Kiểm Tra 1 Tiết Tin Học 11

  -  
Kiểm tra 1 huyết tin học 11 trắc nghiệm

Top 28 Đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 11 chọn lọc, bao gồm đáp án

Bộ đề tổng hợp top 28 Đề kiểm soát Tin học tập lớp 11 học tập kì 1 và Học kì 2 lựa chọn lọc, có đáp án, cực ngay cạnh đề bằng lòng gồm các đề bình chọn 15 phút, đề kiểm soát giữa kì, đề thi học tập kì. Hi vọng bộ đề chất vấn này để giúp bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi, bài bác kiểm tra môn Tin học lớp 11.Bạn vẫn xem: Đề soát sổ 1 huyết tin học 11 học tập kì 1

Mục lục Đề khám nghiệm Tin học 11

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 học tập kì 1 có đáp án (Bài số 1) (4 đề)Đề thi Tin học tập lớp 11 giữa học kì 1 bao gồm đáp án (4 đề)Đề soát sổ 15 phút Tin học tập 11 học kì 1 có đáp án (Bài số 2) (4 đề)Đề thi Tin học tập lớp 11 học kì 1 có đáp án (4 đề)Đề chất vấn 15 phút Tin học 11 học kì 2 gồm đáp án (4 đề)Đề thi Tin học tập lớp 11 giữa học kì 2 có đáp án (4 đề)Đề thi Tin học tập 11 học kì 2 tất cả đáp án (4 đề)Top 16 Đề kiểm tra Tin học tập 11 học kì 1 gồm đáp án, cực hayTop 12 Đề đánh giá Tin học tập 11 học kì 2 bao gồm đáp án, rất hay

Phòng giáo dục và Đào tạo ra …..

Đề kiểm tra 15 phút Tin học tập 11 học tập kì 1

Môn: Tin học tập 11

Thời gian làm cho bài: 15 phút

Câu 1: định nghĩa nào sau đấy là đúng về tên thích hợp ?

 A. Là tên được sử dụng với chân thành và ý nghĩa riêng, xác định bằng phương pháp khai báo trước khi sử dụng

 B. Là tên được NNLT phương tiện dùng với ý nghĩa sâu sắc riêng xác định, không được áp dụng với chân thành và ý nghĩa khác

 C. Là tên gọi được NNLT cần sử dụng với ý nghĩa sâu sắc nhất định nào kia

 D. Là những hằng hay biến chuyển

Câu 2: Chọn màn trình diễn tên sai trong số biểu diễn dưới đây:

 A. _Baitap1

 B. Baitap1

 C. Baitap_1

 D. Baitap#1

Câu 3: quý hiếm nào dưới đây là hằng số học:

 A. ‘Lop 11A1’

 B. TRUE

 C. ’1.5’

 D. Tất cả đều sai

Câu 4: trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào chưa phải là trường đoản cú khóa vào Pascal?

 A. Over

 B. Begin

 C. Sqr

 D. Program

Câu 5: Trong ngữ điệu lập trình Pascal, từ khóa USES dùng để:

 A. Khai báo phát triển thành

 B. Khai báo tủ sách

 C. Khai báo tên công tác

 D. Khai báo hằng

Câu 6: vào Pascal, cú pháp nhằm khai báo tên lịch trình là:

 A. Program .

 B. Program

 C. Program ;

 D. Program ,

Câu 7: Để khai báo trở nên a là hình trạng lôgic, ta chọn lựa cách khai báo:

 A. Var a : boolean;

 B. Var a : real;

 C. Var a : byte;

 D. Var a : char;

Câu 8: trong những kiểu dữ liệu sau, mẫu mã nào cần bộ nhớ lớn nhất:

 A. Byte

 B. Real

 C. Integer

 D. Longint

Câu 9: đổi mới X hoàn toàn có thể nhận các giá trị từ ‘A’ mang đến ‘Z’, chọn khai báo đúng:

 A. Var X : real;

 B. Var X : Byte;

 C. Var X : Integer;

 D. Var X : char;

Câu 10: trở nên X rất có thể nhận những giá trị: 5; 10; 15; đôi mươi và biến đổi Y hoàn toàn có thể nhận những giá trị là: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong số khai báo sau đây là đúng và ít tốn dung lượng bộ lưu trữ nhất?

 A. Var X, Y: byte;

 B. Var X: byte; Y: real;

 C. Var X, Y: real;

 D. Var X: byte; Y: char;

Đáp án và Thang điểm
Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết tin học 11

*

Đề kiểm soát Tin học tập 11 giữa học kì 1

Môn: Tin học tập 11

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: vào Pascal, các đoạn chú giải được đặt giữa cặp dấu nào ?

 A. cùng

 B.

 C. ( cùng )

 D. /* với */

Câu 2: Chọn màn biểu diễn tên sai trong các biểu diễn bên dưới đây:

 A. TinhTong1b

 B. TinhTong

 C. Tinh_Tong

 D. Tinh Tong

Câu 3: biểu diễn nào tiếp sau đây không buộc phải là màn biểu diễn hằng vào Pascal:

 A. 150.00

 B. FALSE

 C. ’01’

 D. A30

Câu 4: vào Pascal, khai báo nào tiếp sau đây đúng:

 A. Program Giai PTB2;

 B. Uses : crt;

 C. Var a, b, c: real;

 D. Const pi = 3,14;

Câu 5: Để viết chương trình giải phương trình bậc hai gồm dạng: ax2 + bx + c=0 (a#0), em yêu cầu phải triển khai lệnh nhập vào tự bàn phím các biến nào sau đây:

 A. Readln(a, b, c, x1, x2);

 B. Readln(a, b, c);

 C. Readln(x1, x2);

 D. Readln(a, b, c, x);

Câu 6: Xét khai báo biến hóa sau:

Var x, y, z : real;

c : char;

i, j : word;

Tổng bộ lưu trữ dành cho các biến vẫn khai báo là từng nào byte?

 A. 18

 B. 19

 C. 21

 D. 23

Câu 7: Xét biểu thức sau (3*x then ;

 B. If then

 C. If then else ;

 D. If then else

Câu 12: trong Pascal, câu lệnh ghép bao gồm dạng:


*

Câu 13: mang đến đoạn lịch trình sau:

IF THEN write(x,’la so le’) ELSE write(x,’la so chan’);

Điều khiếu nại là biểu thức súc tích nào dưới đây?

 A. X gian lận 2 = 0

 B. X mod 2 = 1

 C. X > 0

 D. X y THEN F:= 2*x – y ELSE

IF x := array of ;

 B. Var = array of ;

 C. Var : array of

 D. Var : array of ;

Câu 19: trả sử mảng a bao gồm các thành phần a=1, a=2, a=3, a=4, a=5.

Cho biết tác dụng sau khi tiến hành đoạn chương trình sau:

D:=0;

FOR i:=1 to 5 vày

IF a hack 2 = 1 THEN D:=D+1;

writeln(‘D = ’,D);

 A. D = 2

 B. 2

 C. 3

 D. D = 3

Câu 20: phát biểu làm sao sau đây rất có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu tạo rẽ nhánh?

 A. A + B

 B. A > B

 C. A gian lận B

 D. A:= B

Phần II. Trường đoản cú luận

Bài 1 . (1 điểm) Hãy viết những biểu thức toán học sau quý phái dạng tương xứng trong Pascal:
Xem thêm: Thơ Về Mẹ 4 Chữ Ngắn ❤️️ 75 Bài Thơ 4 Chữ Về Mẹ Được Không Ạ

*

Bài 2. (2 điểm) đến chương trình Pascal sau:

Program chuvi_duongtron:

uses crt;

const pi = 3,14;

var cv, r: real;

Begin

 clrscr;

 write(nhap ban khiếp r = );

 readln(r);

 cv:= 2*pi*r;

 writeln(‘chu vi duong tron la: ‘,cv:10:2, ‘ m’);

 readln

Hãy chỉ ra tư lỗi gồm trong chương trình, sau đó hãy sửa lại mang lại đúng.

Bài 3. (2 điểm) Viết công tác tính tổng các giá trị là bội của 3 vào phạm vi từ 1 đến N

(Số nguyên dương N được nhập vào từ bàn phím)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm


*Xem thêm: Hãy Yêu Sách Nó Là Nguồn Kiến Thức Chỉ Có Kiến Thức Mới Là Con Đ Ời Sống

Phần II. Trường đoản cú luận

Bài 1 .

a) sqrt(2*sqr(x) + abs(x))

b) (-1/2 Mục lục Đề kiểm tra Toán 11

Mục lục Đề kiểm soát Ngữ văn 11

Mục lục Đề chất vấn Vật Lí 11

Mục lục Đề khám nghiệm Hóa 11

Mục lục Đề khám nghiệm Tiếng Anh 11

Mục lục Đề đánh giá Tiếng Anh 11 mới

Mục lục Đề kiểm tra Sinh học tập 11

Đề đánh giá Địa Lí 11

Đề kiểm tra lịch sử vẻ vang 11

Mục lục Đề chất vấn GDCD 11

Mục lục Đề kiểm tra công nghệ 11

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 11 trên tandk.com.vn

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 tất cả đáp án đưa ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm đồ dùng lý 11 có đáp ánKho trắc nghiệm các môn khác