KIM LOẠI ĐỨNG TRƯỚC HIDRO

     

Dãy chuyển động hoá học của sắt kẽm kim loại có ý nghĩa quan trọng bởi vì giúp chúng ta hiểu rõ nấc độ hoạt động hoá học tập của kim loại, mức độ hoạt động này ảnh hưởng tới một số phản ứng hoá học tập của kim loại.

Bạn đang xem: Kim loại đứng trước hidro


Vậy dãy hoạt động của kim một số loại có ý nghĩa như nạm nào? bao gồm cách học tập nào nhằm nhớ nhanh dãy năng lượng điện hoá của kim loại? họ cùng tra cứu câu trả lời qua nội dung bài viết dưới đây.


I. Dãy vận động hoá học của kim loại

- Dãy chuyển động hóa học của kim loại là dãy các kim nhiều loại được bố trí theo chiều sút dần mức độ chuyển động hóa học tập của chúng.

- Dãy chuyển động hoá học của một trong những kim loại:

 K > mãng cầu > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

- sắt kẽm kim loại mạnh tan trong nước: K, Na, Ca

- sắt kẽm kim loại trung bình, KHÔNG tung trong nước: Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb

- sắt kẽm kim loại yếu, không tan vào nước: Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Gợi ý bí quyết học thuộc với dễ nhớ dãy chuyển động hoá học tập của kim loại

- Đối với hàng điện hoá trên các em rất có thể đọc như sau:

 Khi (K) Nào (Na) Cần (Ca) Mua (Mg) Áo (Al) Záp (Zn) Sắt (Fe) Nhìn (Ni) Sang (Sn) Phải (Pb) Hỏi (H) Của (Cu) Hàng (Hg) Á (Ag) Phi (Pt) Âu (Au)

II. Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại

1. Mức độ hóa học của những kim loại giảm dần từ bỏ trái sang trọng phải

⇒ K là kim loại vận động mạnh nhất và Au là kim loại hoạt động kém nhất.

2. Sắt kẽm kim loại đứng trước Mg (K, Ba, Na, Ca) làm phản ứng được cùng với nước ở nhiệt độ thường.

 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

 Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑

3. Sắt kẽm kim loại đứng trước H tính năng với dung dịch axit (HCl; H2SO4 loãng,….) tạo nên H2

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

 Cu + 2HCl → ko phản ứng (vì Cu đứng sau H)

4. Kim loại không tung trong nước (từ Mg quay trở lại sau) đẩy được sắt kẽm kim loại đứng sau nó ra khỏi dung dịch muối

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

* Chú ý: Khi đến Na vào hỗn hợp CuCl2 thì:

♦ Na phản nghịch ứng cùng với nước trước:

 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

♦ Sau đó xẩy ra phản ứng:

 CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

III. Bài bác tập áp dụng dãy năng lượng điện hoá của kim loại

Bài 1 trang 54 sgk hoá 9: Dãy kim loại nào sau đây được bố trí đúng theo chiều chuyển động hóa học tập tăng dần?

 A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe.

 B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.

 C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.

 D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.

 E. Mg, K, Cu, Al, Fe.

* giải mã bài 1 trang 54 sgk hoá 9:

- Đáp án: C

- hàng C gồm những kim loại: Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K được sắp xếp theo chiều chuyển động hóa học tăng dần

Bài 2 trang 54 sgk hoá 9: Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp hóa học là CuSO4. Dùng sắt kẽm kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4? lý giải và viết phương trình phản bội ứng.

a) Fe. B) Zn. C) Cu. D) Mg.

* giải mã bài 2 trang 54 sgk hoá 9:

- Đáp án: B

- sắt kẽm kim loại mạnh đẩy kim loại yếu hơn trong dãy điện hoá thoát khỏi muối, ta có PTPƯ:

 Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

- Nếu cần sử dụng dư Zn, Cu sản xuất thành ko tan được bóc tách ra khỏi dung dịch và thu được dung dịch ZnSO4 tinh khiết.

Bài 3 trang 54 sgk hoá 9: Viết những phương trình hóa học:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi hóa học sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3 (các hóa chất quan trọng coi như có đủ).

* giải mã bài 3 trang 54 sgk hoá 9:

a) Sơ đồ gửi hóa: Cu → CuO → CuSO4

- những PTPƯ hoá học:

 2Cu + O2  2CuO

 CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Hoặc: Cu + 2H2SO4 đặc  CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

b) Cho mỗi chất Mg, MgO, MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl, mang đến MgSO4 tác dụng với BaCl2 ta thu được MgCl2.

 Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

 MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

 MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O

 MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4↓(trắng)

Bài 4 trang 54 sgk hoá 9: Hãy cho biết thêm hiện tượng nào xẩy ra khi cho:

a) Kẽm vào hỗn hợp đồng clorua.

Xem thêm: Top 10 Máy Tính Bảng Samsung Có Bút, Máy Tính Bảng Có Bút Cảm Ứng

b) Đồng vào dung dịch bội nghĩa nitrat.

c) Kẽm vào dung dịch magie clorua.

d) Nhôm vào hỗn hợp đồng clorua.

Viết những phương trình phản ứng hóa học nếu có.

* giải mã bài 4 trang 54 sgk hoá 9:

- hiện tượng xảy ra:

a) Zn tung dần, hỗn hợp CuCl2 nhạt màu xanh, hóa học rắn red color bám vào viên kẽm.

 Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu↓(đỏ gạch) 

b) Cu tan dần, hóa học rắn màu trắng bám vào bề mặt đồng (Cu đẩy được Ag thoát khỏi dung dịch muối), màu xanh lam dần xuất hiện trong dung dịch.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓(trắng bạc)

c) Không có hiện tượng gì xẩy ra và không tồn tại phản ứng.

d) Al rã dần, màu xanh da trời lam của hỗn hợp nhạt dần, bao gồm chất rắn red color bám vào mặt phẳng nhôm.

 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu↓

Bài 5 trang 54 sgk hoá 9:: Cho 10,5g các thành phần hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, fan ta chiếm được 2,24 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính cân nặng chất rắn còn lại trong dung dịch sau làm phản ứng.


* giải mã bài 5 trang 54 sgk hoá 9:

- Theo bài ra, ta có: 

*

a) Phương trình chất hóa học của bội phản ứng:

- lưu lại ý: Theo dãy hoạt động hoá học của sắt kẽm kim loại thì Cu thua cuộc H đề xuất không thâm nhập phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, ta chỉ bao gồm PTPƯ sau.

 Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2↑

b) Theo trên, thì hóa học rắn sót lại là Cu.

- Theo PTPƯ: nZn = nH2 = 0,1 (mol). ⇒ mZn = 65.0,1 = 6,5(g).

- trọng lượng chất rắn còn lại: mCu = 10,5 - 6,5 = 4(g).

Xem thêm: Please Wait - Kể Lại Truyện Tấm Cám Bằng Lời Văn Của Em (5 Mẫu)

Hy vọng với bài viết về ý nghĩa của dãy vận động hoá học của sắt kẽm kim loại và gợi nhắc cách học thuộc dễ dàng nhớ dãy điện hoá này góp ích cho các em. Mọi vướng mắc và góp ý các em vui mắt để lại phản hồi dưới nội dung bài viết để tandk.com.vn ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em tiếp thu kiến thức tốt.