Khối lượng riêng của nacl

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Tính số mol các chất trong số trường thích hợp sau:

+ 4,48 lít khí oxi nghỉ ngơi đktc

+ 150 g hỗn hợp NaOH 16%

+ 200 ml hỗn hợp HCl 0,2M

+ 150 ml hỗn hợp NaOH 16% , biết cân nặng riêng của dd NaOH là 1,25 g/ml

+ Trộn 100 ml dung dịch NaCl 1M với 200 ml hỗn hợp NaCl 0,5M


9. Tổng hợp 16,2g kẽm oxit vào dd axit sulfuric 4,9% có trọng lượng riêng (D) là 1,25g/ml.

Bạn đang xem: Khối lượng riêng của nacl

 a) Viết PTHH xảy ra?

 b) Tính thể tích dd axit sulfuric bắt buộc vừa đủ mang lại phản ứng?

c) Tính cm của chất thu được sau làm phản ứng?


a) nZnO=16,2/81=0,2(mol)

PTHH: ZnO + H2SO4 -> ZnSO4+ H2

0,2______0,2_______0,2(mol)

b) (C_MddH2SO4=dfracD_ddH2SO4.C\%_ddH2SO4.10M_H2SO4=dfrac1,25.4,9.1098=0,625left(M ight)\ ightarrow V_ddH2SO4=dfrac0,20,625=0,32left(l ight))

c) Vddsau= VddH2SO4=0,32(l)

=> CMddZnSO4= (0,2/0,32)=0,625(M)


Số mol của kẽm

nZn = (dfracm_ZnM_Zn=dfrac16,265=0,25left(mol ight))

a) Pt : Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2(|)

1 1 1 1

0,25 0,25 0,25

b) Số mol của axit sunfuric

nH2SO4 = (dfrac0,25.11=0,25left(mol ight))

trọng lượng của axit sunfuric

mH2SO4 = nH2SO4 . MH2SO4

= 0,25 . 98

= 24,5 (g)

khối lượng của hỗn hợp axit sunfuric

C0/0H2SO4 = (dfracm_ct.100m_ddRightarrow m_dd=dfracm_ct.100C=dfrac24,5.1004,9=500)(g)

Thể tích của hỗn hợp axit sunfuric

D = (dfracmVRightarrow V=dfracmD=dfrac5001,25=400left(ml ight))

c) Số mol của kẽm sunfat

nZnSO4 = (dfrac0,25.11=0,25left(mol ight))

400ml = 0,4l

độ đậm đặc mol của kẽm sunfat

CMZnSO4 = (dfracnV=dfrac0,250,4=0,625left(M ight))

 Chúc bạn làm việc tốt


Đúng 1
bình luận (3)

Bạn Bảo Trí dùng cách giải bỏ ra tiết, anh vận dụng CT giải nhanh nha em!


Đúng 2
phản hồi (1)

1 chai nước mắm rất có thể tích 540 ml cùng có khối lượng 600g . Tính cân nặng riêng của nước mắm 


Lớp 6 Toán
3
0
Gửi diệt

Cho biết : Giải 

V = 540ml = 0,0054 m3 trọng lượng riêng của nước mắm là :

m = 600g = 0,6 kilogam D = m : V = 0,6 : 0,0054 = 111.(1) ( kg/m3 )

_________________

D = ?


Đúng 0

phản hồi (0)
bài bác trên là môn trang bị lí nhé nhờ chúng ta giúp mình
Đúng 0
phản hồi (0)

Đổi 540ml = 0,54 l 

Ta tất cả : D = (fracmV=frac600540=frac109g ext/dm^3)


Đúng 0
bình luận (0)

Tính Thể tích của dd HCl 3,65%, có trọng lượng riêng là 1.05 g/ml cần dùng để trung hòa không còn 400 ml dd Ba(OH)2 nồng độ 17,1% bao gồm khối lượng riêng 1,20g/ml


Lớp 8 Hóa học bài bác 42: Nồng độ dung dịch
2
1
Gửi diệt

(2HCl+Baleft(OH ight)_2 ightarrow BaCl_2+2H_2O)

Theo PT : (n_HCl=2n_Baleft(OH ight)_2=2.dfrac400.1,2.17,1\%171=0,96left(mol ight))

=> (V_HCl=dfrac0,96.36,53,65\%.1,05=914,29left(ml ight))


Đúng 5

comment (0)

(m_Baleft(OH ight)_2=400cdot1.2cdot17.1\%=82.08left(g ight))

(n_Baleft(OH ight)_2=dfrac82.08171=0.48left(mol ight))

(Baleft(OH ight)_2+2HCl ightarrow BaCl_2+2H_2O)

(0.48..............0.96)

(m_HCl=0.96cdot36.5=35.04left(g ight))

(m_dd_HCl=dfrac35.043.65\%=960left(g ight))

(V_dd_HCl=dfrac9601.05=1008left(ml ight))


Đúng 3
comment (1)

Hòa tan 7,18 gam muối hạt NaCl vao 20gam nước ở đôi mươi độ C thì được dd bão hòa. độ tan cua Nacl ở nhiệt độ đó la

a, Hoa tan 4 gam NaCl trong 80 gam H2O. Tính mật độ phan trăm của dung dịch 

b, chuyển sang mật độ phan tram dung dich NaOH 2M có khối lượng riêng d= 1,08 g/ml

c, Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế được 3 lít dd NaOH 10%. Biết khối lượng riêng cua dd la 1,115


Lớp 8 hóa học CHƯƠNG VI: DUNG DỊCH
0
0
Gửi bỏ

: Trung hoà 200ml dd H2SO4 1M bằng dd NaOH 20%.

Xem thêm: Chu Vi Hình Tròn: Công Thức Chu Vi Đường Tròn, Please Wait

a/ Viết PTHH của phản nghịch ứng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Sử Dụng Bàn Ủi Hơi Nước Cầm Tay Đúng Cách

b/ Tính trọng lượng dd NaOH đã dùng.

c/ trường hợp trung hoà dd axit trên bằng dd KOH 5,6% có trọng lượng riêng là 1,045g/ml, thì nên bao nhiêu ml dd KOH?


Lớp 8 chất hóa học
2
0
gửi Hủy

a) H2SO4 + 2NaOH --> Na2SO4 + 2H2O

b) (n_H_2SO_4=0,2.1=0,2left(mol ight))

PTHH: H2SO4 + 2NaOH --> Na2SO4 + 2H2O

0,2---->0,4

=> mNaOH = 0,4.40 = 16 (g)

=> (m_dd.NaOH=dfrac16.10020=80left(g ight))

c)

PTHH: H2SO4 + 2KOH --> K2SO4 + 2H2O

0,2---->0,4

=> mKOH = 0,4.56 = 22,4 (g)

=> (m_dd.KOH=dfrac22,4.1005,6=400left(g ight))

=> (V_dd.KOH=dfrac4001,045=382,775left(ml ight))


Đúng 2

phản hồi (0)

(n_H_2SO_4=0,2.1=0,2left(mol ight)\ pthh:H_2SO_4+2NaOH ightarrow Na_2SO_4+2H_2O)  0,2 0,4 (m_ ext NaOH=0,4.40=16g\ m_ extddNaOH=dfrac16.10020=80g) (pthh:H_2SO_4+2KOH ightarrow K_2SO_4+2H_2O)  0,2 0,4 (m_KOH=0,4.56=22,4g\m_ extddKOH=dfrac22,4.1005,6=400g\V_ extdd=dfrac4001,045=382,7ml)(V_dd=dfrac22,41,045=21,4354ml)


Đúng 1

phản hồi (0)

Hòa tan trọn vẹn 4,55g kim loại Zn vào 200 mL dd HCl (khối lượng riêng là 0,8 g/ml), sau PƯ thu đc V lít khí (đktc) với dd X a) Tính nồng độ mol dd HCl tham gia PƯ b) Tính giá trị V c) Cô cạn dd X trả toàn, tính khối lượng chất rắn còn lại d) mang lại dd X PƯ đầy đủ với 200g dd AgNO3, thu được ddY. Tính độ đậm đặc % dd Y (Cho Zn=65, Cl=35.5, H=1)


Lớp 9 chất hóa học
1
0
gởi Hủy

(n_Zn=dfrac4,5565=0,07(mol)\ Zn+2HCl o ZnCl_2+H_2\ a,n_HCl=0,14(mol)\ Rightarrow C_M_HCl=dfrac0,140,2=0,7M\ b,n_H_2=0,07(mol)\ Rightarrow V_H_2=0,07.22,4=1,568(l)\ c,n_ZnCl_2=0,07(mol)\ Rightarrow m_ZnCl_2=0,07.136=9,52(g)\ c,ZnCl_2+2AgNO_3 o 2AgCldownarrow+Zn(NO_3)_2)

(m_dd_ZnCl_2=200.0,8+4,55-0,07.2=164,41(g)\ n_AgCl=0,14(mol);n_Zn(NO_3)_2=0,07(mol)\ Rightarrow C\%_Zn(NO_3)_2=dfrac0,07.189164,41+200-0,14.143,5.100\%=3,84%)


Đúng 3

phản hồi (0)

Tính nồng độ xác suất của HCl 10M bik cân nặng riêng của dd là D= 1,12g/ml


Lớp 9 hóa học
1
0
Gửi diệt

Coi $V_dd = 100(ml) $

Ta gồm : 

$n_HCl = 0,1.10 = 1(mol)$$m_dd = D.V = 1,12.100 = 112(gam)$

Suy ra : 

$C\%_HCl = dfrac1.36,5112.100\% = 32,59\%$


Đúng 3

phản hồi (0)

trộn 15 ml dd bao gồm chứa 11g cacl2 với 35ml AgNo3

a) viết pthh với tính trọng lượng chất rắn sinh ra( hóa học kết tủa)

b)Tính CM dd sau phản bội ứng và centimet của dd AgNo3 vẫn dùng


Lớp 9 hóa học
1
1
Gửi hủy

(a)CaCl_2+2AgNO_3 ightarrow Caleft(NO_3 ight)_2+2AgCl\n_CaCl_2=dfrac11111=0,1left(mol ight)\n_AgCl=2n_CaCl_2=0,2left(mol ight)\Rightarrow m_AgCl=0,2.143,5=28,7left(g ight)\b)n_AgNO_3=2n_CaCl_2=0,2left(mol ight)\n_Caleft(NO_3 ight)_2=n_CaCl_2=0,1left(mol ight)\CM_AgNO_3=dfrac0,20,035=5,7M\CM_Caleft(NO_3 ight)_2=dfrac0,115+35=2M)


Đúng 4

bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
tandk.com.vn