2,032

Theo công thức lí thuyết về chu kỳ dao động của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ:

*
(*)

Trong đó

*
(với g lấy bằng 9,8m/$s^2$)

So sánh kết quả đo a mang lại thấy công thức (*) đã được nghiệm đúng.

c) Tính gia tốc trọng trường g tại nơi làm thí nghiệm theo giá trị a thu được từ thực nghiệm.

*
(m/$s^2$)

B. Viết báo cáo thực hành

I. MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH

Phát hiện ảnh hưởng của biên độ, khối lượng, chiều dài nhỏ lắc đơn đối với chu kỳ dao động T.Từ đó tìm ra công thức
*
và ứng dụng tính gia tốc trọng trường g tại nơi làm thí nghiệm.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Con lắc đơn có cấu tạo như thế nào? Chiều dài l của con lắc đơn được đo như thế nào?

Hướng dẫn:

Con lắc đơn có cấu tạo gồm 1 vật nhỏ có khối lượng m được treo ở đầu của một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, dài l. Chiều dài 1 rất lớn so với kích thước quả cầu. Chiều dài của nhỏ lắc được xác định bằng cách đo khoảng cách từ điểm treo cố định đến trọng tâm của quả nặng.Chiều dài l của bé lắc đơn được đo bằng thước đo của giá thí nghiệm dùng treo nhỏ lắc đơn có cơ cấu điều chỉnh chiều dài bé lắc đơn.

2. Cần làm như thế nào để phát hiện ra sự phụ thuộc của chu kì dao động T của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ và biên độ dao động?

Hướng dẫn:

Để phát hiện sự phụ thuộc của chu kì dao động T của bé lắc đơn dao động với biên độ nhỏ vào biên độ dao động, ta xác định các chu kì dao động của cùng một nhỏ lắc với chiều dài 1 không đổi, nhưng có biên độ A chũm đổi. Đo thời gian dao động có biên độ A khác nhau.

3. Cần làm như thế nào để phát hiện ra sự phụ thuộc của chu kì dao động T của bé lắc đơn dao động với biên độ nhỏ và chiều dài l của nhỏ lắc đơn?

Hướng dẫn:

Để phát hiện sự phụ thuộc chu kỳ dao động T của bé lắc đơn dao động với biên độ nhỏ vào chiều dài nhỏ lắc đơn ta khảo sát chu kỳ dao động T của con lắc đơn với chiều dài tăng dần, có 3 trường hợp có thể xảy ra:

+ l tăng thì T giảm+ l tăng thì T không đổi tốt l không phụ thuộcT+ l tăng thì T tăng


4.

Xem thêm: Ý Nghĩa Một Số Loài Hoa Chúc Mừng Sinh Nhật Chị, Ý Nghĩa Một Số Loài Hoa Tặng Sinh Nhật Chị Gái

Làm cách nào để xác định chu kì T với không nên số ΔT = 0,02s lúc dùng đồng hồ có kim giây? cho biết sai số lúc dùng đồng hồ này là

*
0,2s (gồm không nên số chủ quan lúc bấm và không đúng số dụng cụ).

Hướng dẫn:

Để xác định chu kì T với không đúng số ΔT = 0,02s lúc dùng đồng hồ có kim giây. Ta cần đo thời gian t của N dao động toàn phần.Trong quá trình đo t của đồng hồ kim giây có không nên số là 0,2s bao gồm không nên số chủ quan lúc bấm và không đúng số dụng cụ nên Δt = n.ΔT = 0,2 + 0,02 = 0,22s, bởi vì đó cần đo số dao động toàn phần N > 11 dao động.

III. KẾT QUẢ

1. Khảo sát ảnh hưởng của biên độ dao động đối với chu kỳ T của bé lắc đơn.

Hướng dẫn:

Chu kỳ T1 =
*
= 1,432s; T2 =
*
= 1,412s; T3 =
*
= 1,454s.Phát biểu định luật về chu kỳ của bé lắc đơn dao động với biên độ nhỏ:

Con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ (α Hướng dẫn:

Con lắc khối lượng mA có chu kỳ TA = 1,416 ± 0,026Con lắc khối lượng mB có chu kỳ TB = 1,422 ± 0,020Con lắc khối lượng mC có chu kỳ TC = 1,436 ± 0,028Phát biểu định luật về khối lượng của bé lắc đơn:

Chu kỳ của con lắc đơn dao động nhỏ (α Hướng dẫn:

Căn cứ các kết quả đo và tính được theo bảng 6.3, vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của T vào l và đồ thị của T2 vào l:

Nhận xét:

a) Đường biểu diễn T = f(l) có dạng cong lên cho thấy rằng: Chu kỳ dao động T phụ thuộc đồng biến với độ dài con lắc đơn.

Đường biểu diễn T2 = F(l) có dạng đường thẳng qua gốc tọa độ cho thấy rằng: Bình phương chu kỳ dao động T

*
tỷ lệ với độ dài con lắc đơn. T
*
= k.l, suy ra $T=asqrtl$.


– Phát biểu định luật về chiều dài của bé lắc đơn:

“Chu kỳ dao động của bé lắc đơn với biên độ nhỏ, tại cùng một nơi, không phụ thuộc vào khối lượng và biên độ dao động của nhỏ lắc mà tỉ lệ với căn bậc nhì chiều dài của nhỏ lắc theo công thức:

*
với $a=sqrtk$ trong đó a là hệ số góc của đường biểu diễn T$^2$ = F(l).

b) Công thức lí thuyết về chu kỳ dao động của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ:

*

Đã được nghiệm đúng, với tỉ số:

*

Từ đó tính được gia tốc trọng trường g tại nơi làm thí nghiệm:

*
(m/$s^2$)

4. Xác định công thức về chu kỳ dao động của bé lắc đơn

Hướng dẫn:

Từ các kết quả thực nghiệm suy ra: Chu kỳ dao động của nhỏ lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ không phụ thuộc vào khối lượng và biên độ dao động của con lắc mà tỉ lệ với căn bậc nhị chiều dài l của con lắc đơn và tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của gia tốc rơi tự bởi tại nơi làm thí nghiệm, hệ số tỉ lệ bằng

*
*
.

C. Trả lời câu hỏi và bài tập SGK trang 32

1. Dự đoán xem chu kì dao động T của một nhỏ lắc đơn phụ thuộc vào những đại lượng đặc trưng l, m, α của nó như thế nào? Làm cách nào để kiểm tra từng dự đoán đó bằng thí nghiệm?

Hướng dẫn:

Dự đoán chu kì T của nhỏ lắc đơn phụ thuộc vào những đại lượng đặc trưng chiều dài l, khối lượng vật nặng m, biên độ góc
*
.Để kiểm tra từng dự đoán đó, ta cần tiến hành thí nghiệm vắt đổi một đại lượng và giữ không đổi nhì đại lượng còn lại.

2. Chu kì dao động của nhỏ lắc đơn có phụ thuộc vào nơi làm thí nghiệm tuyệt không? Làm cách nào để phát hiện điều đó bằng thí nghiệm?

Hướng dẫn:

Dự đoán chu kì dao động của nhỏ lắc đơn phụ thuộc vào nơi làm thí nghiệm.Để kiểm chứng dự đoán đó, ta cần tiến hành thí nghiệm với con lắc có chiều dài không đổi tại những nơi khác nhau.

3. Có thể đo chu kì con lắc đơn có chiều dài l Hướng dẫn:

Không thể đo chu kì bé lắc đơn có chiều dài nhỏ hơn 10cmVì lúc đó kích thước của quả nặng là đáng kể so với chiều dài dây, do đó khó tạo ra dao động với biên độ nhỏ dẫn đến khó đo chu kì T.

Xem thêm: Top 20 Bài Tóm Tắt Lặng Lẽ Sa Pa Đầy Đủ, Ngắn Gọn, Chi Tiết Nhất

4. Dùng nhỏ lắc dài xuất xắc ngắn sẽ mang đến kết quả chính xác hơn khi xác định gia tốc rơi tự bởi g tại nơi làm thí nghiệm?

Hướng dẫn:

Dùng con lắc dài để xác định gia tốc trọng trường g mang đến kết quả chính xác hơn khi dùng nhỏ lắc ngắn vì sai số tỉ đối

*
có giá trị rất nhỏ.