KHI CHO 0 15 MOL ESTE ĐƠN CHỨC X TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH NAOH DƯ

     Bạn đang xem: Khi cho 0 15 mol este đơn chức x tác dụng với dung dịch naoh dư

Cho m gam láo hợp tất cả hai hóa học hữu cơ đối kháng chức, mạch hở tính năng vừa đủ với dung dịch cất 11,2 gam KOH, thu được muối của một axit cacboxylic với một ancol X. Cho tổng thể X tính năng hết với mãng cầu thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hai chất hữu cơ kia là


Chất khủng X gồm các triglixerit và những axit bự tự do. Th-nc lượng axit béo tất cả trong 100 gam hóa học béo cần dùng 100 ml hỗn hợp KOH 0,1M. Phương diện khác, thủy phân trọn vẹn 100 gam chất phệ đó đề nghị dùng 200 ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng, sau bội nghịch ứng thu được m gam muối. Quý giá của m là


Cho m gam triolein tính năng hoàn toàn cùng với H2 dư chiếm được (m + 0,3) gam hóa học X. Giả dụ cho toàn thể X công dụng với hỗn hợp KOH dư, nấu nóng thu được a gam muối. Giá trị của a là


Hỗn vừa lòng X tất cả axit oleic và triglixerit Y (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3). Đốt cháy trọn vẹn một lượng hỗn hợp X cần vừa đầy đủ 2,82 mol O2, chiếm được 2,01 mol CO2 cùng 1,84 mol H2O. Mặt khác, đến 46,98 gam X trên tác dụng tối đa với x mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của x là


Xà chống hoá trọn vẹn 120,9 gam hóa học béo nên vừa đầy đủ 0,45 mol NaOH. Cô cạn dd sau pư thu được khối lượng xà phòng là


Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X được CO2 cùng 18,72 gam H2O. Xà chống hóa cũng lượng triglixerit X trên bằng số lượng vừa đủ dung dịch NaOH rồi cô cạn được rắn khan Y. Đốt cháy trọn vẹn Y thu được Na2CO3, 44,44 gam CO2 và 17,82 gam H2O. Còn mặt khác m gam triglixerit X trên làm mất màu toàn vẹn x mol Br2 trong hỗn hợp brom. Cực hiếm x là
Xem thêm: 99+ Hình Xăm Mèo Thần Tài Nửa Bụng, Cánh Tay, Nửa Lưng Đẹp Cho Nam Và Nữ

Hỗn đúng theo X có etyl acrylat , etyl axetat cùng metyl propionat . Đốt cháy trọn vẹn 28,8 gam X, chiếm được 21,6 gam H2O. Xác suất số mol của etyl acrylat trong X là


Cho glixerin trioleat (hay triolein) theo thứ tự vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dd Br2, dd NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số pư xẩy ra là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X bắt buộc vừa đủ x mol O2, sau phản nghịch ứng thu được CO2 với y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu mang lại a mol X tác dụng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 bội nghịch ứng tối đa là 0,45 mol. Quý giá của a là


Thủy phân hóa học X bằng dung dịch NaOH, thu được hai hóa học Y cùng Z đều phải sở hữu phản ứng tráng bạc, Z tính năng được với Na có mặt khí H2. Chất X là


Xà chống hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo nên vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dd sau pư thu được trọng lượng xà phòng là


Khi cho 0,03 mol este solo chức X tính năng với hỗn hợp NaOH (dư), sau khi phản ứng dứt thì lượng NaOH phản bội ứng là 2,4 gam cùng 5,94 gam tổng sản phẩm các chất hữu cơ. Số đồng phân cấu tạo của X vừa ý các tính chất trên là
Xem thêm: Tác Dụng Của La Lốt Với Đàn Ông ? Cách Dùng Như Thế Nào? Chữa Yếu Sinh Lý Bằng Lá Lốt Có Hiệu Quả

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam