Language Focus Unit 1 Lớp 9

  -  

1. Work with a partner. Ask and answer questions about what each person did on the weekend. 

(Hãy thực hành với một các bạn cùng lớp. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi về những câu hỏi mà mỗi người đã làm trong ngày cuối tuần.)

Name

Activities

Day / Time

Ba

Movie - Ghosts & Monsters

Saturday / 2 pm

Nga

Concert - Ha Noi singers

Saturday / 8 pm

Lan

Camp - Y&Y (Youth and Young Pioneer Associations)

All weekend

Nam

Soccer match - Dong Thap vs. The Cong

Sunday/4 pm

Hoa

Play - Much Ado About Nothing

Sunday / 7 pm

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Tên

Hoạt động

Ngày/ Giờ

Ba

Phim - Ma cùng Quái vật

Thứ bảy/ 2 tiếng đồng hồ chiều

Nga

Hòa nhạc - hồ hết ca sĩ Hà Nội

Thứ bảy/ 8 giờ tối

Lan

Cắm trại - Hội thiếu niên tiền phong

Tất cả cuối tuần

Nam

Trận đá bóng - Đồng Tháp và cầm cố Công

Chủ nhật/ 4 tiếng chiều

Hoa

Kịch - Much Ado About Nothing

Chủ nhật/ 7 giờ tối

Lời giải bỏ ra tiết:

Hướng dẫn giải: 

A: What did.......... Vày on the weekend?

B: He/ She ....(động tự thì quá khứ đơn)......... 

A: When did she/ he ..... (động từ bỏ nguyên mẫu)............. ?

B: She/ He ....(động từ bỏ thì quá khứ đơn)......... It on .....(days of weekend) at ........... (giờ)......... . 

Tạm dịch: 

A: .......... đã làm gì vào cuối tuần?

B: chúng ta ấy đã.............. 

A: chúng ta ấy đã........... Lúc nào........... ?

B: các bạn ấy đã .............. Vào hôm..... Lúc....... 


bài 2

2. Lan & her friends are holding a farewell các buổi tiệc nhỏ for Maryam. Write the things they did khổng lồ prepare for the party. Use the pictures và the words in the box. 

(Lan và các bạn của cô dự định tổ chức một bữa tiệc chia tay đến Maryam. Hãy viết phần nhiều gì mà người ta làm để chuẩn bị cho bữa tiệc. Thực hiện tranh và đông đảo từ vào khung.)

buy

a cake

make

flowers

hang

a picture of Ha Noi

go

colorful lamps

paint

shopping

*

Lời giải bỏ ra tiết:

Hướng dẫn giải:

1. Lan made a cake.

Bạn đang xem: Language focus unit 1 lớp 9

2. Tung hung colorful lamps.

3. Nga bought some flowers.

4. Mai painted a picture of Ha Noi.

5. Lien went shopping.

Xem thêm: 4+ Bài Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Hiện Nay, Nghị Luận Xã Hội Về Ô Nhiễm Môi Trường Nước

Tạm dịch:

mua

một mẫu bánh

làm

những bông hoa

treo

một bức ảnh về Hà Nội

đi

đèn nhiều màu

vẽ

mua sắm

1. Lam vẫn làm một chiếc bánh.

2. Tân vẫn treo các chiếc đèn màu.

3. Nga đang mua gần như bông hoa.

4. Mai vẫn vẽ một bức ảnh về Hà Nội.

Xem thêm:

5. Liên đang đi cài đặt sắm.


bài 3

3. Work with a partner. Write wishes you want to lớn make in these situations. 

(Thực hành cùng với một các bạn cùng học. Viết phần đông lời cầu mà bạn có nhu cầu trong những trường hợp này.)