Khối Lượng Bình Brom Tăng Là Gì

     

Em ko yêu cầu hỏi phổ biến chung như vậy. Vì đối với mỗi một việc thì lại khác.Bạn đang xem: khối lượng bình brom tăng là gì

Ví dụ: Dẫn láo hợp gồm 2 khí là metan và etilen trải qua bình đựng dung dịch nước brom. Sau phản nghịch ứng thấy khối lượng bình brom tăng thêm m gam và bao gồm V lít khí bay ra...

Bạn đang xem: Khối lượng bình brom tăng là gì

Bạn vẫn xem: khối lượng bình brom tăng là gì

VẬY trong bài toán này, m gam brom tạo thêm là vì đâu???

Chính là vì khí etilen phản nghịch ứng cùng với brom, nên đã bị giữ lại sinh sống trong bình brom. Khí metan không phản ứng thì sẽ thoát ra ngoài.

PTHH: C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

Vậy m(gam) =metilen.


*

Một bình kín đáo chứa 0,04 mol C2H2, và 0,06 mol H2, một ít bột Ni. Nung nóng bình sau một thời hạn thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn tổng thể khí Y vào dung dịch brom dư thì gồm 0,896 lít các thành phần hỗn hợp khí Z bay ra. Tỉ khối của Z đối với H2 bởi 4,5. Vậy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng thêm là

A. 0,6 gam

B.1,2 gam

C.0,8 gam

D.0,84 gam

Đáp án C

Một bình kín chứa 0,04 mol C2H2; 0,06 mol H2, một ít Ni.Nung → hhY.hhY + Br2 dư thì bao gồm 0,04 mol hhZ thoát ra. DZ/H2 = 4,5.• Theo bảo toàn khối lượng: mC2H2 + mH2 = mbình brom tăng + mZ→ mbình brom tăng = 0,04 x 26 + 0,06 x 2 - 0,04 x 9 = 0,8 gam

Dẫn 2 mol một olefin X qua dung dịch brom dư, trọng lượng bình sau phản nghịch ứng tăng 56 gam. Vậy cách làm phân tử của X là:

A.C2H4.

B.C3H6.

C.C4H8.

D.C5H10.

35. Mang đến 0,2 mol các thành phần hỗn hợp X bao gồm etan,propan cùng propen qua dd brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí còn lại đem đốt cháy trọn vẹn thu được 6,48g nước. Vậy % thể tích etan , propan cùng propen thứu tự là?

m tăng = mC3H6 = 4.2 (g)

=> nC3H6 = 0.1 mol

Đặt :

nC2H6 = a (mol)

nC3H8 = b (mol)

=> a + b = 0.2 - 0.1 = 0.1 (mol ) (1)

nH2O = 6.48/18 = 0.36 (mol)

Bảo toàn H :

6a + 8b = 0.36*2 = 0.72 (2)

(1) , (2) :

a = 0.04

b = 0.06

%C2H6 = 0.04 / 0.2 * 100% = 20%

%C3H6 = 0.1/0.2 * 100% = 50%

%C3H8 = 100 - 20 - 50 = 30%

Cho 0,2 mol tất cả hổn hợp X tất cả etan, propan cùng propen qua hỗn hợp brom dư, thấy trọng lượng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí sót lại đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6,48g nước. Vậy % thể tích etan, propan với propen theo thứ tự là

A. 30%, 20%, 50%.

Xem thêm: Những Câu Nói Hài Hước Về Sức Khỏe Giúp Bạn Thay Đổi Tư Duy, Những Câu Nói Hay Về Sức Khỏe Hay Và Ý Nghĩa Nhất

50%, 20%, 30%.

D. 20%, 30%, 50%.

khối lượng bình brom tăng 4,2g ⇒ mC3H6 = 4,2g ⇒ nC3H6 = 0,1

⇒ nAnkan = 0,2 – 0,1 = 0,1

Đặt nC2H6 = a ; nC3H8 = b

có a+ b = nAnkan = 0,1 (1)

3a + 4b = nH2O = 6,48 : 18 = 0,36 (2)

Từ (1) cùng (2) ⇒ a = 0,04 ; b = 0,06

⇒ %VC2H6 = 0,04 : 0,2 = 20%

%VC3H8 = 30%

%VC3H6 = một nửa

Đáp án D.

Cho axetilen vào bình dung dịch brom dư. Khối lượng bình tạo thêm a gam, a là trọng lượng của

A. Hỗn hợp brom

B. Cân nặng brom

C. Axetilen

D. Brom và khí axetilen

Cho 22,4 lít khí (đktc) hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) tất cả tỉ khối so với He bằng 5,5 qua bột Ni nung lạnh thu được các thành phần hỗn hợp Y. Cho tất cả hổn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z bao gồm tỉ khối so với H2bằng 11,5. Cân nặng bình brom sẽ tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D. 17,4 gam.

Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Cho 22,4 lít khí (đktc) các thành phần hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) bao gồm tỉ khối so với He bằng 5,5 qua bột Ni nung rét thu được tất cả hổn hợp Y. Cho các thành phần hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z có tỉ khối đối với H2 bằng 11,5. Trọng lượng bình brom sẽ tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam

C. 10 gam

D. 17,4 gam

Chọn D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Cho 22,4 lít khí (đktc) tất cả hổn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) gồm tỉ khối đối với He bởi 5,5 qua bột Ni nung rét thu được hỗn hợp Y. Cho các thành phần hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z gồm tỉ khối so với H2 bởi 11,5. Cân nặng bình brom sẽ tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C.

Xem thêm: 32 Kiểu Tóc Layer Nữ Ngắn Nhật Bạn, 22+ Kiểu Cắt Tóc Layer Nữ Ngắn Trẻ Đẹp

10 gam.

Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Dẫn 6,72 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí gồm CH4 , C2H4 qua bình Brom dư thấy cân nặng bình đựng hỗn hợp Brom tăng 5,6 gam . Tính % về trọng lượng của từng hiddro cacbon gồm trong các thành phần hỗn hợp ?